Poslanci schválili ďalšie rozšírenie zón plateného parkovania v Piešťanoch

Ešte v úvode júna sme informovali o zverejnení návrhu reorganizácie parkovania na území Piešťan, ktorý spracovala na základe zadania radnice trenčianska firma ARGUS-DS. Spoločnosť vo svojom návrhu novej koncepcie statickej dopravy územie kúpeľného mesta rozdelila do siedmich parkovacích zón označených A, B, C, D, E, S a N.

Návrh novej koncepcie statickej dopravy územie kúpeľného mesta rozdelil do siedmich parkovacích zón označených A, B, C, D, E, S a N. (Autor: MsU Piešťany)

Zároveň firma navrhuje nový cenník hodinového parkovania v rozpätí 50 centov až dve eurá podľa miesta parkovania vzhľadom k centru mesta, ale aj nový cenník celoročných parkovacích kariet v cene od 40 do 600 eur podľa počtu áut v domácnosti a rozsahu oblasti platnosti parkovacej karty.

Od zverejnenia na webovej stránke mesta prešla nová parkovacia koncepcia verejnou diskusiou, ktorú radnica zorganizovala v mestskej knižnici, ale i diskusiou v mestských odborných komisiách či pripomienkovaním v samotnom zastupiteľstve. Na základe podnetov obyvateľov mesta sa pôvodná verzia čiastočne zmenila a dve parkovacie zóny sa rozšírili. Ako uvádza poslancami schválený materiál počas prerokovania, prijatých bolo celkom 140 otázok, návrhov či požiadaviek.

Najčastejšie sa opakovali požiadavky obyvateľov ulíc Vážska a A. Dubčeka. Parkovacie miesta sú v priebehu dňa obsadzované aj vozidlami dochádzajúcich zamestnancov, ktorí sa vyhýbajú plateným miestam v centre mesta, a v dopoludňajších hodinách a počas víkendov aj návštevníkmi trhoviska či návštevníkmi Kolokruhu Sĺňava.

Z týchto dôvodov nepovažovali občania navrhnutý režim spoplatnenia iba v pracovných dňoch v čase od 12.00 do 24.00 h za dostatočný. Rovnako navrhnutá cena parkovného 0,50 €/h dáva priestor obavám, že vodiči uprednostnia parkovanie na Vážskej ulici, kde je lacnejšia sadzba parkovného v porovnaní s Nálepkovou alebo ďalšími ulicami v pásme A. Tvorcovia koncepcie preto niektoré pásma predefinovali a rozšírili.

Úpravy plateného parkovania

Pásmo D sa pričlení k pásmu C (pásmo C sa rozšíri o Floreát s podmienkami platnými v pásme C). Pásmo D je nanovo definované nasledovne:

– ulice: Krajinská (časť), Vážska, Slnečná, Krížna, A. Dubčeka, Tichá, Ružová (časť)

– doba spoplatnenia: 7:00 – 24:00 h

– cena parkovného: 1,50 €/h

– platnosť parkovacej karty: keďže v pásme D je najvyšší dopyt po parkovacích miestach v nočných hodinách, platnosť karty Rezident pásma D bude platiť aj na parkovisku na Nálepkovej ulici

Koncepcia plateného státia

Pásmo A – centrum mesta, 181 parkovacích miest, doba spoplatnenia 7:00 – 19:00 celoročne, parkovné 2 €/h

Prioritou je zvýšenie obrátkovosti parkovacích miest, preferovanie krátkodobého státia (do 3 h) a minimalizovanie strednodobého státia (do 10 h), samozrejmosťou je zabezpečenie požiadaviek rezidentov (nočné parkovanie) a rešpektovanie zásobovania prevádzok v zóne.

Pásmo B – širšie centrum mesta, kapacita 643 miest, doba spoplatnenia 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, parkovné 1,50 €/h

Prioritou je strednodobé parkovanie (do 10 h), ide najmä o zamestnancov centra a širšieho centra mesta, v menšej miere ide o krátkodobé státie, taktiež zostáva samozrejmosťou rezidentské parkovanie a zásobovanie.

Podiel rezidentského parkovania v zóne B na počet parkovacích miest je vyšší ako v zóne A, preto je potrebné po zavedení parkovacieho systému sledovať vývoj dopravnej situácie a v prípade zistenia znevýhodňovania rezidentov v niektorých lokalitách vyhradiť pre nich parkovacie miesta.

Pásmo C – obytné okrsky, kapacita 866 miest, doba spoplatnenia 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h

Prioritou je dlhodobé parkovanie rezidentov (nad 10 h). Spôsob regulácie v prevažne obytnom území sa výrazne odlišuje od regulácie v centrálnych priestoroch. V obytnom území je rozhodujúcou funkciou bývanie, ktoré potrebuje priestory najmä na „nočné“ parkovanie a garážovanie áut jeho obyvateľov.

