Vznikne nová cesta a cyklochodník, rozšíria aj križovatku pri areáli Porsche

  • Piešťany
  • 28. júla 2022, 23:04

Priemyselný park v Bašovciach, ktorý potrebuje cestné prepojenie cez katastrálne územie Piešťan, je už v štádiu návrhu zmien územného plánu kúpeľného mesta. Minulý týždeň návrhy zmien v katastrálnej mape zverejnila radnica na svojej webovej stránke na pripomienkovanie verejnosťou a následne musia návrh schváliť mestskí poslanci. Priemyselný park, ak návrh poslanci schvália, sa pripojí na cestu prvej triedy v mieste križovatky s priemyselným parkom Porsche Werzkzeugbau v Hornej Strede. Cyklochodník bude smerovať na Orviskú cestu.

Prístupová cesta k Priemyselnému parku Bašovce sa má začínať na križovatke pri areáli Porsche. (Autor: MsÚ Piešťany)

Ako uvádza zverejnený materiál v súvislosti s návrhmi prístupovej obslužnej cesty do Priemyselného parku Bašovce, dôjde k záberom poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia. Z hľadiska druhu pozemku ide o ornú pôdu. V úseku mimoúrovňového križovania železnice k záberom poľnohospodárskej pôdy nedochádza.

Zábery poľnohospodárskej pôdy sú odôvodnené potrebou zabezpečenia prístupu do výrobného územia pre nákladnú dopravu z cesty prvej triedy Piešťany – Horná Streda, pričom prístupová cesta je definovaná ako verejnoprospešná stavba. Zábery poľnohospodárskej pôdy predstavujú 1,596 hektára.

Návrh cestnej dopravy

Cesta sa bude napájať v katastrálnom území Piešťan na cestu v mieste križovatky k priemyselnému parku Porsche Werzkzeugbau. Navrhovaná cesta bude križovať železnicu mimoúrovňovo – podjazdom. Ten je nutný z dôvodu dodržania ochranných pásiem letiska. Podjazd má byť šírkovo dimenzovaný s ohľadom na možnosť umiestnenia súbežného chodníka pre chodcov. Od podjazdu bude cesta viesť povedľa železničnej trate južným smerom a následne bude pokračovať západným smerom do katastra obce Bašovce.

Celková dĺžka navrhovanej prístupovej cesty do priemyselného parku je 3211 metrov, z toho 2027 m je v katastri Piešťan, zvyšný úsek pripadá na kataster Bašovce.

Cyklotrasa a chodník pre peších

Pešia a cyklistická doprava Napojenie priemyselného (logistického) parku Bašovce cyklistickou trasou sa navrhuje v pokračovaní južným smerom do Piešťan cez lokalitu Široké po existujúcej poľnej ceste a prístupovej účelovej ceste k bývalému hospodárskemu areálu (Agrobiop) po vodný tok Dubová, kde sa napojí na cyklotrasu pokračujúcu popri potoku smerom do obce Veľké Orvište.

Prepojenie zrejme poslanci schvália

Požiadavku investora na zmeny územného plánu mesta Piešťany v prospech vzniku Priemyselného parku v Bašovciach piešťanskí poslanci schválili až na tretí pokus. Zabezpečil to najmä fakt, že požiadavka na prepojenie parku cestnou komunikáciou po Orviskej ceste do obývaných zón kúpeľného mesta sa zmenila. Investor svoj pôvodný zámer upravil a priemyselný park sa bude pripájať na výpadovku z Piešťan na Hornú Stredu v mieste, kde pred časom vznikla križovatka s priemyselným objektom Porsche Werzkzeugbau.

Za takýto zámer na zmenu územného plánu poslanci minulý rok hlasovali kladne a je reálny predpoklad, že aj samotný už spracovaný návrh územného plánu kúpeľného mesta piešťanskí poslanci odobria.

Jozef Vojčiniak

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 22. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti. Meniny má Júlia, Juliana.
  • 22.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 23. mája. Tento deň je Svetovým dňom korytnačiek. Meniny má Želmíra.
  • 23.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. mája 2024
Meniny má Ela, zajtra Urban