Múzeum zreštaurovalo historické tlačoviny o Piešťanoch

Jedným z projektov Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch v rokoch 2021 a 2022 bolo zreštaurovanie zbierkových predmetov z papiera, ktoré sú evidované ako súčasť materiálov k dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Zdroj fotografií: J. Krajčovičová/Eva Drobná

Reštaurátorka papiera Jana Krajčovičová zreštaurovala súbor 10 drobných tlačí – historických brožúr, sprievodcov a príručiek. Medzi nimi je príručka o kúpeľoch Piešťany od H. Altera z roku 1875, ktorá nesie názov Der Kurort Pystjan in Ungarn, tiež publikácia K. Polónyiho o (v súčasnosti nefungujúcich) Čiernohorských kúpeľoch z roku 1882, ale aj sprievodca o Piešťanoch A. F. Hekscha, vydaný v Bratislave v roku 1884, či menšia tlač o bahenných kúpeľoch v Piešťanoch od kúpeľného lekára K. Fodora z roku 1888.

Výtvarne veľmi peknou secesnou knižočkou je knižka o Rajeckých Tepliciach (Rajeczfürdö, nedatované). Súbornou prácou je dielo, ktoré napísal V. Hankó – Kúpele a minerálne vody Uhorska, vydané v Budapešti v roku 1905. Hodnotnou knižočkou je dielo rodáka z Vrbového J. Zigmundíka s názvom Počiatky domáceho liečenia čili základy vodo- a prírodoliečby z roku 1905. Odbornými tlačami sú príručky balneológie od S. Kaminera a E. Dietricha, a tiež menšia brožúrka od H. Doernera s názvom Sociální péče o rheumatiky v lázních Píšťanech.

Knižky a brožúry niesli stopy mikrobiálneho napadnutia. Papierové obaly boli znečistené, papier často stmavnutý, krehký a lámavý. Papier knižných blokov mal rovnaké poškodenie vo väčšej či menšej miere. Mierne zožltnutie poukazovalo na určitú degradáciu a zvýšenie kyslosti. Povrchové znečistenie prachom v niektorých prípadoch preniklo do štruktúry papiera a bolo možné odstrániť ho iba v malej miere. Väzby sa často rozpadávali a zložky knižných blokov boli uvoľnené, porušené, pričom blok držal spolu už len zaglejením chrbta zložiek. Čiastočne bol fixovaný lepiacou páskou, ktorou bol v niektorých prípadoch prelepený aj chrbát knižky. Z chrbtovej časti obalov sa vo viacerých prípadov zachovali len zlomky. Okraje a najmä rohy listov sú na mnohých miestach poškodené.

V prípade knihy o Rajeckých Tepliciach bolo pôvodné šitie urobené železnými sponkami (forma zošita). Tie sa zhrdzavením uvoľnili a hrdza deštrukčne pôsobila na okolitý materiál papiera i plátna použitého na chrbát brožúry. V strede brožúry je vložený skladaný štvorlist s mapou vytlačenou farebne. Je na nej vyznačená plánovaná rekonštrukcia areálu kúpeľov. Na prilepenom tenkom papieri je znázornený aktuálny stav kúpeľného areálu. V prípade, že sa na  oboch stranách listov obalu nachádza tlačený text – tieto pôvodné strany obalu neboli podlepené pevným papierom, ale len tenkým japonským papierom a všité alebo vlepené k prednej a zadnej časti knižného bloku.

V rámci projektu boli zreštaurované mechanické poškodenia, úbytky papierovej hmoty, poškodené väzby ako aj vnútorné časti – samotné bloky listov týchto materiálov. Materiály prešli aj procesom čistenia od nečistôt, depozitov a podobne. Jednotlivé materiály súboru – historické brožúry, sprievodcovia, príručky, boli podrobené procesu neutralizácie pH papiera. Reštaurátorka rekonštruovala šitia blokov a nové zaglejenie chrbta blokov, celkové podlepenie obalov brožúr s použitím papiera príbuznej farby. V niektorých prípadoch (podľa stavu zachovania) boli fragmenty chrbta aplikované na nový podklad. V prípade výskytu stránky s grafikou bola táto podlepená a následne lisovaná. Pri niektorých tlačiach reštaurátorka spevnila a prepojila listy knižných blokov prúžkami japonského papiera. Poškodenia papiera bloku podlepila archívnou neutrálnou páskou. V knihe Jána Zigmundíka chýbali listy v závere publikácie. Počas šitia knihy bolo do knižného bloku zakomponovaných 27 novo vytlačených strán namiesto tých chýbajúcich.

Reštaurovanie tohto súboru nadväzuje na reštaurovanie historických albumov z balneohistorickej zbierky múzea, reštaurovanie rôznych iných predmetov z papiera (historických kúpeľných plagátov, grafík, rôznych pamätných tlačí) z tejto zbierky v minulosti. Predmetný súbor materiálov informuje o dejinách kúpeľov a aj o trendoch v kúpeľníctve koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Ide o materiály v rôznych jazykoch – nemčine, maďarčine, ale i slovenčine a češtine. Ich autormi sú lekári, kúpeľní lekári a vôbec ľudia z prostredia kúpeľov a kúpeľníctva. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia bol súbor tlačí zreštaurovaný a môžete ho obdivovať na malej výstave v hlavnej expozícii múzea.

Vladimír Krupa

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard