Participatívny rozpočet mesta Piešťany má už svojich víťazov

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 17. apríla 2022, 09:07

Participatívny rozpočet mesta Piešťany má už svojich víťazov. Hlasovanie obyvateľov sa uskutočnilo od 1. do 18. marca, pričom o hlasy občanov sa uchádzalo 15 projektov. Osem z nich bolo zaradených v kategórii občianske projekty a sedem v kategórii investičné projekty. Podľa podmienok hlasovania mohol každý občan udeliť jeden hlas občianskemu projektu a jeden hlas investičnému.

Cieľom projektu je vybudovať na sídlisku Adam Trajan športovisko pre cyklistov všetkých vekových kategórií. (Autor: piestany.hlasobcanov.sk)

Mesto Piešťany koncom minulého týždňa zverejnilo zoznam projektov, ktoré v hlasovaní uspeli a budú podporené financiami z participatívneho rozpočtu. „Ďakujeme všetkým občanom, ktorí hlasovali, podporili svoje preferované projekty a prispeli tak k formovaniu verejných priestorov a aktivít v našom meste. Rovnako ďakujeme všetkým predkladateľom projektov za prípravu kvalitných návrhov a snahu prispieť svojím nápadom. Víťazným projektom gratulujeme,“ uvádza mesto.

Vznikol však i problém pri sčítavaní hlasov. Podľa podmienok hlasovania mohol každý občan udeliť len jeden hlas občianskemu projektu a rovnako jeden investičnému projektu bez možnosti následného opakovania hlasovania. Hlasy sa v systéme pripočítavali po zadaní telefónneho čísla a kódu z SMS. Mesto však uviedlo, že technickou chybou došlo počas hlasovania aj k započítaniu hlasov z následného opakovaného hlasovania z toho istého telefónneho čísla. Chybu však spozorovali a problém vyriešili.

„Prevádzkovateľa systému i nás, tím za participáciu a Mesto Piešťany, táto situácia veľmi mrzí a za chybu sa všetkým hlasujúcim ospravedlňujeme. Systémová kontrola duplicitných hlasov prebehla až po uzatvorení hlasovania,“ skonštatovalo mesto s tým, že v prípade viacnásobného hlasovania za rôzne projekty bolo platné iba prvé hlasovanie z konkrétneho telefónneho čísla v čase a duplicitné hlasy z rovnakého čísla boli odrátané. Tento postup bol prediskutovaný počas spoločného stretnutia predkladateľov projektov 23. marca a odpočítanie duplicitných hlasov odsúhlasili všetci zúčastnení.

Investičné projekty

Najviac hlasov medzi investičnými projektmi získali projekty Cvič a hraj – fitness a minifutbal a Oddychový parčík. Zámerom projektu Cvič a hraj – fitness a minifutbal je vytvorenie multišportovej zóny v rámci futbalového areálu, ktorá by slúžila športovcom v areáli, návštevníkom, širokej verejnosti. V rámci športovej zóny už funguje beachvolejbalové ihrisko, zároveň bude vytvorené ihrisko na minifutbal a fitness prvky na cvičenie celého tela. Z participatívneho rozpočtu bude hradená dopadová plocha a dva fitness prvky, ich osadenie bude realizované v spolupráci s predkladateľom po ukončení súčasných investičných prác. Prínos pre obyvateľov bude zdravotný pre možnosť širokého športového vyžitia a sociálny, pretože ide o miesto stretávanie sa početnej komunity ľudí.

Cieľom projektu Oddychový parčík je tvorba zadania a obstaranie projektovej dokumentácie pre revitalizáciu v blízkosti prepojenia dvoch ulíc – Orviský kút a Vodárenská – na malý zelený oddychový parčík. Realizácia projektu bude nasledovať po realizácii plánovanej cyklotrasy v rámci projektu Revitalizácia Dubovej v závislosti od finančných možností mesta v danej dobe.

