Elektrikári privítali v škole aj Piešťanca, autora prvého mikropočítača PMD 85

  • Školy / Piešťany
  • 14. februára 2022, 00:01

Približne sto návštevníkov od Trnavy, Hlohovca, Nitry, Nového Mesta nad Váhom, Vrbového, ale aj z obce Vozokany navštívilo v úvode februára priestory Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch, kde im pedagógovia aj žiaci predstavili všetky študijné odbory, práce žiakov i to, čo všetko sa počas štúdia môžu v tejto škole naučiť.

(Autor: Miroslav Klein)

Celý deň otvorených dverí monitorovali a z diania na škole natočili na profi kameru reportáž študenti multimédií spolu so svojou pedagogičkou Veronikou Chrvalovou. