Pred dramatickým rastom cien ochráni domácnosti elektrina vyrobená Slovenskými elektrárňami

  • Spravodajstvo
  • 11. augusta 2022, 23:02

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenské elektrárne, a. s. (SE) v júli podpísali „Dohodu o podmienkach implementačnej zmluvy“, kde sa záväzne dohodli na podmienkach implementácie Memoranda o porozumení, za ktorých Slovenské elektrárne dodajú v rokoch 2023 a 2024 elektrinu v objeme 6,15 TWh ročne pre domácnosti.

(Autor: engie.sk)

Zúčastnenou stranou dohody bola aj štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP), ktorá bude mať v uvedenom riešení postavenie tzv. „agenta“. Štátny SPP zabezpečí premenu elektriny od SE vyrobenej v jadrových zdrojoch v produkte baseload na diagram kopírujúci spotrebu domácností. Následne zabezpečí jej dodávku všetkým dodávateľom elektriny, ktorí majú uzavreté zmluvy s domácnosťami. Podmienky tejto implementačnej zmluvy podliehajú notifikácii Európskej komisii, schváleniu vládou a orgánmi Slovenskej energetiky. Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti intenzívne komunikuje s Európskou komisiou ohľadom notifikácie a za predpokladu, že tento proces bude úspešne zakončený niekedy na jeseň 2022, podpis implementačnej zmluvy medzi štátnymi orgánmi, SE a SPP za vopred dohodnutých podmienok sa očakáva ku koncu roka 2022.

Ministerstvo hospodárstva zároveň intenzívne pracuje aj na druhej časti riešenia, ktoré zabezpečí zachovanie ceny elektriny pre domácnosti na cenovej úrovni z roku 2022 aj pre roky 2023 a 2024. Na tomto riešení sa podieľajú i ďalší účastníci trhu s elektrinou na Slovensku – okrem SE a SPP sú to i významní dodávatelia elektriny domácnostiam, ako aj nezávislý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

V tejto nadväznosti ministerstvo ubezpečilo listom všetkých 34 dodávateľov elektriny pre domácnosti, že celkový objem elektriny pre domácnosti na roky 2023 a 2024 im bude dodaný od štátu prostredníctvom spoločnosti SPP. Uvedení dodávatelia tak nemusia nakupovať elektrinu na trhu pre svoje portfólio domácností za extrémne vysoké ceny. Pre roky 2023 a 2024 nebude platiť štandardný mechanizmus cenovej regulácie dodávky elektriny pre domácnosti, ktorý je v súčasnosti upravený cenovou vyhláškou ÚRSO a odvíja sa od trhových cien elektriny v indexačnom období niekoľkých mesiacov predchádzajúceho kalendárneho roka.

Uvedený mechanizmus bude nahradený uložením povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ) pre všetkých dodávateľov elektriny domácnostiam. O uložení týchto povinností rozhodne rezort hospodárstva po odsúhlasení VHZ vládou. Povinnosti budú spočívať v zachovaní (zastropovaní) cenníkov elektriny pre domácnosti z roku 2022 i pre roky 2023 a 2024. V prípade, ak sa ukáže, že za účelom implementácie tohto riešenia je potrebné zmeniť legislatívu vrátane cenovej vyhlášky ÚRSO, príslušné štátne orgány zabezpečia, že takéto zmeny budú včas prijaté a účinné.

Súčasné riešenie predpokladá, že zachovanie cien elektriny z roku 2022 bude zatiaľ možné len pre domácnosti. Objem elektriny prisľúbenej od SE totiž kopíruje spotrebu domácností. Rezort hospodárstva preto zdôrazňuje a vyzýva odberateľov v domácnostiach, že je nevyhnutné, aby značným spôsobom nezvyšovali svoju spotrebu elektriny a aby prijali úsporné opatrenia, vrátane opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti. Rezort za týmto účelom zvažuje zavedenie „motivačnej“ schémy, podľa ktorej by boli odmenení tí odberatelia elektriny v domácnostiach, ktorí by počas obdobia nadchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov najviac znížili svoju spotrebu.

Tlačový odbor MH SR

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 22. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti. Meniny má Júlia, Juliana.
  • 22.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 23. mája. Tento deň je Svetovým dňom korytnačiek. Meniny má Želmíra.
  • 23.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. mája 2024
Meniny má Ela, zajtra Urban