Župa pomôže obciam so spolufinancovaním projektov na rozvoj cyklistickej dopravy

  • Piešťanský týždeň / Spravodajstvo
  • 14. júna 2022, 08:38

O župné spolufinancovanie sa môžu uchádzať obce a združenia obcí, ktoré majú schválené eurofondové projekty na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy.


Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o grant na projekty, ktoré sú zamerané na budovanie cyklistickej infraštruktúry v extravilánoch obcí a financované z eurofondov. Obce a združenia obcí môžu žiadať o dotáciu na ich spolufinancovanie do 30. júna.

„Adresne podporíme aktívne obce, ktoré na výstavbu cyklotrás získali príspevok z eurofondov. Až 200-tisíc eur máme pripravených na pokrytie častí projektov, ktoré obce spolufinancujú z vlastných zdrojov,“ informoval trnavský župan Jozef Viskupič.

O župné spolufinancovanie sa môžu uchádzať obce a združenia obcí, ktoré majú schválené projekty v zmysle vybraných výziev Integrovaného regionálneho operačného programu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Prostriedky sú určené na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov, ktoré vznikli medzi januárom a novembrom tohto roka. Samosprávny kraj žiadosti vyhodnotí a výsledky podľa cyklokoordinátorky Trnavského kraja Silvie Szokolovej oznámi v priebehu augusta.

„Na výstavbu prepojení obcí a miest sa budeme zameriavať aj v budúcnosti. Aj závery štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom kraji, ktorú sme pripravili na základe dát spolu s Cyklokoalíciou, totiž smerujú ku koncentrácii výstavby cyklistickej infraštruktúry v blízkosti sídiel, Práve tam má rozvoj nemotorového a ekologického spôsobu dopravy najväčší ekonomický a najmä spoločenský úžitok,“ dodala Szokolová.

sita

69 Shares

Najnovšie správy

Dňa 15 augusta 2022 pred 12-tou hodinou bol na linku tiesňového volania ohlásený požiar rodinného domu vo Vrbovom. Po vykonanom…
  • 16.08.2022, 07:58
  • Spravodajstvo / Región
streda, 17. augusta 2022
Meniny má Milica, zajtra Elena, Helena