Dlžníci radnice môžu prísť o vodičské preukazy

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 19. augusta 2022, 00:01

Radnica na svojej webovej stránke piestany.sk oznamuje, že Mesto Piešťany ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže vymáhať aj formou výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu.

(Autor: Finančná správa SR)

Ako ďalej radnica dopĺňa, pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí, či je daňový dlžník držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade neuhradenia vymáhaného nedoplatku v určenej lehote vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu.

Ak dlžník nezaplatí v stanovenej lehote dlžnú sumu, správca dane, v tomto prípade piešťanská radnica, doručí daňový exekučný príkaz príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme, vďaka čomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že preukaz je zadržaný. Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku správca dane bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu zruší.

„Odporúčame daňovníkom, aby svoje nedoplatky voči Mestu Piešťany vyrovnali v priebehu mesiaca september 2022, po tomto termíne správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov aj vyššie uvedenou formou exekúcie. Ak nie ste si istí výškou svojho nedoplatku, informujte sa na Mestskom úrade v Piešťanoch, Odbore ekonomiky a podnikania – referát daní a poplatkov,“ píše na webovej stránke mestský úrad.

Ako ďalej dopĺňa Mesto Piešťany vo svojej výzve, využije všetky legislatívne možnosti na vymáhanie nedoplatkov od daňových subjektov, ktorí nedodržiavaním svojich zákonných daňových povinností neumožňujú použitie finančných prostriedkov patriacich do rozpočtu mesta v prospech zvýšenia kvality života v Piešťanoch.

„Nie je v záujme mesta vymáhať nedoplatky v exekučnom konaní, ktoré dlžníkovi spôsobuje ďalšie trovy a nemalé komplikácie v životných situáciách, odporúčame preto všetkým daňovým dlžníkom, aby sa vyhli zbytočným ťažkostiam splnením svojich daňových povinností a aktívnou komunikáciou so správcom dane,“ vyzýva neplatičov daní a miestnych poplatkov Mesto Piešťany.

zdroj: MsÚ Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 23. júna. Tento deň je OSN dňom verejnej služby, Svetovým dňom hádzanej a Medzinárodným dňom detských dediniek…
  • 23.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
V sobotu 22. júna začalo horieť v hoteli Eden na treťom nadzemnom podlaží. Hasiči museli evakuovať tridsať osôb, z nich dve malé deti…
  • 22.06.2024, 09:59
  • Krimi / Piešťanský týždeň / Nezaradené / Spravodajstvo
nedeľa, 23. júna 2024
Meniny má Sidónia, zajtra Ján