Zálohová faktúra – čo to je a kedy ju použiť?

 • Inzercia
 • 9. septembra 2022, 16:23

Hoci zálohová faktúra nepatrí medzi zákonom upravované dokumenty a jej použitie nie je povinné, môže vám ušetriť veľa starostí s platbou od zákazníka – obzvlášť ak ste platcami DPH. Prinášame vám rýchleho sprievodcu všetkým, čo o zálohovej faktúre potrebujete vedieť.

Čo je zálohová faktúra a na aké údaje nezabudnúť?

Hoci zálohová faktúra nepatrí medzi zákonom upravované dokumenty a jej použitie nie je povinné, môže vám ušetriť veľa starostí s platbou od zákazníka – obzvlášť ak ste platcami DPH. Prinášame vám rýchleho sprievodcu všetkým, čo o zálohovej faktúre potrebujete vedieť.

Na čo slúžia zálohové faktúry a kedy sa používajú?

Zálohová faktúra (prípadne sa môžete stretnúť aj s označením zálohový list) je špeciálny doklad, ktorý obchodníci používajú ako výzvu na zaplatenie zálohy, t. j. pred dodaním tovaru alebo služieb. Najčastejšie sa s ňou stretnete pri rozsiahlejších objednávkach, výrobe na objednávku alebo pri niektorých službách (typicky napríklad ubytovanie). Podnikateľ následne tovar odosiela až vo chvíli, kedy obdržal dohodnutú platbu.

V praxi slúži „záloha“ predovšetkým ako poistka pre prípad, že by klient po dodaní tovaru alebo služieb nezaplatil. Používať ju môžu aj neplatci DPH, zvlášť dôležitá je ale pre platcov. Zálohové faktúry spracováva prevažná väčšina informačných systémov ERP. Tí sa jej prostredníctvom chránia pred platením DPH z neuhradenej objednávky, kedy zákazník tovar či službu nezaplatí a podnikateľ následne musí daň z pridanej hodnoty uhradiť zo svojho. Zálohová faktúra oproti tomu nie je účtovný ani daňový doklad, a v prípade neuhradenia platby vopred ju preto môžete jednoducho stornovať.

Aké sú náležitosti daňovej faktúry?

Výhodou zálohovej faktúry je aj fakt, že zákon nijako neupravuje jej podobu a obsiahnuté údaje. Všeobecne sa ale odporúča vniesť do nej rovnaké informácie ako na bežných faktúrach, t. j. nasledujúce:

 • údaje o dodávateľovi aj príjemcovi (meno, priezvisko, názov firmy, adresa a IČO/DIČ),
 • fakturovaná čiastka,
 • dátumy vystavenia a splatnosti,
 • spôsob úhrady,
 • číslo bankového účtu (ak klient platí prevodom).

Správne zaúčtovanie zálohovej faktúry pre platcov DPH

Už sme uviedli, že zálohová faktúra DPH nepodlieha, a tak je potrebné ju len náležite zaevidovať; to platí aj keď ste sami odberateľmi tovaru alebo služieb. Do účtovníctva tento druh faktúry vstupuje až okamihom jej uhradenia. Po ňom máte zo zákona 15 dní na vystavenie daňového dokladu, v ktorom už musíte uviesť daň z pridanej hodnoty aj dátum uskutočnenia daňového plnenia.

Ak zákazník zaplatí plnú výšku zálohy, po dodaní tovaru či služieb musíte vystaviť riadnu faktúru s nulovým zostatkom. Ak zákazník zaplatil len časť celkovej sumy, použijete konečnú (zúčtovaciu) faktúru. V nej okrem iného uvediete jednotlivé položky, ich ceny, odpočet zálohy a zostávajúcu čiastku na úhradu.

K druhému uvedenému prípadu len dodáme, že keď obdržíte zálohu v inom mesiaci, než dodáte tovar alebo službu, do 15 dní musíte klientovi vystaviť daňový doklad k prijatej zálohe. Daň za príslušné obdobie potom odvádzate na jeho základe. Po dodaní objednávky potom už len vystavíte vyúčtovaciu faktúru a dodáte zostávajúcu čiastku.

inz.

0 Shares

Najnovšie správy

Obchodný reťazec Hornbach plánuje postaviť ďalšiu predajňu pre domácich majstrov, záhradkárov a stavebníkov v Trnave. Stáť má v obchodnej zóne…
 • 16.06.2024, 00:01
 • Kraj / Spravodajstvo
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
 • 16.06.2024, 00:01
 • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
 • 17.06.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
 • 16.06.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 17. júna 2024
Meniny má Adolf, zajtra Vratislav