Zakázať či nezakázať?

  • Inzercia
  • 25. mája 2022, 17:34

Tému zákazu hazardných hier v meste Piešťany má mestské zastupiteľstvo na stole dosť pravidelne. Aké je to správne riešenie? Poďme sa pozrieť na fakty.

Poďme sa teda pozrieť aké dopady by mal zákaz hazardu v Piešťanoch na mestskú kasu. Ako vzorový si zoberieme rok 2020, kde mesto hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom. Príjmy dosiahli úroveň 32 548 170 € a výdavky 32 486 008 €, čo v mestskej kase nechalo prebytok 62 162 €. Je dôležite si položiť dve otázky.

  1. Aký vplyv by mal zákaz hazardu v meste na výsledné hospodárenie a aký prínos by to malo?
  2. Aký skutočný prínos by toto obmedzenie malo pre občanov – hlavne hráčov?

Nižšie vidíme príjmy do mestskej kasy za jednotlivé roky.

2019 – 318 000 eur

2020 – 217 000 eur

2021 – 123 000 eur

2022 – 227 000 eur (odhad)

Zákon tieto príjmy definuje ako:

„Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % a 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.“

Rôzne uhly pohľadu na problematiku

V referenčnom roku 2020 tak hracie automaty a iné hazardné hry predstavovali len 0.666% ročného príjmu mestskej kasy. Výpadok by však posunul mesto z pozitívneho hospodárenia do straty a to vo výške 154 000 €. Na posúdenie dopadu môžeme zvoliť dva uhly pohľadu. Ako prvý ten absolútny, kde čiastka 154 000 nie je zanedbateľná a potom relatívny uhol pohľadu cez percento.

Následne si je potrebné položiť otázku či tento výpadok stojí za problémy, ktoré hracie automaty a hazard ako celok spoločnosti s určitosťou hraničiacou s istotou spôsobujú. Z ekonomického hľadiska sú činnosti ako hazard, fajčenie, toxikománia atď. považované za negatívne externality s dopadom prejavujúcim sa nepriamo – teda cez pokles práceschopnosti obyvateľstva, nárast kriminality, či záťažou na zdravotnícky systém. Príjem z dane napríklad za tabak tak ani zďaleka nepokryje výdavky na liečbu respiračných a iných chorôb, ktoré sú priamym dôsledkom fajčenia.

Riešenie nie je očividné

Je takmer isté, že odstránenie hazardu by malo celkový pozitívny vplyv na štátnu kasu a mohlo by sa zdať, že jediné správne riešenie je hazard zakázať. Poďme sa však na problematiku pozrieť trochu lepšie.

V súčasnom globalizovanom svete je takmer nemožné neriešiť problémy globálne, ale vynucovať ich lokálne. Inak povedané, pre hráčov je jednoduché sadnúť do auta a ísť do susedného mesta či okresu v ktorom sú hracie automaty naďalej legálne. Častokrát takáto cesta za hazardom trvá len niekoľko minút a úplne sa míňa účinku.

Ďalšou komplikáciou je samozrejme internet a boom online kasín či online stávkových kancelárií. Zatiaľ čo obrat z hazardu celosvetovo rastie, na úrovni miest a obcí vidíme skôr stagnáciu či pokles čo znamená že podstatná časť hráčov sa presunula práve na nejaké online casino.

Skutočné riešenie tak nie je v rukách miest a obcí ale na úrovni celoštátnej. Mestské zastupiteľstvo ktoré zakáže hazard vo svojom meste tak len posiela hráčov na internet či k susedom. Riešenie má tak ešte trpkejšiu príchuť, keďže efektom je len ochudobnenie vlastnej kasy.

Inzercia

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 17. mája. Tento deň je Svetovým dňom hypertenzie a Svetovým dňom telekomunikácií. Meniny má Gizela, Aneta.
  • 17.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 18. mája 2024
Meniny má Viola, zajtra Gertrúda