Obnoviteľné zdroje energie nie sú len módny trend

Hoci mnohí považujú bum okolo obnoviteľných zdrojov len za akýsi módny trend, opak je pravdou. Fakt, že niektoré zdroje jednoducho nie sú nevyčerpateľné je nespochybniteľný. A takisto aj fakt, že vykurovanie a doprava sa vo veľkej miere podieľajú na znečisťovaní ovzdušia. Hľadanie alternatívnych zdrojov energie tak nie je módna záležitosť, ale nevyhnutnosť.

(Autor: red)

Čo sú to obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľná energia, známa aj pod názvom čistá energia, je získavaná z prírodných zdrojov. Ide o zdroje, ktoré sa neustále obnovujú, a preto nie je možné minúť ich zásoby. Obnoviteľné zdroje energie majú menší vplyv na životné prostredie a predstavujú tak lepšiu alternatívu ako fosílne palivá. Nedá sa však povedať, že by ich vplyv na životné prostredie bol nulový.

Slnečná energia

Solárna energia neznečisťuje ovzdušie ani nevytvára skleníkové plyny. Vďaka dlhej životnosti má minimálny vplyv na životné prostredie aj väčšina používaných panelov.

Veterná energia

Vietor je jedným z najlacnejších spôsob výroby energie. Princíp veterných elektrární je pritom veľmi jednoduchý. Veterné turbíny, ktoré sa točia pod náporom vetra, prenášajú energiu do generátora, kde sa mení na elektrickú energiu.

Geotermálna energia

Geotermálna energia pochádza z tepla z jadrovej časti našej planéty. Pri výrobe tohto druhu energie sa hlboko do zemskej kôry k horúcej podzemnej vode navŕtajú geotermálne zariadenia. Tie následne čerpajú vodu cez turbíny a vyrábajú elektrinu.

Tento spôsob výroby energie je síce čistý, no v niektorých oblastiach môže byť rizikový a viesť k zemetraseniu.

Biomasa

Biomasa predstavuje organický materiál pochádzajúci z rastlín alebo zvierat. Spaľovanie biomasy vytvára teplo alebo elektrickú energiu. Biomasu je možné využiť aj ako palivo, ktoré je voči prírode menej škodlivé než tradičný benzín.

Vodíková energia

Na efektívnu výrobu energie je vhodný aj vodík oddelený od iných prvkov. Aktuálne spôsoby získavania vodíku sú však veľmi drahé.

Hydroelektrická energia

Vodné elektrárne patria už dlhé roky medzi najviac využívaný zdroj obnoviteľnej energie naprieč celým svetom. Tieto elektrárne využívajú sily vody na pohon turbín, ktoré vyrábajú elektrickú energiu.

Pri obnoviteľných zdrojoch treba brať ohľad na to, že nie možné v každej krajine aplikovať konkrétny obnoviteľný zdroj energie. Napríklad, v krajinách, ktoré sú hornatejšieho charakteru ako Slovensko, nie je možné vo všetkých oblastiach aplikovať veternú alebo slnečnú energiu.

Obnoviteľné zdroje energie a legislatíva EÚ

Prechod na obnoviteľné zdroje energie je jednou z hlavných priorít Európskej únie. V roku 2018 bol dohodnutý cieľ dosiahnuť 32 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v EÚ do roku 2030. V júli 2021 bola navrhnutá ešte revízia tohto cieľa na 40 % do roku 2030.

V rámci svojho plánu Európska únia už vydala viacero smerníc, ktoré postupne aplikovala aj Slovenská republika. Jednou z veľkých noviniek, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom minulého roka bola napríklad energetická trieda A0, ktorá upravuje nároky budov na spotrebu energie.

Obnoviteľné zdroje ako súčasť nášho každodenného života

Nielen na základe vyššie uvedenej legislatívnej zmeny sa obnoviteľné zdroje stávajú súčasťou našich obydlí. O fotovoltaiku, ktorá využíva slnečnú energiu bol veľký záujem už aj pred zavedením povinnej nižšej energetickej závislosti nových budov.

Obnoviteľné zdroje sa dajú aplikovať aj na mobilitu a cestovanie. Keďže podiel elektrických áut v Európe aj na iných kontinentoch postupne rastie, dá sa hovoriť aj o tom, že autá budú čoraz viac využívať obnoviteľnú energiu. Tento trend je možné pozorovať najmä v západnej Európe, kde niektorí poskytovatelia nabíjacích staníc využívajú elektrickú energiu z čisto obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomu sa obnoviteľné zdroje podieľajú už aj na mobilite ľudí.

Postupne sa testujú aj vodíkové autá. Tie sú však stále drahé a pre bežných ľudí ešte menej dosiahnuteľné ako elektromobily.

Obnoviteľné zdroje sa postupne čoraz viac dostávajú do nášho života a vďaka veľkému pokroku pribúdajú stále nové možnosti alternatívnych zdrojov. A to je v čase, kedy sa čoraz viac obávame energetickej krízy rozhodne dobrá správa.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 17. mája. Tento deň je Svetovým dňom hypertenzie a Svetovým dňom telekomunikácií. Meniny má Gizela, Aneta.
  • 17.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 18. mája 2024
Meniny má Viola, zajtra Gertrúda