Zálohová faktúra – čo to je a kedy ju použiť?

 • Inzercia
 • 9. septembra 2022, 16:23

Hoci zálohová faktúra nepatrí medzi zákonom upravované dokumenty a jej použitie nie je povinné, môže vám ušetriť veľa starostí s platbou od zákazníka – obzvlášť ak ste platcami DPH. Prinášame vám rýchleho sprievodcu všetkým, čo o zálohovej faktúre potrebujete vedieť.

Čo je zálohová faktúra a na aké údaje nezabudnúť?

Hoci zálohová faktúra nepatrí medzi zákonom upravované dokumenty a jej použitie nie je povinné, môže vám ušetriť veľa starostí s platbou od zákazníka – obzvlášť ak ste platcami DPH. Prinášame vám rýchleho sprievodcu všetkým, čo o zálohovej faktúre potrebujete vedieť.

Na čo slúžia zálohové faktúry a kedy sa používajú?

Zálohová faktúra (prípadne sa môžete stretnúť aj s označením zálohový list) je špeciálny doklad, ktorý obchodníci používajú ako výzvu na zaplatenie zálohy, t. j. pred dodaním tovaru alebo služieb. Najčastejšie sa s ňou stretnete pri rozsiahlejších objednávkach, výrobe na objednávku alebo pri niektorých službách (typicky napríklad ubytovanie). Podnikateľ následne tovar odosiela až vo chvíli, kedy obdržal dohodnutú platbu.

V praxi slúži „záloha“ predovšetkým ako poistka pre prípad, že by klient po dodaní tovaru alebo služieb nezaplatil. Používať ju môžu aj neplatci DPH, zvlášť dôležitá je ale pre platcov. Zálohové faktúry spracováva prevažná väčšina informačných systémov ERP. Tí sa jej prostredníctvom chránia pred platením DPH z neuhradenej objednávky, kedy zákazník tovar či službu nezaplatí a podnikateľ následne musí daň z pridanej hodnoty uhradiť zo svojho. Zálohová faktúra oproti tomu nie je účtovný ani daňový doklad, a v prípade neuhradenia platby vopred ju preto môžete jednoducho stornovať.

Aké sú náležitosti daňovej faktúry?

Výhodou zálohovej faktúry je aj fakt, že zákon nijako neupravuje jej podobu a obsiahnuté údaje. Všeobecne sa ale odporúča vniesť do nej rovnaké informácie ako na bežných faktúrach, t. j. nasledujúce:

 • údaje o dodávateľovi aj príjemcovi (meno, priezvisko, názov firmy, adresa a IČO/DIČ),
 • fakturovaná čiastka,
 • dátumy vystavenia a splatnosti,
 • spôsob úhrady,
 • číslo bankového účtu (ak klient platí prevodom).

Správne zaúčtovanie zálohovej faktúry pre platcov DPH

Už sme uviedli, že zálohová faktúra DPH nepodlieha, a tak je potrebné ju len náležite zaevidovať; to platí aj keď ste sami odberateľmi tovaru alebo služieb. Do účtovníctva tento druh faktúry vstupuje až okamihom jej uhradenia. Po ňom máte zo zákona 15 dní na vystavenie daňového dokladu, v ktorom už musíte uviesť daň z pridanej hodnoty aj dátum uskutočnenia daňového plnenia.

Ak zákazník zaplatí plnú výšku zálohy, po dodaní tovaru či služieb musíte vystaviť riadnu faktúru s nulovým zostatkom. Ak zákazník zaplatil len časť celkovej sumy, použijete konečnú (zúčtovaciu) faktúru. V nej okrem iného uvediete jednotlivé položky, ich ceny, odpočet zálohy a zostávajúcu čiastku na úhradu.

K druhému uvedenému prípadu len dodáme, že keď obdržíte zálohu v inom mesiaci, než dodáte tovar alebo službu, do 15 dní musíte klientovi vystaviť daňový doklad k prijatej zálohe. Daň za príslušné obdobie potom odvádzate na jeho základe. Po dodaní objednávky potom už len vystavíte vyúčtovaciu faktúru a dodáte zostávajúcu čiastku.

inz.

19 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 22. septembra. Tento deň je Európskym dňom bez áut. Meniny má Móric.
 • 21.09.2023, 22:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Staré matrace a iné časti interiérov nepatria ani ku kontajnerom, ani do prírody, ba ani pred útulok. Zbaviť sa používaných…
 • 21.09.2023, 22:30
 • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je sobota 23. septembra. Tento deň je Medzinárodným dňom proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Meniny…
 • 22.09.2023, 22:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 23. septembra 2023
Meniny má Zdenka, zajtra Ľubor