V múzeu predstavili najnovšie knihy o letectve

Knižky, cez ktoré spoznáte minulosť Piešťan. Takýto názov nieslo podujatie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 21. apríla v hlavnej expozícii Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. V rámci neho priblížili dve publikácie týkajúce sa letectva kúpeľného mesta, ktoré múzeum vydalo počas pandemického obdobia.

Marián Koricina je autorom knihy Civilné letisko Piešťany. (Autor: am)

Civilné letisko Piešťany

Prvou prezentovanou bola kniha Civilné letisko Piešťany autora Mariána Koricinu, ktorý sa na podujatí aj zúčastnil. V úvodných častiach knihy sú uvedené základné údaje o letisku a fakty z dejín letectva vo vzťahu k udalostiam spojeným s letectvom, ktoré sa konali či udiali priamo v Piešťanoch. Nasledujú pasáže venované väčšiemu rozvoju letectva, ktorý je spojený na Slovensku, ale i v Piešťanoch s obdobím prvej Československej republiky. V Piešťanoch je spojený so zriaďovaním civilnej leteckej dopravy medzi Prahou a Bratislavou. Mimoriadne významné bolo umiestnenie leteckého pluku č. 3 z Nitry do Piešťan v rokoch 1926 až 1928.

I keď je kniha venovaná civilnému letisku, ako prvé vzniklo v Piešťanoch vojenské letisko. Bolo veľmi dôležité pre rozvoj letectva a civilnej leteckej dopravy, pre ktorú mala veľký význam taktiež návštevnosť kúpeľov klientelou zo zahraničia. Civilný význam letiska súvisí so vznikom Masarykovej leteckej ligy a etablovanie propagačnej letky MLL v Piešťanoch v roku 1930.

Od roku 1933 sa tu etablovala civilná letecká preprava osôb, najskôr len pokusne na trase Piešťany – Bratislava (Letisko Vajnory). V polovici a druhej polovici 30. rokov 20. storočia sa tu konali prvé letecké dni. Do tohto obdobia spadá aj rozvoj civilnej leteckej dopravy. Piešťany boli začlenené do leteckých trás Bratislava – Užhorod (cez Piešťany a Košice), Piešťany – Zlín – Brno, neskôr trasa Praha – Piešťany – Košice – Užhorod – Kluž – Bukurešť.

V ďalšej časti je zachytená história civilného letiska v druhej polovici 20. storočia. Po rušení leteckých liniek sa v rokoch 1959-1960 prevádzka obnovila a Piešťany boli medzipristátím na linke Budapešť – Praha. Od roku 1960 fungovala linka Piešťany – Bratislava – Praha a späť.

Autor poskytuje aj množstvo cenných informácií o ľuďoch, ktorí pracovali na letisku na rôznych pracovných pozíciách, o postupnom budovaní a modernizovaní letiska a jeho technického vybavenia.

V druhej polovici 60. rokov 20. storočia boli veľmi úspešné charterové lety do Popradu spojené s výletmi do Vysokých Tatier. Od 60. rokov, v rámci spolupráce medzi piešťanskými kúpeľmi a Československými aerolíniami, boli kúpele propagované v zahraničných zastúpeniach ČSA.

Množstvo informácií je o typoch lietadiel, ktoré zabezpečovali dopravu na leteckých linkách či pristáli v Piešťanoch, o počtoch cestujúcich a významných či menej významných udalostiach a živote na letisku i organizačných zmenách v rámci vývoja civilnej leteckej dopravy v Československu. Mimoriadny, čo sa týka počtu cestujúcich, bol rok 1969, keď počet prepravených pasažierov dosiahol takmer 44-tisíc osôb.

V poslednom desaťročí pred novembrom 1989 sa infraštruktúra letiska opäť modernizovala (nový svetelný systém, prístavba hangáru, výstavba inžinierskych sietí). Po Nežnej revolúcii sa postupne menili politické, spoločenské, ekonomické i štátoprávne podmienky a okolnosti. V roku 1991 bolo letisko vyhlásené za medzinárodné. Postupne sa rekonštruovali a modernizovali budovy.

Autor predkladá informácie o zamestnancoch letiska, letové poriadky, údaje o spoločnostiach, ktorých lietadlá sem lietali, informácie o fungovaní letiska v rámci aktívneho cestovného ruchu a ako výhodné dopravné spojenie aj pre kúpeľných hostí.

V roku 2001 sa aj civilného letiska a jeho fungovania dotklo zrušenie vojenskej leteckej základne v Piešťanoch. V roku 2003 sa letiská transformovali na akciové spoločnosti. O rok neskôr vo vojenskej časti letiska začalo fungovať Vojenské historické múzeum. Od roku 2006 sú akcionármi spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., Trnavský samosprávny kraj, Mesto Piešťany a štát. Investovalo sa do modernizácie bezpečnostného systému letiska, rozširovali sa kapacity odletového terminálu, predlžovali sa rolovacie dráhy. V rokoch 2007-2010 sa na letisku konali Národné letecké dni.

V dôsledku celosvetovej krízy v rokoch 2008 a 2009 poklesom prepravených cestujúcich a neinvestovania sa systémy letiskovej štruktúry dostali na hranicu životnosti. Finančné problémy pokračovali aj v ďalšom období. Uskutočňovali sa rokovania s cestovnými kanceláriami, hľadanie strategického investora, no napriek tomu klesal počet cestujúcich.

Autor podrobne zachytil i hroziacu likvidáciu spoločnosti Letisko Piešťany, ktorú pripravilo jeho vtedajšie predstavenstvo. Záverečné dve rozsiahle časti knihy sú spracovaním histórie leteckej meteorologickej stanice v Piešťanoch a histórie aeroklubu, resp. športovej leteckej činnosti v Piešťanoch.

Publikácia je komplexné dielo, v ktorom autor zhromaždil množstvo mimoriadne zaujímavých a unikátnych údajov. Informácie, ako aj rôzne obrazové materiály získal v dlhom časovom období, mnohé veci pozná zo svojho pôsobenia na letisku, mnohé získal od pamätníkov a taktiež z dokumentov, ktoré sa do dnešných čias nezachovali.

Letka 13

Kniha Letka 13 – Najúspešnejšia slovenská stíhacia letka v histórii (1939-1944) od znalca leteckej histórie Stana Bursu prináša ucelený pohľad na doteraz tabuizovanú a prehliadanú tému pôsobenia slovenského stíhacieho letectva v čase druhej svetovej vojny. Venuje sa anabáze slávnej letky 13 od jej vzniku v roku 1939, cez nasadenie na východnom fronte, presun na Slovensko k obrane jeho vzdušného priestoru až po jej tragický zánik v roku 1944, ako aj následnému pôsobeniu niektorých jej príslušníkov v Slovenskom národnom povstaní.

Kniha opisuje život príslušníkov letky objektívnym pohľadom bez ideologizujúceho balastu. Veľkým prínosom je aj jej ucelený zoznam stíhacích pilotov letky i s ich životopisnými medailónmi. Kniha navyše zachytáva osudy iných príslušníkov, ktorí pôsobili s letkou 13. Boli to kuriéri, protilietadloví delostrelci, mechanici a ďalší.

Za Balneologické múzeum sa na príprave oboch publikácií podieľal historik Andrej Bolerázsky, ktorý štvrtkovú prednášku i viedol. Obe knihy sú k dispozícii v hlavnej budove múzea. 

zdroj: texty Vladimíra Krupu

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 13. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom hlavolamov. Meniny má Margita.
  • 13.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Služobne najstaršou redaktorkou Piešťanského týždňa je Vierka Dusíková. Do redakcie prišla na jeseň 1992, s niekoľkými prestávkami v nej pracuje…
  • 14.07.2024, 00:01
  • Piešťanský týždeň / Kultúra a spoločnosť / Piešťany
pondelok, 15. júla 2024
Meniny má Henrich, zajtra Drahomír