Pásmo D – obytné okrsky, kapacita cca 88 miest, doba spoplatnenia 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h

Prioritou je dlhodobé parkovanie rezidentov (nad 10 h). Spôsob regulácie v prevažne obytnom území sa výrazne odlišuje od regulácie v centrálnych priestoroch. V obytnom území je rozhodujúcou funkciou bývanie, ktoré potrebuje priestory najmä na „nočné“ parkovanie a garážovanie áut jeho obyvateľov.

Pásmo E – administratívna zóna, kapacita 140 miest (sú predmetom architektonicko-dopravnej štúdie, zatiaľ nerealizované), doba spoplatnenia 7:00 – 16:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h

Podnikateľské subjekty a administratíva zabezpečujú parkovanie na vlastných pozemkoch, avšak aj tu je potreba verejných parkovacích miest s akceptovaním dlhodobého státia.

Pásmo N – parkovisko s rampovým systémom na Nálepkovej ulici

Prioritou je zatraktívnenie tohto parkoviska pre vodičov na jeho využívanie. Nakoľko dosahuje 100-percentnú platobnú disciplínu a nie je plnohodnotne využívané, je potrebná zmena cenovej politiky na tomto parkovisku.

Pásmo S – záchytné parkovisko pri futbalovom štadióne a pri Dome umenia, kapacita 83 miest, doba spoplatnenia 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h

Prioritou je dlhodobé parkovanie nerezidentov. Návrh spoplatnenia rešpektuje potrebu dlhodobejšieho odstavenia vozidiel zamestnancov počas pracovnej doby. Uvádzané rozdelenie mesta na zóny je iba približné a nezáväzné. Môže byť upravené na základe dopravných a iných súvislostí zistených v priebehu spracovania projektu organizácie dopravy parkovacích zón.

Podmienky pre parkovacie karty

Nárok na rezidentskú kartu má obyvateľ s trvalým pobytom v Piešťanoch (príp. v danom pásme), ktorý zároveň preukáže vzťah k vozidlu, tzn. je jeho vlastník, je konateľom spoločnosti, ktorá vozidlo vlastní alebo ho používa na základe dohody so zamestnávateľom v súlade so zákonom o dani z príjmu.

Ten, kto nespĺňa uvedené požiadavky na rezidentskú kartu, môže si zakúpiť abonentskú kartu.

Kým v súčasnej dobe umožňuje parkovacia karta pre obyvateľa Piešťan parkovanie za cenu 50 eur na celý rok na takmer celom území mesta, podľa schválenej koncepcie sa cenová politika zásadne zmení. Parkovacie karty budú rozdelené na pásma, ku ktorým sa bude predplatené parkovanie viazať. Návrh ceny parkovacej karty pre zónu je pre jedno auto v domácnosti 40 eur na rok. Pre druhé auto na domácnosť 160 eur, pre tretie 360 eur na rok.

V iných pásmach však už táto karta nebude platiť a motorista by si musel zaplatiť parkovanie v parkovacom automate, prípadne si kúpiť ročnú parkovaciu kartu na celé mesto, ktorá by ho vyšla na prvé auto v domácnosti 160 eur, na druhé auto 300 eur a na tretie 600 eur.

Pre dochádzajúcich do Piešťan za prácou či za podnikaním do svojich prevádzok by boli cenovo motivačne určené parkoviská na Nálepkovej ulici a pri futbalovom štadióne, kde by si mohli zakúpiť predplatenú celoročnú kartu v sume 200 eur. Návštevníci Piešťan by mali mať možnosť si kúpiť päťdňovú parkovaciu kartu za 20 eur.

Koncepcia zatiaľ nie je platná

Schválený návrh novej parkovacej politiky však vzbudil u verejnosti živú diskusiu. A ako zaznelo aj na zasadnutí zastupiteľstva, tábor nahnevaných diskutérov sa v zásade rozdelil na dve skupiny. Jednu tvoria obyvatelia mesta, ktorí nechcú nič a nikde platiť, druhou skupinou sú tí, ktorí nemajú kde zaparkovať auto v blízkosti svojho bydliska.

I keď schválená koncepcia je len zámer, ktorým sa chce piešťanská samospráva uberať, a musí byť ešte prijaté všeobecne záväzné nariadenie, skupine nespokojnej s akýmkoľvek platením celkom určite nevyhovie nič, čo bude nasledovať. Naopak, ako tvrdia tvorcovia koncepcie, tým, ktorí nemali kde parkovať v mieste svojho bydliska, by sa šance na zaparkovanie auta mali výrazne zlepšiť.

Pred sebou však máme dva dátumové medzníky. Do októbrových komunálnych volieb sa dá len ťažko predpokladať, že takúto emócie vzbudzujúcu koncepciu parkovania poslanci schvália. A potom je tu druhý zásadný medzník – koniec marca 2024, keď zákon zakáže parkovanie áut cez chodník na nevyznačenom parkovacom mieste.

31. marec 2024 je tak celkom určite aj definitívny dátum prijatia zmien v parkovaní na území kúpeľného mesta, inak nastane kolaps individuálnej dopravy motorovými vozidlami.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam