Nárast energií spôsobuje obrovské problémy s rozpočtom mesta i jeho organizáciám

Služby mesta Piešťany (SMP) ako prvá mestská organizácia signalizuje obrovské finančné problémy po prudkom náraste cien energií. Ako na mestskom zastupiteľstva uviedla v materiáli riaditeľka SMP Hana Dupkaničová, ide o skutočnosť, ktorá veľmi narúša rozpočet organizácie, ktorú riadi. Už dnes musia robiť významné presuny v rozpočtových položkách vo vnútri organizácie, ale, ako sa ukazuje, ani to zrejme nebude stačiť a bude musieť dôjsť zo strany mesta k navýšeniu rozpočtu SMP oproti tomu, ako ho v závere roka schválilo mestské zastupiteľstvo.

Zástupca náčelníka mestských policajtov Peter Gogol poslancom objasnil, že vypínanie pouličného osvetlenia znefunkční semafory i bezpečnostné kamery. (Autor: pror)

Nárast cien až o 739 percent!

To, čo sa s cenami elektriny deje, dopodrobna opisuje materiál, ktorý Hana Dupkaničová predložila poslancom. Ako je v ňom uvedené, SMP 15. novembra 2021 bola prostredníctvom Elektronického trhoviska (www.eks.sk) vyhlásená podlimitná zákazka – Dodávka elektrickej energie od 1. 1. do 31. 12. 2022. Začiatok aukcie bol stanovený na 29. 11. 2021 o 12.15 h. Nakoľko na zákazku nebola predložená žiadna platná ponuka v čase ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, bola zákazka automaticky zrušená. Dôvodom bol prudký a nepredvídateľný nárast cien elektrickej energie (Pražská burza PXE – nárast 400 percent).

Po konzultácii s dodávateľmi elektrickej energie bolo odporučené predĺžiť platnosť aktuálnej zmluvy. Jednak SMP dodávateľ ponúkol najpriaznivejšiu cenu za MWh, jednak z dôvodu nedostatočného časového priestoru na zmenu dodávateľa, ktorá je 26 až 21 kalendárnych dní. Dodatok ku kúpnej zmluve bol uzavretý do 31. marca.

Nakoľko z dôvodu nárastu cien elektrickej energie došlo vo vzťahu k finančnému limitu verejného obstarávania k zmene postupu verejného obstarávania z podlimitnej zákazky na nadlimitnú zákazku, oslovili spoločnosť eBIZ Corp, s.r.o., ktorá mala na základe objednávky kompletne zabezpečiť realizáciu verejného obstarávania na dodanie elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to nadlimitným postupom.

Ceny tejto elektriny sú však také nepredvídateľné, že akákoľvek zmluva na dlhšie časové obdobie by mohla spôsobiť veľké finančné straty, čo by znamenalo nehospodárne a neefektívne nakladanie s verejnými financiami. Navyše ani spoločnosti eBIZ Corp sa z uvedených dôvodov nepodarilo spustiť verejné obstarávanie. Z uvedeného dôvodu pristúpili k opätovnému uzatvoreniu Dodatku č. 2 so spoločnosťou A.En Slovensko, s.r.o., na obdobie ďalšieho štvrť roka. Tento dodatok bol po mesiaci vypovedaný z dôvodu straty licencie na dodávanie elektriny.

Na základe verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní (priame rokovacie konanie) bola uzatvorená Zmluva o združenej dodávke elektriny so spoločnosťou encare, s.r.o., na obdobie do konca roka 2022.

Cena elektriny v roku 2021 bola pre SMP u dodávateľa 47,65 eur/MWh a za celý rok zaplatili dohromady 88 675,35 eur. Za január až marec 2022 už bola cena elektriny 280 eur/MWh, čo je nárast o 487 percent oproti minulému roku. Od apríla je však cena 400 eur/MWh a oproti vlaňajšku došlo k jej nárastu o 739 percent!

