Rezort obrany spustil prihlasovanie do aktívnych záloh

  • Piešťanský týždeň / Spravodajstvo
  • 14. júna 2022, 15:59

Ministerstvo obrany SR začalo proces zaraďovania vojakov v zálohe do aktívnych záloh pre rok 2023. Aktívne zálohy sa pripravujú predovšetkým na výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Požiadať o zaradenie do aktívnych záloh môže občan – vojak v zálohe, teda človek, ktorý už slúžil v OS SR, vykonal povinnú vojenskú službu, absolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo slúžil v niektorom z bezpečnostných zborov (policajný, hasičský, zbor väzenskej a justičnej stráže).

Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá, sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2022 prostredníctvom ktorejkoľvek regrutačnej skupiny alebo elektronicky. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovania, ako aj kontakty na jednotlivé regrutačné skupiny sú dostupné na webovej stránke https://www.mosr.sk/aktivnezalohy/.

V roku 2023 je plánovaný výcvik aktívnych záloh pre Generálny štáb Ozbrojených síl SR, Veliteľstvo pozemných síl v Trenčíne, veliteľstvá 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch a 2. mechanizovanej brigády v Prešove, 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline, Ženijný prápor v Seredi, Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave, Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine a tiež Vojenskú políciu. Výcvik bude aj v budúci rok zameraný na ich zdokonaľovanie v jednotlivých vojenských odbornostiach.

Zaradenie do aktívnych záloh predstavuje viaceré benefity. V prvom rade cenné praktické skúsenosti z oblasti vojenského výcviku, ale napríklad aj finančný benefit, tzv. motivačný príspevok vo výške 600 eur. Tento príspevok je vyplácaný každému vojakovi, ktorý je zaradený do aktívnych záloh počas celého kalendárneho roka a absolvuje minimálne 75 % doby cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl. Okrem motivačného príspevku je vojakom v aktívnej zálohe po absolvovaní cvičenia alebo plnenia úloh vyplácaná aj pomerná časť hodnostného platu.

Okrem toho rezort obrany nahrádza zamestnávateľom vojakov aktívnych záloh mzdové náklady za čas ich neprítomnosti, náhradu príjmov z podnikania samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia. Vojakom v aktívnej zálohe sú preplácané cestovné náklady na cestu z miesta trvalého bydliska na území Slovenskej republiky do miesta výkonu cvičenia a späť. Cvičiacim vojakom v aktívnej zálohe je poskytnutý vojenský výstroj, stravovanie a ubytovanie počas cvičenia.

Rezort obrany aktuálne pracuje na príprave legislatívnych zmien tak, aby boli aktívne zálohy otvorenejšie a dostupné aj pre občanov bez predchádzajúcich vojenských skúseností, t. j. prakticky pre každého občana, ktorý splní zákonom ustanovené kritéria. Návrh novely zákona o brannej povinnosti je momentálne predmetom vnútrorezortného pripomienkového konania, pričom na rokovanie vlády SR bude predložený najneskôr v novembri tohto roku. Rezort predpokladá, že novela zákona by mohla byť účinná už začiatkom roku 2023.

sita

15 Shares

Najnovšie správy

Dňa 15 augusta 2022 pred 12-tou hodinou bol na linku tiesňového volania ohlásený požiar rodinného domu vo Vrbovom. Po vykonanom…
  • 16.08.2022, 07:58
  • Spravodajstvo / Región
streda, 17. augusta 2022
Meniny má Milica, zajtra Elena, Helena