Múzeum zrekonštruovalo nové depozitáry na zbierky archeológie

  • História / Piešťany
  • 6. júna 2022, 19:00

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré poskytol Balneologickému múzeu Imricha Wintera z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, bolo možné zrealizovať projekt Vybavenie depozitára archeológie Balneologického múzea I. Wintera. Zámerom bolo zabezpečiť ochranu, väčšiu bezpečnosť a kvalitu uloženia archeologickej zbierky múzea.

Foto: BMIW

Vďaka podpore a ústretovosti Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s. múzeum získalo nové priestory na vybudovanie depozitárneho priestoru. V priestoroch dali zrekonštruovať elektroinštaláciu a osvetlenie, uskutočnili sa tam murárske a maliarske práce. Boli ošetrené podlahy a položená nová podlahová krytina. Priestory boli vybavené elektronickým bezpečnostným systémom a elektronickou požiarnou signalizáciou. Finančné náklady na tieto práce boli financované z rozpočtu múzea.

Z finančných prostriedkov od Fondu na podporu umenia múzeum obstaralo špecializovaný mobiliár na uloženie hodnotnej archeologickej zbierky, ktorá je v múzeu budovaná od roku 1928 a sú v nej mimoriadne významné nálezy z archeologických lokalít z praveku i doby rímskej, a to z lokalít v regióne Piešťan, z lokalít na západnom Slovensku (napr. z Abrahámu, Mužle, Bíne a i.) i zo zahraničia (zbierka zakladateľa múzea Imricha Wintera tvorená nálezmi z Carnunta). Nový mobiliár predstavujú kovové bezpečnostné skrine na uloženie drobných archeologických nálezov, kovová zásuvková skriňa na uloženie dokumentácie zbierkových predmetov fondu archeológie, kovové regály na uloženie archeologických nálezov poukladaných v typizovaných papierových škatuliach a v rámci nich zabalených v papierových vreckách, alebo v menších papierových škatuliach, a tiež na voľné uloženie menších i veľkorozmerných predmetov zbierky – zrekonštruovaných keramických nádob. Bol zakúpený aj špeciálny drobný materiál na balenie zbierok (papierové obaly, škatule a pod.).

Vybavenie depozitára dodali externí dodávatelia, jeho montáž, umiestňovanie do nových priestorov a následne sťahovanie vybraných súborov zbierkových predmetov fondu archeológie zabezpečili pracovníci múzea.

Predmety boli z dovtedajšieho priestoru, ktorý bol preplnený, uložené v zrekonštruovanom a vďaka grantu FPU aj novo zariadenom priestore depozitára archeológie. Zvýšila sa ochrana zbierky, a to z hľadiska bezpečnosti pred prípadným odcudzením či poškodením, a kvalita uloženia zbierkových predmetov. Projekt prebiehal v súčinnosti pracovníkov zapojených do projektu – Vladimíra Krupu, riaditeľa a archeológa Balneologického múzea Imricha Wintera, Tomáša Mlynského, dokumentátora a kurátora prírodovedných zbierok (časť zbierky archeológie tvoria aj paleontologické nálezy v minulosti zaraďované do archeologickej zbierky). Fotograficky projekt dokumentovala Eva Drobná, fotografka múzea.

Prínosom projektu je významné zlepšenie uloženia zbierky archeológie, zlepšenie možnosti práce s ňou a starostlivosti o ňu. Zlepšili sa podmienky práce so zbierkou, na novú kvalitatívnu úroveň sa dostali podmienky jej ochrany, stabilizácia podmienok uloženia a jej vedeckého spracúvania.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vladimír Krupa

30 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 29.11.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 3. decembra 2023
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora