Zimný štadión v problémoch, hrozí mu ukončenie prevádzky a súdne spory

Piešťanskému zimnému štadiónu hrozí definitívne ukončenie prevádzky. Podľa materiálu, ktorý bol predložený na rokovanie minulotýždňového zastupiteľstva, strecha štadióna je v havarijnom stave a vyžaduje si generálnu opravu, rovnako tak betónová podlaha ľadovej plochy, a navyše súčasný nájomca Jaroslav Lušňák doručil na radnicu výpoveď z nájomnej zmluvy zimného štadióna z dôvodu, že mesto túto situáciu nerieši.

Zimný štadión je podľa nájomcu Jaroslava Lušňáka v havarijnom stave. (Autor: am/archív red)

Vedenie radnice do rokovania minulotýždňového zastupiteľstva zahrnulo i dopredu neplánovaný bod programu s názvom „Informácia vo veci zimného štadióna – ku dňu konania Mestského zastupiteľstva“.

Informácia o zimnom štadióne

V tomto materiáli predloženom poslancom až pred rokovaním zastupiteľstva sa radnica odvoláva na písomné upozornenia súčasného nájomcu zimného štadióna na zlý technický stav predmetu jeho nájmu. Materiál opisuje stav strechy a betónového podkladu klziska.

Betónová plocha klziska vraj potrebuje generálnu opravu.

V prípade strechy sa v materiáli píše, že nájomca už opakovane radnicu upozorňuje na závažné riziká spojené s neriešením situácie. Strecha si vraj vyžaduje generálnu opravu a výmenu strešnej krytiny za novú. V požiadavke na riešenie opravy strechy mestom sa odvoláva na znenie nájomnej zmluvy. Rovnakým spôsobom sa Jaroslav Lušňák dožaduje i generálnej opravy betónovej plochy samotného klziska, ktoré je tiež v havarijnom stave.

V materiáli, ktorý dostali poslanci, sa však radnica bráni a tvrdí, že generálna oprava strechy i betónovej plochy klziska je povinnosťou nájomníka zimného štadióna. A ako vedenie radnice uvádza, k znehodnoteniu strechy a betónovej plochy vraj došlo z dôvodu jej zanedbanej údržby nájomcom. S týmto tvrdením sa Lušňák zrejme nestotožnil, a tak dôsledkom rozdielnych videní situácie je výpoveď z nájomnej zmluvy.

Ako radnica uvádza, tým by reálne hrozilo dlhodobé ukončenie činnosti zimného štadióna. I samotná radnica si uvedomuje, že táto situácia prináša riziká z následných súdnych podaní, nakoľko sa súčasný prenajímateľ domáha pri ukončení zmluvného vzťahu úhrady zostávajúcej výšky neodpísaného technického zhodnotenia budovy štadióna.

Riziká súdnych poťahovačiek

Radnica v materiáli definuje riziká predčasného ukončenia zmluvného vzťahu, a to najmä:

– Systém žalôb a neodkladných opatrení, ktorými môže dôjsť k znefunkčneniu užívania a prístupu k predmetu nájmu nájomcovi i prenajímateľovi.

– Majetok hnuteľný aj nehnuteľný v priebehu súdnych sporov bude vystavený riziku znehodnotenia.

– Výrazným rizikom predčasného ukončenia je i fakt, že zostávajúca doba trvania zmluvného vzťahu môže byť kratšia (doba nájmu je ešte 12 rokov – pozn. red.), ako by bola dĺžka súdnych sporov, ktoré pravdepodobne budú naviazané na komplikované znalecké dokazovania.

– Nájomca v prípade predčasného skončenia zmluvného vzťahu formou výpovede (výpoveď je datovaná 17. 6. 2022) bude požadovať od prenajímateľa, Mesta Piešťany, úhradu zostávajúcej výšky neodpísaného technického zhodnotenia zimného štadióna.

V prípade zatvorenie štadióna sa z Piešťan odsťahuje aj hokejová reprezentačná osemnástka.

