Do opravy súčasných športovísk a výstavby nových radnica plánuje investovať 15 miliónov eur

Radnica pripravila koncepciu rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v Piešťanoch. Tá podľa tvrdení mestského úradu má ambíciu prispieť k zmene doterajšej mestskej politiky v oblasti športu. Koncepcia obsahuje ciele, ktorými sa definujú zásady, pravidlá a forma podpory športu v meste, ako aj stratégia modernizácie, rekonštrukcie a výstavby novej športovej infraštruktúry. Koncepcia počíta s rekonštrukciou súčasných športovísk v objeme investície sedem miliónov eur, ale i s výstavbou nových, ktoré by mali stáť mestský rozpočet ďalších osem miliónov.

Plavecká hala patrí medzi predvolebné sľuby už niekoľko volebných období. (Autor: OZ Bazén Piešťany)

Koncepcia vychádza z analýzy súčasného stavu, z analýzy silných a slabých stránok, z problémov, ktoré vyplynuli z diskusií so športovcami, zdravotne znevýhodnenými občanmi a seniormi počas participatívnych procesov v rámci tvorby dokumentu. Návrh koncepcie zároveň berie do úvahy aj požiadavky športových klubov, nájomcov športovej infraštruktúry a verejnosti. Koncepcia cieli na rôzne skupiny adresátov. Primárne je zameraná na obyvateľov s trvalým pobytom v Piešťanoch, ktorí v meste platia dane a poplatky – na deti a mládež, zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľov, seniorov a inú športujúcu verejnosť.

To však zároveň nevylučuje z prístupu k športu ostatnú verejnosť a návštevníkov Piešťan, ktorí sú na mestských športoviskách vítaní. Úspešná realizácia cieľov stanovených koncepciou je priamo závislá od inštitucionálneho posilnenia oblasti športu Mestského úradu v Piešťanoch, od zefektívnenia správy a prevádzky športovej infraštruktúry v majetku mesta, od realokácie finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre podporu športu a od získania spolufinancovania investičných zámerov z prostriedkov európskych, štátnych alebo súkromných fondov.

Odhadované nároky na rozpočet samosprávy v nasledujúcich rokoch budú mzdy, bežné výdavky, kapitálové výdavky a navýšenie rozpočtových prostriedkov pre posilnený referát športu.

Podpora športu mládeže a športových subjektov vrátane dotačnej schémy, podpory energií na úrovni priemeru slovenských miest si vyžiada v rozpočte mesta alokáciu približne 380-tisíc eur ročne pre vyrovnanie sa priemeru výšky podpory iných miest. Zdrojmi zvýšenia podpory športu bude prehodnotenie priorít v rámci rozpočtu mesta, úspory z prevádzky i prenájom infraštruktúry.

Pre minimalizáciu investičného dlhu v športovej infraštruktúre (športové areály a zariadenia, školské športové areály, verejne dostupné ihriská) v majetku mesta je potrebné postupne aj s pomocou finančných prostriedkov zo štátnych a európskych fondov realizovať investície v hodnote vyše sedem miliónov eur.

Z koncepcie zároveň vyplynuli potreby športových klubov a verejnosti, ktoré si vyžiadajú investície do výstavby novej športovej infraštruktúry, ako napríklad plavecká hala (5,2 mil.), multifunkčná športová hala (2 mil.), tréningová hokejová hala (1,8 mil.), piknikovo-športový areál (200-tisíc), lezecká stena (10-tisíc) a iné v celkovej hodnote viac ako osem miliónov eur.

V prípade investičných zámerov pre výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu areálov a športovísk plánuje radnica využiť možnosti spolufinancovania investície prostredníctvom európskych, štátnych alebo súkromných fondov.

Bez finančných prostriedkov mimo rozpočtu mesta si takmer nič z tohto predkladaného zámeru nebude môcť radnica finančne dovoliť, nakoľko predstavovaný zámer požaduje objem financií 15 miliónov eur, čo je viac ako polovica celého ročného mestského rozpočtu.

Návrh koncepcie športu chce radnica prerokovať s verejnosťou. Stane sa tak v stredu 4. mája o 16.30 h v mestskej knižnici a následne sa koncepciou budú zaoberať poslanci na zastupiteľstve. Bez 15 miliónov je to však len predstava, ako by to so športom mohlo v Piešťanoch vyzerať, ak by na to boli peniaze.

zdroj: MsÚ Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 20. mája. Tento deň Medzinárodným dňom klinických experimentov, Medzinárodným dňom stepu a Svetovým dňom masmédií. Meniny má…
  • 20.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 20. mája 2024
Meniny má Bernard, zajtra Zina