Mestské kultúrne stredisko s obrovským prepadom návštevnosti kina

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) mesta Piešťany hospodárilo v roku 2021 so sumou 505 015 eur, pričom 400-tisíc získalo priamo z mestského rozpočtu. Na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR boli však po väčšinu minulého roka zatvorené všetky prevádzky a tieto povinné uzatvorenia mali značný vplyv na výšku vlastných príjmov. Takmer polovicu príjmov z rozpočtu minula táto príspevková organizácia mesta na mzdy zamestnancov.

Tržby v kine Fontána v roku 2021 dosiahli sumu 52 059 eur. (Autor: am)

MsKS tak v minulom roku vyčerpalo len 79,4 percent schváleného rozpočtu. Najväčšiu položku vlastných príjmov v hlavnej činnosti tvorili tržby z kina v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána. Dosiahli sumu 52 059 eur, čo predstavuje v porovnaní s obdobiami „pred pandémiou“ značný pokles – priemerné ročné tržby za roky 2017-2019 boli na úrovni 124 960 eur, čiže v roku 2021 nedosiahli ani 50 percent priemerných tržieb zo vstupného v kine za predchádzajúce obdobia.

V rámci hlavnej činnosti sa MsKS každoročne uchádza o dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu. Schválené mu boli zdroje na realizáciu projektu s názvom „Podpora návštevnosti na kinematografické diela v kine Fontána Piešťany“ v sume 3389 eur a na projekt „Lokálny marketing a rozvoj publika kina Fontána v Piešťanoch“ vo výške 11-tisíc eur. V rámci realizácie kultúrno-osvetových a vzdelávacích aktivít boli schválené finančné zdroje vo výške 1319 eur z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu s názvom „EDU.pn“. Podarilo sa získať príspevok 7178 eur z asociácie Europa Cinemas na podporu premietania európskych filmov v kine Fontána.

Jedinú položku príjmov vo vedľajšej činnosti tvorili tržby za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo Výstavnej sieni Stará lekáreň. Príjmová rozpočtová položka za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahla vlani úroveň 3766 eur, čo predstavovalo značný prepad oproti predchádzajúcim rokom. Tržby v roku 2021 nepokryli náklady, ktoré vznikali s prevádzkou, a z tohto dôvodu museli pristúpiť k ukončeniu podnikateľskej činnosti. Starú lekáreň na Winterovej ulici v súčasnej dobe využívajú ako jeden z troch výstavných priestorov.

MsKS malo vlani 13 zamestnancov. Najväčšiu položku v rámci výdavkovej časti čerpania rozpočtu tvoria výdavky na mzdy, a to v sume 194 143 eur.

Sídlo organizácie MsKS je v budove na Ulici Alexandra Dubčeka. Nachádzajú sa tu administratívne priestory, spoločenská sála a menšia divadelná sála s kapacitou 150 miest.

Súčasťou štruktúry organizácie MsKS je aj KSC Fontána, ktoré sa nachádza v mestskom parku a jeho priestory sú určené pre filmové a divadelné predstavenia, prednášky, sympóziá, kongresy a pre výstavnú činnosť. Súčasťou areálu KSC Fontána je aj Prírodné kino, kino v exteriéri, ktoré po realizovanej rekonštrukcii prešlo v auguste 2020 pod správu MsKS.

Ďalším nebytovým priestorom v správe je Hudobný pavilón – ide o otvorenú scénu nachádzajúcu sa v Sade Andreja Kmeťa, ktorá poskytuje priestor na všetky formy podujatí vhodných do exteriéru mestského parku.

MsKS na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov využíva nehnuteľnosti ako Výstavná sieň Stará lekáreň na Winterovej ulici, ktorý sa do minulého roku využíval ako komerčný priestor slúžiaci na predaj umeleckých predmetov, šperkov a suvenírov, i výstavný priestor, ktorý sa nachádza na ľavostrannej príbrežnej časti Kolonádového mosta, ten má v prenájme od júla 2021.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 21. mája. Tento deň je Svetovým dňom kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj. Meniny má Zina.
  • 21.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 22. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti. Meniny má Júlia, Juliana.
  • 22.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 23. mája. Tento deň je Svetovým dňom korytnačiek. Meniny má Želmíra.
  • 23.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 23. mája 2024
Meniny má Želmíra, zajtra Ela