Schátraný objekt na Staničnej ulici je vizitkou práce poslancov z dvoch volebných období

Neporiadok a odpadky nahádzané v okolí objektu niekdajších verejných toaliet na Staničnej ulici v Piešťanoch. Podľa informácií miestnych sa objekt stal i obľúbeným miestom pobytu bezdomovcov. Neutešený pohľad na tento priestor nás zaujal pri potulkách kúpeľným miestom, a keďže v podstate ide o vstupnú bránu od železničnej a autobusovej stanice do centra Piešťan, rozhodli sme sa nahliadnuť do našich archívov, čo je vlastne príčinou neutešeného stavu tohto miesta.

Schátraný objekt na Staničnej ulici je i miestom pobytu pre bezdomovcov. (Autor: Supa)

Priblížme si, ako sa k problematike stavajú mestskí poslanci a ako už roky maria premenu schátranej ruiny na využiteľný objekt.

Mesto odpredalo nevyužívaný objekt niekdajších verejných toaliet do privátneho vlastníctva ešte v roku 2014. Ich majiteľ Peter Kohút sa od roku 2017 pokúša dohodnúť s vedením radnice a zastupiteľstvom na forme prestavby, ale aj na odkúpení časti mestských pozemkov, cez ktoré by mal prístup k svojej nehnuteľnosti.

Peter Kohút v roku 2017 predložil návrh na odkúpenie pozemku s výmerou 139 metrov štvorcových z mestskej časti za účelom nahradenia starej budovy novou polyfunkčnou budovou s bytovými jednotkami. Plánovaná mala byť aj výstavba prístupovej cesty. Tento projekt aj napriek tomu, že korešpondoval s územným plánom, zastupiteľstvo zamietlo.

V roku 2019 podal Kohút ďalší návrh o odkúpenie pozemku s výmerou len 44 m2 s novým podnikateľským zámerom. Projekt bol prerobený na jednopodlažnú budovu so suterénom a jedným nadzemným podlažím. Projekt predpokladal po dokončení využívať len jestvujúce komunikácie, Staničnú ulicu, a chodník pred verejnými WC. Žiadna iná pevná komunikácia nemala byť pre zachovanie parčíka vytvorená. Zachované by boli všetky jestvujúce stromy. Aj tentoraz projekt korešpondoval so schváleným územným plánom.

Vizualizácia, ako by mohol vyzerať objekt na križovatke ulíc Staničná a Žilinská.

Tento podnikateľský zámer a rovnako aj odpredaj pozemkov zastupiteľstvo v máji 2019 schválilo. Po doložení geometrického plánu sa malo na nasledujúcom zasadnutí hlasovať len o cene. Poslanci si však májové rozhodnutie rozmysleli a na ďalšom stretnutí neodsúhlasením predajnej ceny svoje pôvodné rozhodnutie v podstate zmarili.

Prišiel október 2020 a snaha o posun v prestavbe schátraného objektu prišla opäť. Tentoraz však Kohút žiada o odkúpenie 107,8 m2 mestských pozemkov, pričom 10,2 m2 lemuje západnú časť objektu, 10,6 m2 tvorí chodník od budovy niekdajších WC smerom k chodníku popri Žilinskej ceste a 87 m2 by tvorilo prístupovú cestu od objektu ústiacej na Staničnú ulicu.

V materiáli na prerokovanie zastupiteľstvu bolo uvedené stanovisko odboru investícií majetku mesta, ktorý s výstavbou prístupovej cesty od Staničnej ulici súhlasil, avšak pozemky navrhol len prenajať. Odbor životného prostredia mestského úradu tiež súhlasil s vybudovaním prístupovej cesty, ale požaduje, aby bola realizovaná zo zatrávňovacích tvárnic a následne má byť cesta zatrávnená. Odbor stratégie a rozvoja mesta Piešťany, v skratke uvedené, súhlasil s tým, s čím súhlasia oba odbory.

A ako to dopadlo pri hlasovaní v zastupiteľstve? Prenájom pozemkov Petrovi Kohútovi bol charakterizovaný ako osobitný zreteľ. Pri takomto spôsobe poskytnutia mestského majetku musia zaň zahlasovať minimálne tri pätiny všetkých poslancov zvolených v tomto funkčnom období. Zo 17-členného zastupiteľstva je to až jedenásť poslancov, ktorí musia byť „za“. V tomto prípade dokonca i zdržanie sa hlasovania je fakticky hlasovaním proti.

V októbri 2020, keď sa naposledy o objekte bývalých verejných toaliet rokovalo, bolo pri hlasovaní prítomných trinásť zo sedemnástich poslancov. Desiati hlasovali za prenájom pozemkov pod prístupovú cestu k objektu, proti bol jeden a dvaja sa zdržali. Návrh s odôvodnením osobitného zreteľa teda pre nedostatok počtu súhlasných stanovísk poslancov neprešiel.

Výsledok takéhoto konania zastupiteľstva si dnes môže ísť každý, kto má záujem, pozrieť na vlastné oči na Staničnú ulicu.

130 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pieskoviská v Piešťanoch sa pomaly pripravujú na nájazdy malých návštevníkov. Zašpinenému a vyfúkanému piesku po zime odzvonilo a bol nahradený…
  • 01.03.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
sobota, 2. marca 2024
Meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila