Obyvatelia detské ihrisko na Vrbovskej zachránili

Informáciu o tom, že na základe novelizácie koncepcie detských ihrísk na území kúpeľného mesta má zaniknúť aj ihrisko Vrbovská, sme priniesli v predchádzajúcich vydaniach Piešťanského týždňa. Obyvatelia z okolia ulice s rušením ihriska na Vrbovskej ceste nesúhlasili, čo tlmočili vedeniu mesta, a svoje ihrisko tak zachránili. Radnica ihrisko zachová a na základe odporúčania mestskej rady mesto namiesto rušenia investuje do jeho modernizácie 40-tisíc eur.

Ihrisko na Vrbovskej ceste zostane zachované a mesto do jeho modernizácie investuje 40-tisíc eur. (Autor: SMP)

Ešte v roku 2019 evidovala radnica až 51 detských ihrísk, ktorých zriaďovateľom je mesto a správcom Služby mesta Piešťany. Za primátorovania Miloša Tamajku Služby mesta Piešťany predložili na zastupiteľstvo na schválenie materiál s názvom Koncepcia detských ihrísk a poslanci ju schválili. Návrh štúdie predstavoval lokality s centrálnymi ihriskami. Boli navrhnuté a vytypované lokality s lokálnymi detskými a špeciálnymi ihriskami. Návrh koncepcie počítal s existujúcimi detskými ihriskami, ktoré mali byť vynovené a niektoré mali byť úplne novo postavené.

Návrh zahŕňal vytvorenie základných kategórií ihrísk a vytvorenie oddychových zón. Malo vzniknúť štrnásť veľkých centrálnych ihrísk určených pre celú mestskú časť. Obsahovať mali prvky v rôznych kategóriách z pohľadu veku, využitia pri hrách či športe a z hľadiska zamerania orientované ako viacgeneračné. Obsahovať mali mobiliár, kryciu a izolačnú zeleň, väčšie trávnaté plochy, oplotenie s možnosťou zabezpečenia priestoru a kamerový systém.

Malé lokálne ihriská, ktorých malo vzniknúť šesť, by boli určené pre menšie deti s miestnym dosahom pre podporu hravosti a telesnej zdatnosti. Sedem špeciálnych ihrísk malo byť vybudovaných v spádovej oblasti celého mesta. Ich priestor radnica plánovala zamerať na konkrétny druh hry či aktivity a mali obsahovať vodné, lanové i posilňovanie atrakcie, labyrint, priestor pre skateboard či indiánske hry.

Oddychových zón navrhovali autori projektu jedenásť. Zriadené mali byť i na prebudovaných súčasných nevyužívaných ihriskách doplnením stolov, lavíc a lavičiek, petangových plôch či šachových stolov.

Takýto ambiciózny plán budovania ihrísk mal však jednu veľkú slabinu. Celá prestavba predstavovala v roku 2018 rozpočet na úrovni dva milióny eur, no tieto financie v mestskom rozpočte nikdy neboli poslancami vyčlenené. Ani jednorazovo, ale ani po etapách v jednotlivých rokoch.

Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva schválená novelizácia pôvodnej veľkolepej, ale finančne nikdy nekrytej koncepcie ihrísk je podstatne skromnejšia a zobrazuje reálny stav financií, ktoré na tento účel poslanci v mestskom rozpočte každý rok vyčlenili.

Z pôvodného zámeru 38 ihrísk a oddychových zón po zrušení starých ihrísk zostalo v súčasnosti len 22, z toho Ostrov pirátov v mestskom parku existuje len evidenčne a na svojom pôvodnom mieste už dávno nejestvuje a ani sa tam nevráti. Z odôvodnenia, ktoré na zastupiteľstve predniesla riaditeľka Služieb mesta Piešťany Hana Dupkaničová, totiž vyplýva, že sa ani nenachádzalo na mestských pozemkoch.

Návrh pôvodne počítal i so zrušením detského ihriska na Vrbovskej ceste. Potom, ako sme túto informáciu zverejnili, zdvihol sa odpor obyvateľov a radnica nakoniec zo zámeru zrušiť toto ihrisko ustúpila a, naopak, na jeho modernizáciu na návrh mestskej rady vyčlení sumu 40-tisíc eur.

Detských ihrísk tak spolu s tým na Vrbovskej ceste nakoniec v Piešťanoch zostane dvadsaťjeden a takúto doplnenú novelizáciu koncepcie schválili aj mestskí poslanci.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard