Mestská polícia vybrala v minulom roku na pokutách rekordných takmer 90-tisíc eur

Piešťanská mestská polícia za rok 2021 riešila rekordný počet priestupkov – až 11 583, pričom v roku 2020 to bolo len 3606 porušení priestupkového zákona. Vlani rozdala aj rekordné množstvo pokút v celkovej výške 89 310 eur, v roku 2020 vyzbierala len 29 110 eur.

Najviac porušení bolo v roku 2021 zaznamenaných na úseku dopravy. (Autor: pror)

Ide o enormný nárast na vybraných pokutách za jediný rok, to ukazujú štatistické údaje aj z predchádzajúcich rokov, keď piešťanskí mestskí policajti v roku 2019 vyzbierali 21 615 eur a v roku 2018 to bolo veľmi podobné – 22 570 eur. Za rok 2021 ide tak o viac ako trojnásobok sumy udelených pokút ako v predchádzajúcich rokoch.

Ako uvádza výročná správa mestskej polície predkladaná na rokovanie zastupiteľstva, najviac priestupkov zaznamenali v oblasti dopravy a podľa zákona o priestupkoch, najviac bolo priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky – celkovo 9705. V 636 prípadoch mestskí policajti riešili porušovanie všeobecne záväzných nariadení mesta. Priestupkov proti narúšaniu verejného poriadku bolo 55, napomenutí bez udelenia pokuty 3503.

Podľa predkladaného materiálu na rokovanie poslancom vykonali mestskí policajti 11 564 zákrokov, pričom 6509-krát museli použiť donucovacie prostriedky. Na útvar mestskej polície predviedli za rok 2021 na riešenie len dve osoby, pričom osem zaistili z dôvodu, že bolo po nich vyhlásené pátranie.

Piešťany majú 39 policajtov

Činnosť Mestskej polície (MsP) v Piešťanoch je vykonávaná v zmysle zákona o obecnej polícii. V uplynulom období odišli dvaja príslušníci MsP a jeden zomrel. Vlani nebol prijatý žiadny nový zamestnanec. Celkový počet príslušníkov ku koncu roka 2021 bol 39. Vo výkone služby v štyroch pracovných zmenách je 33 príslušníkov MsP.

V roku 2021 boli dvaja zástupcovia náčelníka MsP – zástupca náčelníka pre veci technické a zástupca náčelníka pre hliadkovú činnosť z dôvodu požiadania náčelníka MsP o výkon verejnej funkcie poslanca v NR SR. Vo vedení MsP sú traja príslušníci, jeden na prevencii kriminality, dvaja na priestupkovom referáte. V hodnotiacom období podľa predkladanej správy neboli zo strany občanov žiadne podania ani sťažnosti na prácu príslušníkov MsP.

Pri zabezpečovaní verejného poriadku MsP spolupracuje s obvodným oddelením policajného zboru, okresným dopravným inšpektorátom, odborom kriminálnej polície, odborom železničnej polície a ďalšími odbormi Policajného zboru SR, štátnej správy a samosprávy. MsP spolupracuje aj s Vlastnou ochranou Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany pri zabezpečovaní verejného poriadku. Výjazdy na Kúpeľný ostrov sa vykonávajú len na základe požiadavky.

Množstvo práce i počas pandémie

Hliadky MsP na Kúpeľnom ostrove zabezpečovali verejný poriadok pred vakcinačným centrom i v budove centra. Pri výkone služby sa pracovníci MsP zúčastňujú na rôznych asistenciách pri deložáciách, exekúciách, pri doručovaní rozhodnutí okresného súdu (8 prípadov), otváraní bytov (4 prípady, úmrtie), vykonávajú vyšetrovania k správam o povesti (224 prípadov), úzko spolupracujú pri zabezpečovaní miesta trestnej činnosti a spolupracujú s Mestským úradom Piešťany pri kontrolách jeho rozhodnutí.

V roku 2021 príslušníci MsP dohliadali na verejný poriadok počas testovania COVID-19, ktoré zabezpečovalo Mesto Piešťany. Spolupracovali i so sociálnym referátom mestského úradu pri pandémii koronavírusu. MsP vykonávala monitoring ľudí bez domova, ktorým sa bezplatne rozdávali ochranné pomôcky proti zabráneniu roznášania vírusového ochorenia (rúška, rukavice, hygienické pomôcky).

V uplynulom období MsP pokračovala v kontrole mestských objektov s využitím pultu centrálnej ochrany.

Na oddelení prevencie kriminality vykonávala preventistka v rámci projektu „Prevenciou predchádzať represii“ prednášky na školách.

V rámci opravy Kolonádového mosta bolo na most nainštalovaných 11 stacionárnych kamier, ktoré sú majetkom Mesta Piešťany. Následne boli všetky napojené na dohliadacie a monitorovacie stredisko MsP.

Mestskí policajti pri práci využívajú softvér MP Manager, pomocou ktorého je možné priamo v teréne zaznamenať akúkoľvek udalosť a zároveň všetky tieto udalosti vidí riadiaci veliteľ zmeny i vedenie MsP.

Zdroj: Výročná správa Mestskej polície Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 21. júna. Tento deň je Dňom kvetov, Svetovým dňom hudby a Medzinárodným dňom skejtovania. Meniny má Alojz.
  • 21.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 21. júna 2024
Meniny má Alojz, zajtra Paulína