Mesto príde o ďalšie dve detské ihriská, za posledné roky ich zaniklo už takmer tridsať

Detské ihrisko Ostrov pirátov sa do piešťanského mestského parku už nevráti. Mesto plánuje zrušiť i ihrisko s názvom Vrbovská. Zo súčasných 22 ihrísk po prijatí novelizácie koncepcie detských ihrísk na území kúpeľného mesta zostane len 20 ihrísk v správe mesta. Avšak ešte v roku 2019 evidovala radnica až 51 detských ihrísk, ktorých zriaďovateľom je mesto a správcom Služby mesta Piešťany. Postupne však zanikli bez náhrady.

Pirátska loď, kedysi veľká atrakcia v mestskom parku, v súčasnosti už nejestvuje. (Autor: (red)/SMP)

Ešte za primátorovania Miloša Tamajku Služby mesta Piešťany predložili na zastupiteľstvo na schválenie materiál s názvom Koncepcia detských ihrísk a poslanci tento zámer schválili. Návrh štúdie predstavoval lokality s centrálnymi ihriskami. Boli navrhnuté a vytypované lokality s lokálnymi detskými a špeciálnymi ihriskami. Návrh koncepcie počítal s existujúcimi detskými ihriskami, ktoré mali byť vynovené a niektoré mali byť úplne novo postavené. Malá časť ihrísk so zanedbanými komponentmi vyhotovenými ešte v minulom storočí mala zaniknúť z dôvodu ich nevyužívania.

Ihrisko Vrbovská plánuje mesto bez náhrady odstrániť.

Ihriská schválili, financie nevyčlenili

Návrh zahŕňal vytvorenie základných kategórií ihrísk a vytvorenie oddychových zón. Malo vzniknúť štrnásť veľkých centrálnych ihrísk určených pre celú mestskú časť. Obsahovať mali prvky v rôznych kategóriách z pohľadu veku, využitia pri hrách či športe a z hľadiska zamerania orientované ako viacgeneračné. Obsahovať mali mobiliár, kryciu a izolačnú zeleň, väčšie trávnaté plochy, oplotenie s možnosťou zabezpečenia priestoru a kamerový systém.

Malé lokálne ihrisko, ktorých malo vzniknúť šesť, by bolo určené pre menšie deti s miestnym dosahom pre podporu hravosti a telesnej zdatnosti. Sedem špeciálnych ihrísk malo byť vybudovaných v spádovej oblasti celého mesta. Ich priestor radnica plánovala zamerať na konkrétny druh hry či aktivity a mali obsahovať vodné, lanové i posilňovanie atrakcie, labyrint, priestor pre skateboard či indiánske hry.

Oddychových zón navrhovali autori projektu jedenásť. Zriadené mali byť i na prebudovaných súčasných nevyužívaných ihriskách doplnením stolov, lavíc a lavičiek, petangových plôch či šachových stolov.

Takýto ambiciózny plán budovania ihrísk mal však jednu veľkú slabinu. Celá prestavba mestských detských ihrísk predstavovala v roku 2018 rozpočet na úrovni dva milióny eur, tieto financie však v mestskom rozpočte nikdy neboli vyčlenené. Ani jednorazovo, ale ani po etapách v jednotlivých rokoch. A tak sa po štyroch rokoch stal z tejto koncepcie len nikdy nerealizovaný zámer o tom, ako by to s detskými ihriskami mohlo v meste vyzerať, ak by na to zastupiteľstvo vyčlenilo financie.

Aktuálny stav detských ihrísk v Piešťanoch.

Bolo ich 51, zostane len 20

Z pôvodného zámeru 38 ihrísk a oddychových zón po zrušení starých ihrísk zostalo v súčasnosti len 22 a aj z tohto počtu podľa nového zámeru chcú ešte dve zrušiť. Jedno z nich, Ostrov pirátov v mestskom parku, reálne už ani nejestvuje a novelizácia konštatuje, že sa už na svoje pôvodné miesto ani nevráti, lebo pozemky, kde ihrisko stálo, mestu nepatria. Ihrisko na Vrbovskej ceste sa má vraj zrušiť z dôvodu jeho nevyhovujúceho stavu.

Po pár rokoch tak z pôvodne 51 detských ihrísk na území mesta v prípade prijatia novelizácie koncepcie detských ihrísk zastupiteľstvom ich zostane len 20, čo nie je ani polovica evidovaných v mestskom majetku v roku 2018. V prípade, ak sa radnica a zastupiteľstvo budú správať k detským ihriskám tak nevšímavo ako v posledných rokoch, ani tento počet nemusí byť konečný. Financie na obnovu dvadsiatich ihrísk, ktoré ostali, sú zabezpečené len pre ihriská Inčučuna a Pentagon, a podľa predkladaného materiálu obnovu a financie potrebujú i ihriská Staničná, Ružová, Juh Javorová a Komenského. V mestskom rozpočte však na to peniaze nie sú vyčlenené.

Ak sa týmto detským ihriskám financie na obnovu nepridelia, čaká ich zrejme obdobný osud, ako postretol Ostrov pirátov, ktorý pre jeho dezolátny stav muselo mesto nechať odstrániť bez náhrady.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 22. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti. Meniny má Júlia, Juliana.
  • 22.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 23. mája. Tento deň je Svetovým dňom korytnačiek. Meniny má Želmíra.
  • 23.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. mája 2024
Meniny má Ela, zajtra Urban