Pre dramatický nárast cien energií mesto čiastočne obmedzí verejné osvetlenie

  • Piešťany
  • 26. júla 2022, 23:05

Celoplošné vypínanie verejného osvetlenia v Piešťanoch sa nateraz odkladá. Vyplýva to z materiálu, ktorý ide tento týždeň na schválenie do zastupiteľstva. I keď Služby mesta Piešťany (SMP) žiadali z dôvodu dramatického nárastu cien energií vypínanie lámp v celom meste od 23.00 do 4.00 h, proti je najmä mestská polícia. Vypínanie sa tak dotkne len časti verejného osvetlenia.

Služby mesta Piešťany spravujú 86 odberných miest elektrickej energie, z toho 58 tvorí verejné osvetlenie. Foto: Supa

Na júnové zasadnutie zastupiteľstva SMP predložili materiál s názvom Dopad energetickej krízy na rozpočet Služieb mesta Piešťany. Materiál obsahoval informácie o vývoji cien energií, schválenom rozpočte SMP na rok 2022 a nedostatku finančných prostriedkov na energie. Spracovateľ v materiáli navrhol možné riešenia šetrenia finančných prostriedkov odstavením všetkých odberných miest verejného osvetlenia v čase 23.00 – 4.00 h v mesiacoch júl až december.

Poslanci prijali uznesenie, ktorým rokovanie odsunuli až do doby kontrol funkčnosti mestských bezpečnostných kamier po vypnutí verejného osvetlenia.

V závere júna sa uskutočnilo pracovné stretnutie pracovníkov Strediska údržby SMP a zástupcov mestskej polície, kde bol dohodnutý postup nočného skúšobného vypnutia verejného osvetlenia na niektorých rozvádzačoch. Osvetlenie bolo skúšobne vypnuté napríklad v týchto lokalitách: Winterova, Winterova – nemocnica, Rázusova, Nitrianska, Kolonádový most (1/3), zimný štadión – parkovisko, Javorová, Adam Trajan – kotolňa, Lodenica.

Na základe vizuálnej kontroly mestská polícia zaujala stanovisko v znení „Neodporúčame vypínať verejné osvetlenie na sídlisku Adam Trajan, Javorová ulica – sídlisko Juh, Námestie slobody a Winterova ulica“.

„Ak nepríde k navýšeniu rozpočtu SMP na rok 2022 zo strany mesta, navrhujeme vypnutie aspoň častí verejného osvetlenia v lokalitách Lido, lávka na Krajinskom moste, Kolonádový most, cintoríny na Žilinskej a Bratislavskej ceste po návštevných hodinách, parkovisko pri zimnom štadióne a aspoň takto čiastočne šetriť spotrebu. Ani toto však nemusí zaistiť platobnú schopnosť SMP,“ konštatuje riaditeľka organizácie Hana Dupkaničová.

Nárast cien až o 739 percent!

Cena elektriny v roku 2021 bola pre SMP u dodávateľa 47,65 eur/MWh a za celý rok zaplatili dohromady 88 675,35 eur. Za január až marec 2022 už bola cena elektriny 280 eur/MWh, čo je nárast o 487 percent oproti minulému roku. Od apríla je však cena 400 eur/MWh a oproti vlaňajšku došlo k jej nárastu o 739 percent!

SMP spravujú 86 odberných miest elektrickej energie, z toho 58 tvorí verejné osvetlenie. Systém verejného osvetlenia je regulovaný v šiestich odberných miestach prostredníctvom systému regulácie Street

Light. Spôsob regulácie zabezpečuje zníženie intenzity osvetlenia v nočných hodinách podľa vopred prednastaveného harmonogramu. Zároveň prichádza k zníženiu spotreby elektriny. Odberné miesta vybavené reguláciou verejného osvetlenia Street Light sú na uliciach: Žilinská, Pod Párovcami, Bratislavská, Adama Trajana a Sihoťská. Desať odberných miest verejného osvetlenia je spínaných cez súmrakový snímač, ostatné sú spínané pomocou Astrohodín.

Doteraz SMP uskutočnili len opatrenia, ktoré priamo neovplyvnili komfort obyvateľov a návštevníkov mesta. V priebehu mesiaca február upravili harmonogram časov svietenia na cintoríne na Žilinskej ceste podľa prevádzkových hodín. Následne počas mája pristúpili ku komplexnej odstávke osvetlenia na tomto cintoríne. V máji bolo odstavené (fyzicky odpojené) verejné osvetlenie na cintoríne na Bratislavskej ceste. V tomto mesiaci vypli i LED osvetlenie lávky na Krajinskom moste. Lávka je osvetlená prostredníctvom stĺpov verejného osvetlenia, ktoré nasvecujú celý most.

Ako ďalej s osvetlením mesta po prudkom náraste cien energií budú rozhodovať poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v stredu 27. júla.

Jozef Vojčiniak

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 23. mája. Tento deň je Svetovým dňom korytnačiek. Meniny má Želmíra.
  • 23.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 22. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti. Meniny má Júlia, Juliana.
  • 22.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. mája 2024
Meniny má Ela, zajtra Urban