Rozpačité reakcie poslancov

Poslanci na uvedené informácie reagovali pomerne rozpačito a najmä s výčitkami k vedeniu mesta, že situáciu nechali dospieť až do súčasného stavu.

„Opravovali sme strechu nájomcovi tenisovej haly a nik to nenamietal. Investujeme do futbalového štadiónu, ktorý je tiež v nájme, a nik to nenamietal. Ak sa na zimnom štadióne neurobia nevyhnutné rekonštrukcie, tak sa zavrie a už sa neotvorí a bude chátrať. Štadión bol našou pýchou a súčasná situácia je výsledkom osobných sporov, nie pragmatických riešení,“ povedala na margo situácie poslankyňa Iveta Babičová.

Jozef Mičura doplnil, že situáciu s plochou klziska a strechou je potrebné riešiť zo strany mesta bez ohľadu na to, kto je nájomcom. „V dôsledku vzniknutej situácie je na odchode aj hokejová reprezentačná osemnástka, ktorá má v Piešťanoch svoje domáce klzisko. Nechcú odísť, ale vnímajú situáciu a vyčkávajú, ako sa vyvinie,“ uviedol Andrej Klapica.

Nakoniec sa poslanci zhodli, na návrh Martina Cifru a Zuzany Svrčekovej, že podklady zo strany mesta nie sú pripravené dostatočne na to, aby rozhodli a odhlasovali ako ďalej a žiadali, aby sa pre túto problematiku zvolalo mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. „Je potrebné lepšie pripraviť podklady a pozvať zainteresovaných na mimoriadne zastupiteľstvo,“ vysvetlil Cifra.

Ide o milióny eur

Rozhodnutie ako ďalej so zimným štadiónom tak nepadlo a odsúva sa na mimoriadne zastupiteľstvo, ktorého termín konania zatiaľ radnica neoznámila.

Z predloženého materiálu vyplýva len to, že na minimálnu opravu strechy radnica odhaduje náklady v objeme 59 320 eur a na celkovú rekonštrukciu vyše 200-tisíc eur. Koľko potrebuje štadión na opravu betónovej plochy klziska, prípadne koľko potrebuje finančných prostriedkov na doplatok na enormný nárast energií v tomto roku, materiál neuvádza.

Tak sa azda o ďalšom osude zimného štadióna v Piešťanoch dozvieme niečo viac na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, ktoré by malo byť zvolané na druhú polovicu júla. Avšak podľa našich informácií z prostredia radnice by sa požadovaná čiastka za technické zhodnotenie zimného štadióna v prípade naplnenia výpovede nájmu mohla vyšplhať na sumu viac ako dva milióny eur, ktoré by musela radnica súčasnému nájomcovi štadióna zaplatiť.

Súčasný nájomca Jaroslav Lušňák doručil na radnicu výpoveď z nájomnej zmluvy zimného štadióna

O stanovisko k situácii sme požiadali nájomcu a pýtali sme sa ho, či na výpovedi trvá a aká je jeho predstava o sume technického zhodnotenia štadióna počas doby, čo ho mal v prenájme. „Všetko záleží od ďalšieho postoja mesta k problematike. K výške požadovanej sumy sa nechcem vyjadrovať, nakoľko to bude predmetom jednania s radnicou,“ informoval nás Jaroslav Lušňák.

V prípade, ak sa radnica s doterajším nájomcom nedohodne, zrejme prídu na rad právnici oboch zúčastnených strán a súdne spory. To nevylučuje i možnosť predbežného opatrenia súdu na zákaz využívania sporného majetku do doby vydania rozsudku. V jednoduchosti to znamená ukončenie prevádzky zimného štadióna minimálne na najbližšiu sezónu.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 17. mája. Tento deň je Svetovým dňom hypertenzie a Svetovým dňom telekomunikácií. Meniny má Gizela, Aneta.
  • 17.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 18. mája 2024
Meniny má Viola, zajtra Gertrúda