Občianske projekty

Občianskych projektov do 2000 eur podporia z participatívneho rozpočtu päť. Uspel projekt Bikepark, na ktorý predkladateľ požadoval 2000 eur. Cieľom je vybudovanie nového atraktívneho športoviska pre cyklistov všetkých vekových kategórií na ploche dlhodobo nevyužívanej a zarastenej BMX dráhy na sídlisku Adam Trajan pri základnej škole. Areál bude obsahovať dve cyklistické zóny – pumptrack a dirt jump. Samotná realizácia zahŕňa predovšetkým terénne úpravy na pozemku, následné formovanie a zhutňovanie hliny do požadovaného tvaru. Cieľová skupina sú všetci cyklisti, ktorí majú záujem zlepšiť svoje schopnosti ovládania bicykla.

Predkladateľ Miroslav Béreš žiadal o 800 eur na projekt s názvom Exteriérová šatňa s jedlým živým plotom. Nadväzuje tým na aktivity, ktoré napomáhajú k vytvoreniu a skultivovaniu športovej zóny v areáli na Kuzmányho ulici, najmä na projekty ihriska plážového volejbalu. „Šatňa“ s jedlým živým plotom podľa predkladateľa skrášli plochu, na ktorej sa nachádza náletová burina, a vytvorí relaxačné miesto, kde môžu ľudia popri športe tráviť čas a bude mať i funkčné využitie pre športovcov. Živý plot pomôže oddeliť športový areál od obytného a vytvorí exteriérovú šatňu, kde návštevníci získajú v pomerne „otvorenej ploche areálu“ trochu súkromia.

Hlasujúcich zaujal aj projekt z dielne občianskeho združenia Spojené ruky Piešťany, ktorý požadoval 2000 eur na projekt Aj staré Piešťany majú centrum! Nevyužitý potenciál priestorov starých Piešťan a nevhodne regulovaná doprava bránia lokalite stať sa atraktívnym verejným priestorom. Projekt hovorí o nových lavičkách, prvkoch pre deti, osvetlení, prístrešku či lepšom parkovaní. Predkladatelia plánujú v lete zorganizovať susedské komunitné stretnutie s kultúrnym programom a hľadať na ňom spoločne nápady a riešenia, ako urobiť park a historické centrum starých Piešťan krásnym a príjemným miestom, ktoré bude dobre slúžiť všetkým obyvateľom.

Meste podporí aj projekt s názvom Naučme sa kompostovať – predkladateľom je občianske združenie Priatelia Elektrárne Piešťany, ktoré žiadalo o 2000 eur. Cieľom je vyrobiť v záhrade Elektrárne sériu pozorovacích kompostérov, ktorá umožní žiakom aj ostatným návštevníkom sledovať a porovnávať zmeny v procese kompostovania, sledovať teplotu a vlhkosť kompostu, prevzdušňovať ho a naučiť sa základnej starostlivosti o kompost. Takáto praktická ukážka komunitného kompostovania, t. j. kompostovania v rámci organizácie, firmy či školy, bude slúžiť aj ako inšpirácia pre iné inštitúcie v meste.

Posledne podporený projekt je z dielne AkSenu. Toto občianske združenie vytvára Kontaktný bod – miesto osobného stretnutia pre seniorov, kde budú môcť získať informácie o sociálnom zabezpečení, základné sociálne poradenstvo (kvalifikovaná asistentka sociálnej práce), pomoc pri komunikácii s inštitúciami (vyplnenie žiadostí) či sprevádzanie k lekárovi. Na kontaktom mieste pomôžu pri vybavovaní elektronickej komunikácie s inštitúciami (napísanie e-mailu s priloženými dokumentmi, vyplňovanie registrácií a pod.). Kontaktné miesto má širší význam, pracovníčka bude zabezpečovať aj iné aktivity, potrebné pre seniorov, ako je tréning pamäti – memory cvičenia, psychohygienu, muzikoterapiu. Občianske združenie požadovalo 1900 eur. 

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 17. mája. Tento deň je Svetovým dňom hypertenzie a Svetovým dňom telekomunikácií. Meniny má Gizela, Aneta.
  • 17.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 18. mája 2024
Meniny má Viola, zajtra Gertrúda