Primátor P. Jančovič: Zimný štadión od doterajšieho nájomcu prevezme mesto do konca septembra

Na júlovom mimoriadnom zasadnutí piešťanského mestského zastupiteľstva preberali poslanci s vedením radnice i problematiku zimného štadióna. Jeho súčasný nájomca Jaroslav Lušňák vypovedal nájomnú zmluvu a mesto tiež nemá záujem v tejto desiatky rokov trvajúcej spolupráci ďalej pokračovať. Rokovanie zastupiteľstva sa však nieslo v neverejnej rovine, a tak sme sa boli opýtať priamo primátora mesta Petra Jančoviča, aké sú závery rokovania poslancov a aká je perspektíva prevádzkovania zimného štadióna.

Primátor Peter Jančovič nám potvrdil, že zimný štadión si mesto preberie do svojej správy. (Autor: pror)

ŠHK 37 Piešťany dal výpoveď z nájomnej zmluvy uzavretej ešte v roku 2006. Bude mesto túto výpoveď akceptovať?

Ako vyplýva z rokovania mestského zastupiteľstva, za čo hlasovali všetci prítomní poslanci, z dôvodu viacerých porušení zmluvných podmienok nájomcom jeho výpoveď mesto odmieta akceptovať, naopak, z uvedených dôvodov odstúpi od nájomnej zmluvy s nájomcom z vlastnej iniciatívy.

Aká je budúcnosť zimného štadióna?

Zimný štadión zostáva majetkom mesta. Obyvateľom a športovcom bude naďalej slúžiť na to, na čo je určený, zmení sa len jeho prevádzkovateľ.

Kto bude jeho prevádzkovateľ?

Zatiaľ máme tri možné alternatívy. Do úvahy prichádza správa zimného štadióna v kompetencii niektorej z jestvujúcich mestských právnických osôb, ako je Bytový podnik Piešťany alebo Služby mesta Piešťany, prípadne môže vzniknúť úplne nová mestská organizácia založená na tento účel. V hre je i možnosť prevádzkovania štadióna prostredníctvom občianskeho združenia formou nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tiež je možné, že by vzišiel nájomca z verejnej obchodnej súťaže. O tom však rozhodnú, tak ako zákon predpisuje pri nakladaní s mestským majetkom, mestskí poslanci.

Kedy bude zimný štadión opäť slúžiť verejnosti a športovým korčuliarom?

Najprv musí dôjsť k prevzatiu štadióna od nájomcu. K tomu zriaďujeme preberaciu komisiu. Najneskôr do 30. septembra by sme chceli proces prevzatia objektu komisiou ukončiť.

To znamená, že od októbra by ho mohla využívať verejnosť a športovci?

Pravdepodobne nie. Na základe uznesení mestského zastupiteľstva nás čakajú ešte stavebné práce, ktoré sa nedajú realizovať počas prevádzky štadióna. Je potrebná oprava strechy, ale treba vykonať aj rekonštrukciu technológie chladenia.

Koľko to bude stáť a odkiaľ chcete na tieto rekonštrukcie zobrať finančné prostriedky?

Oprava strechy bude stáť približne 200-tisíc eur. Financie prevedieme z rozpočtových položiek určených na projektové dokumentácie pre aktivity, u ktorých je objektívny predpoklad, že sa v tomto roku ani nebudú realizovať. Ide o projekty, ktorých príprava bude pokračovať, ale s vysokou pravdepodobnosťou sa tento rok nezačne s ich realizáciou, pretože ich pripravenosť závisí aj od súčinnosti tretích strán.

Tým je napríklad rozpočtová položka na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie chodníkov na Vajanského ulici, položka na projektovú dokumentáciu skateparku na sídlisku Adam Trajan či finančné prostriedky na vyhotovenie ďalšej časti projektovej dokumentácie plavárne, na ktorú bola garantovaná vyššia časť finančných prostriedkov, ako je potrebná. Po vydaní právoplatnosti územného rozhodnutia budeme pokračovať aj v ďalšom stupni prípravy projektovej dokumentácie plavárne v súlade so zmluvou o dielo. Na príprave všetkých týchto projektov samospráva ďalej pracuje, a keď budú pripravené, budeme na ne alokovať financie, aby sme v ich realizácii mohli pokračovať. Časť financií pôjde aj z rezervného fondu.

Obrovskú sumu peňazí si bude vyžadovať rekonštrukcia chladenia. Odkiaľ na to vezmete financie?

V rozpočte sú alokované finančné zdroje na investičné akcie, ktoré pripravujeme, avšak ešte nie sú v štádiu realizácie, ale len prípravných prác. Napríklad projekt revitalizácie potoka Dubová, kde stále čakáme na podpis zmluvy zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku – Povodie Váhu. Taktiež pre aktualizáciu projektovej dokumentácie nebude možné v tomto roku začať s realizáciou rekonštrukcie ulíc Furdekova a Moyzesova, ale ani s výstavbou vjazdu do zberného dvora. Tieto financie v celkovej sume 507 587 eur poslanci svojím hlasovaním presunuli do rozpočtovej položky na rekonštrukciu technológie chladiaceho zariadenia. Ďalšiu sumu – 440 293 eur – by sme radi získali z Fondu na podporu športu, kde sme už raz boli úspešní a získali sme z tohto fondu financie na výmenu umelej trávy na futbalovom štadióne.

Viete teda odhadnúť, kedy by mohol začať zimný štadión slúžiť športovcom a verejnosti?

Ako som už uviedol, do 30. septembra chceme ukončiť prevzatie objektu od súčasného nájomcu. Procesy verejných obstarávaní dodávateľov na realizáciu stavebných prác majú tiež zákonom stanovené lehoty a rovnako nejakú dobu budú trvať samotné práce na oprave strechy a rekonštrukcii chladiaceho systému. Je preto ťažké určiť termín, ktorý by i tak bol len môj osobný odhad. Ale celkom určite tieto procesy predlžovať nechceme a budeme sa snažiť, aby to trvalo čo najkratšie.

Medzi niektorými bývalými miestnymi politikmi sa šíria fámy, že nájomca spôsobil mestu finančné ujmy prostredníctvom akýchsi nelegálnych odpisov DPH z dotácií, ktoré získal od mesta. Viete nám tieto informácie potvrdiť?

K fámam sa nebudem vyjadrovať. Mesto postupuje v prípade problematiky zimného štadióna na základe externej právnej analýzy. Aktuálne nasleduje fáza procesu preberania objektu, na základe ktorej môžeme mať opäť viac informácií o situácii na štadióne.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 20. mája. Tento deň Medzinárodným dňom klinických experimentov, Medzinárodným dňom stepu a Svetovým dňom masmédií. Meniny má…
  • 20.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 20. mája 2024
Meniny má Bernard, zajtra Zina