Od pondelka sa v Piešťanoch začína výdaj jódových tabletiek

 • Piešťany
 • 9. augusta 2022, 15:26

Výdaj jódových tabletiek, profylaktík, sa v kúpeľnom meste začne v pondelok 15. augusta o 12.30 h. h. Vyzdvihnúť si ich môžete v budove na Kukučínovej ulici č. 1672/21, a to na prízemí v miestnosti č. 6 a 7 (bývalá ambulancia ORL – MUDr. Krúpa ). Informovala o tom piešťanská radnica.

Výdaj sa uskutoční v pracovných dňoch:

 • Pondelok   12.30  –  15.00 h
 • Utorok        08.00 –  11.30 h
 • Streda        12.30 –  17.00 h
 • Štvrtok        08.00 – 15.00 h
 • Piatok         12.30 – 14.00 h

Distribúcia a výdaj jódových profylaktík sa bude poskytovať obyvateľom aj právnickým subjektom.

Obyvatelia:

 • obyvatelia s trvalým aj registrovaným prechodným bydliskom v Piešťanoch;
 • osoby, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko  v Piešťanoch  a  preukážu sa dokladom totožnosti;

Počet balení:

 • dospelým a deťom, ktoré sa ku dňu 1. 8. 2022 dožili 8 rokov sa vydá celé balenie na osobu (4 tablety);
 • deťom, ktoré sú ku dňu 1. 8. 2022 mladšie ako 8 rokov sa vydá  ½ balenia na osobu (2 tablety).

Právnické subjekty:

 • materské, základné a stredné školy (gymnáziá, internáty, špeciálne školy):  každému zamestnancovi a každému registrovanému žiakovi je určená ½ balenia (2 tablety) podľa počtu zamestnancov a žiakov zapísaných v danom školskom roku,
 • prevádzky podnikov nad 50 zamestnancov (pozn. číslo určené arbitrárne z administratívnych dôvodov): každému zamestnancovi je určená ½ balenia (2 tablety),
 • domovy sociálnych služieb a domovy seniorov: každému zamestnancovi a stálemu klientovi (teda nie klientom denného stacionáru) je určená ½ balenia (2 tablety),
 • ubytovacie zariadenia: na každé lôžko je určená ½ balenia  (2 tablety),
 • zdravotnícke zariadenia: každému zamestnancovi je určená  ½  balenia  (2 tablety),

Právnické subjekty zašlú písomné požiadavky na počet profylaktík podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti na MsÚ, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, referát BOZP, CO, KR, HM alebo na e- mail: dusan.bugan@piestany.sk .

Jódové tabletky pre organizácie – právnické subjekty  prevezme na výzvu MsÚ Piešťany oprávnená osoba za organizáciu na základe splnomocnenia.  Profylaxia bude uložená v sklade organizácie  a vydávať sa bude až v prípade potreby.

Pri výdaji nových profylaktík možno odovzdať staré s expiračnou dobou august 2022..

Informácie: Ing. Dušan Bugan, tel.: 033/77 65 340 alebo +421 948 985 651.

Upozornenie: Jódové tabletky nie sú určené na bezprostredné užitie, nesmú sa užívať preventívne, ale len po jednoznačnej výzve štátu. Užitie tabliet počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt.

ZDROJ: piestany.sk


ČO JE JÓDOVÁ PROFYLAXIA ?

V ľudskom organizme sa nachádza od 20 do 50 mg jódu, denná spotreba je 0,15 ž 0,2 mh jódu, pričom vychytávanie jódu štítnou žľazou je 80-násobne vyššie proti iným orgánom. Z celkového množstva 50 mg jódu v tele sa v štítnej žľaze nachádza 10 – 15 mg (t.j. 20 – 30 %). Jód je potrebný pre produkciu hormónov štítnej žľazy.

Jodid draselný sa užíva v prípadoch jadrovej havárie alebo havárie jadrového reaktora na ochranu pred vychytávaním rádioaktívneho jódu štítnou žľazou. Vysokým dávkam v štítnej žľaze z koncentrovaného rádioaktívneho jódu sa dá predísť tým, že sa štítna žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom. Tým sa zabráni vychytávaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze, ktorý sa do tela dostáva z kontaminovaného vzduchu, vody, mlieka a inej potravy.

Jodid draselný je v prípade jadrovej havárie potrebné podať čo najskôr, najlepšie do 2 hodín od úniku rádioaktívneho jódu.

KEDY SA ZAVÁDZA ?

Jódové tabletky sú určené výhradne pre použitie v prípade havárie jadrovej elektrárne. Ich podanie sa viaže len na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu. Užijú sa na výzvu, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií.

Užitie vyšších dávok jodidu draselného, ako je predpísané v príbalovej informácii k tabletkám, nezvyšuje ochranný efekt. Užitie tabliet počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt.

Ak to radiačná situácia bude vyžadovať, obyvateľom sa oznámi, aby po 24 alebo 48 hodinách užili ďalšiu dávku jodidu draselného.

Jeho užitie nie je univerzálnym opatrením proti účinkom rádioaktívneho žiarenia.

(Zdroj: MV SR)

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
 • 18.06.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
 • 17.06.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
 • 20.06.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
 • 16.06.2024, 00:01
 • Piešťany / Spravodajstvo
štvrtok, 20. júna 2024
Meniny má Valéria, zajtra Alojz