Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch sa rozrastie o štyroch poslancov

V piešťanskom mestskom zastupiteľstve bude v najbližšom volebnom období pôsobiť dvadsaťjeden poslancov. Rady poslancov sa tak oproti súčasnému volebnému obdobiu rozrastú o ďalších štyroch. Rozhodli o tom poslanci na svojom minulotýždňovom zasadnutí. V Piešťanoch zostanú naďalej dva volebné obvody.

Piešťanské zastupiteľstvo sa v budúcom volebnom období rozšíri zo 17 na 21 poslancov, pretože už teraz sú problémy s tým, aby ich na zasadnutí sedelo aspoň desať. (Autor: pror)

Piešťany sa vracajú k počtu poslancov v mestskom zastupiteľstve, koľko ich bolo v predchádzajúcom volebnom období. Počet sa redukoval v roku 2018 na návrh poslanca Michala Fialu z vtedajších 21 na súčasných 17. Ako rozhodlo minulotýždňové zastupiteľstvo, v októbrových komunálnych voľbách sa budú kandidáti uchádzať o 11 poslaneckých postov v prvom volebnom obvode a 10 v druhom obvode.

V rámci diskusie k tomuto bodu programu odznel aj návrh na vytvorenie jediného volebného obvodu. O tomto návrhu sa však ani nehlasovalo, nakoľko, ako zaznelo, viac volebných obvodov na súčasný počet obyvateľov Piešťan nariaďuje zákon. V zmysle zákona o obecnom zriadení patria Piešťany do kategórie miest s počtom obyvateľov od 20 001 do 50 000 a zákon im umožňuje mať v zastupiteľstve 15 až 25 poslancov.

Nákladovosť na nárast počtu poslancov je pre piešťanský mestský rozpočet pomerne zanedbateľná. Napríklad v roku 2021 Mesto Piešťany hospodárilo na strane výdavkov so sumou 26 871 606 eur, pričom náklady na činnosť mestského zastupiteľstva, mestských komisií a mestskej rady boli vo výške 57 961 eur. V tom sú zahrnuté všetky položky, ako je odmena pre poslancov, členov rady či členov komisií, ako i prevádzkové náklady na ne.

Pri počte 17 poslancov to vychádza v priemere 284 eur na jedného mesačne. Pri navýšení počtu poslancov na 21 náklady zo súčasných 57 961 eur narastú na zhruba 71 568 eur ročne. Piešťanci si tak za svoje zastupovanie v mestskom parlamente priplatia asi 13 607 eur. To je pre porovnanie suma v minulom roku minutá mestskou políciou na pohonné hmoty do ich vozidiel alebo suma na nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadieb vyčlenená v rozpočte Služieb mesta Piešťany.

Na základe posledného sčítania obyvateľov žije v kúpeľnom meste 27 790 Piešťancov. V prepočte nákladovosti na jedného obyvateľa si každý zo súčasných dvoch eur ročne priplatí v nasledujúcom volebnom období z mestského rozpočtu približne 60 centov navyše za činnosť 21 poslancov.

Poslanci na minulotýždňovom zastupiteľstve navýšenie počtu poslancov odôvodňovali zlepšením ich uznášaniaschopnosti v budúcom volebnom období, nakoľko toto volebné obdobie sa vyznačovalo práve veľkými problémami s ich neprítomnosťou na zasadnutiach.

To dosvedčuje aj posledné zastupiteľstvo, ktorého sa na úvod zúčastnilo 10 poslancov. Postupne dvaja ďalší prišli, a tak ich bolo na chvíľu 12, ale neskôr dvaja zasa odišli a rokovanie dokončili v desiatich, čo bolo vôbec na hranici uznášaniaschopnosti pri bežných bodoch rokovania. V tomto volebnom období sa však aj stalo, že pre slabú účasť poslancov sa zastupiteľstvo ani neuskutočnilo.

Či navýšenie poslancov tento problém vyrieši, ukáže až najbližšie volebné obdobie.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard