Letisko Piešťany dosiahlo prevádzkový zisk, jeho vlastné tržby prekonali historické maximum

  • Kraj / Piešťany / Spravodajstvo
  • 24. júna 2022, 17:25

Letisko Piešťany dosiahlo v roku 2021 dobré hospodárske výsledky aj napriek pretrvávajúcej pandémii ochorenia Covid-19, ktorá výrazne negatívne ovplyvnila trh. Vyplýva to z účtovnej závierky a výročnej správy za predchádzajúci rok, ktoré boli v piatok 24. júna 2022 schválené valným zhromaždením akciovej spoločnosti.

(Autor: TTSK)

„Pred piatimi rokmi bolo piešťanské letisko na prahu likvidácie. Spolu s novým manažmentom sme ho zachránili a v jeho ešte dynamickejšom rozvoji nás pribrzdila pandémia ochorenia Covid-19. V roku 2021 sa hospodárenie letiska opäť zlepšilo.

Spoločnosť dosiahla historicky najvyššie vlastné tržby a po prvýkrát od začiatku ozdravného procesu v roku 2018 dosiahla kladný výsledok hospodárenia (EBIDTA). Ten mohol byť ešte vyšší, keby letisko nemuselo vyplácať nehorázne odmeny bývalým členom orgánov spoločnosti, ktorí mu nepomáhali, práve naopak,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Letisko dosiahlo v roku 2021 výnosy vo výške 1 405 982 EUR, z toho vlastné tržby predstavovali 629 262 EUR. V porovnaní s rokom 2020 ide o nárast výnosov o 57 %, a nárast vlastných tržieb až o 156 %. Výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) v roku 2021 predstavoval 189 483 EUR. Za rok 2021 spoločnosť vykázala záporný hospodársky výsledok 108 405 eur, čo je o 63 % menej ako predchádzajúci rok.

Podľa predsedu predstavenstva letiskovej spoločnosti Jána Marušinca, „cieľom spoločného snaženia akcionárov musí byť dokončenie finančného ozdravovania letiskovej spoločnosti a intenzívny rozvoj aktivít letiska podľa schváleného viacročného podnikateľského plánu. Pri tom vychádzame najmä zo štúdie, ktorá vznikla v spolupráci rakúskych expertov s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou. V máji sme privítali druhý ročník obľúbeného Festivalu Piešťany. Minulý týždeň sme úspešne otvorili letnú sezónu, v ktorej máme štyri charterové linky do Turecka. Predpokladáme teda znova o niečo lepšie tržby a vyšší počet spokojných cestujúcich. V spolupráci s trnavskou župou a krajskou organizáciou cestovného ruchu podnikáme konkrétne kroky na získanie pravidelných incomingových letov najmä z Izraela a Blízkeho východu.“

Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková doplnila, že „tento týždeň sme Piešťany ukázali členom investično-ekonomickej vládnej delegácie zo Spojených Arabských Emirátov. Ako deklarovali, potenciálny hostia z Blízkeho východu majú záujem lietať priamo do kúpeľného mesta, aby minimalizovali presuny z Bratislavy alebo Viedne. Aj to je pre nás impulzom do podpory rozvoja miestneho letiska, ktoré má potenciál stať sa vstupnou bránou do širšieho regiónu. V tejto súvislosti oceňujem aktivity župy na zosieťovanie aktérov s cieľom vytvorenia uceleného produktu cestovného ruchu.“

V tomto roku letisko investovalo do montáže klimatizácie v príletovom termináli. Počíta tiež s pridaním tretieho vybavovacieho pultu pre cestujúcich i nákupom zariadenia na odmrazovanie vzletovej a pristávacej dráhy. Najväčšou investíciou bude nákup hasičského vozidla v hodnote 180 000 EUR z poskytnutého príspevku z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy.

Akcionármi Letiska Piešťany, a. s., sú Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

TS TTSK

173 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 26. septembra. Tento deň je Európskym dňom jazykov a Svetovým dňom mlieka v školách. Meniny má Edita.
  • 25.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 23. septembra. Tento deň je Medzinárodným dňom proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Meniny…
  • 22.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 25. septembra. Meniny má Vladislav, Vladislava.
  • 24.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 24. septembra. Meniny má Ľuboš, Ľubor.
  • 23.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 25. septembra 2023
Meniny má Vladislav, zajtra Edita