Možnosti znižovania nákladov

SMP spravujú 86 odberných miest elektrickej energie, z toho 58 tvorí verejné osvetlenie. Systém verejného osvetlenia je regulovaný v šiestich odberných miestach prostredníctvom systému regulácie Street Light.

Spôsob regulácie zabezpečuje zníženie intenzity osvetlenia v nočných hodinách podľa vopred prednastaveného harmonogramu. Zároveň prichádza aj k zníženiu spotreby elektriny. Odberné miesta vybavené reguláciou verejného osvetlenia Street light sú na uliciach: Žilinská, Pod Párovcami, Bratislavská, Adama Trajana a Sihoťská. Desať odberných miest verejného osvetlenia je spínaných cez súmrakový snímač, ostatné sú spínané pomocou Astrohodín.

Doteraz SMP uskutočnili len opatrenia, ktoré priamo neovplyvnili komfort obyvateľov a návštevníkov mesta. V priebehu mesiaca február upravili harmonogram časov svietenia na cintoríne na Žilinskej ceste podľa prevádzkových hodín. Následne počas mája pristúpili ku komplexnej odstávke osvetlenia na tomto cintoríne.

V máji bolo odstavené (fyzicky odpojené) verejné osvetlenie na cintoríne na Bratislavskej ceste. V tomto mesiaci vypli LED osvetlenie lávky na Krajinskom moste. Lávka je osvetlená prostredníctvom stĺpov verejného osvetlenia, ktoré nasvecujú celý most.

Možným riešením je nočné odstavenie prevádzky všetkých odberných miest verejného osvetlenia v čase od 23.00 do 4.00 h. To by v mesiacoch jún až december 2022 prinieslo predpokladanú úsporu vo výške 120-tisíc eur. Ďalším riešením je odstavenie všetkých fontán v meste. V prípade predčasného ukončenia prevádzky fontán by došlo k úspore približne 11 500 eur.

Nefunkčné mestské kamery i semafory

Ako však na zasadnutí zastupiteľstva upozornil zástupca náčelníka mestskej polície Peter Gogol, vypínanie verejného osvetlenia v meste má aj priamy dôsledok na bezpečnosť obyvateľov. Zo stĺpov pouličného osvetlenia sú napájané semafory na križovatkách a v prípade odstávky verejného osvetlenia by boli nefunkčné. Križovatku by neregulovali a ani by neblikalo oranžové výstražné svetlo.

Vypínanie verejného osvetlenia by tiež ovplyvnilo i funkčnosť mestských monitorovacích kamier v nočných hodinách. Tie sú väčšinou napájané zo stĺpov verejného osvetlenia, ale osvetlenie im slúži aj na prisvietenie snímaného priestoru v noci. Kamery s nočným videním majú totiž príliš krátky dosah a mesto je nimi vybavené len minimálne.

Počas rokovania zastupiteľstva si Gogol telefonicky overil viditeľnosť snímaného priestoru kamerami na Lide, kde je z dôvodu úspor nočné svietenie už vypnuté. Ako mu z dispečingu kamier potvrdili, po zotmení na kamerách na Lide nie je vidieť absolútne nič. A obdobným spôsobom by to po zotmení bolo v celom meste. Na zasadnutí tak viceprimátor mesta Michal Bezák zdôraznil, že odstavovaním verejného osvetlenia nedochádza len k zníženiu kvality života, ale priamo aj k zníženiu bezpečnosti v meste.

Poslanci k tomuto bodu programu prijali jediné zásadnejšie stanovisko, k problémom s cenami energií a čo s osvetlením mesta sa stretnú v júli, kde zrejme budú musieť prijať aj opatrenia k rozpočtu ďalších mestských organizácií. Takto dotknuté enormným nárastom energií totiž nie sú len SMP, ale i mestské kultúrne stredisko či školy a škôlky, ktorých je mesto zriaďovateľom.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 22. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti. Meniny má Júlia, Juliana.
  • 22.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 23. mája. Tento deň je Svetovým dňom korytnačiek. Meniny má Želmíra.
  • 23.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. mája 2024
Meniny má Ela, zajtra Urban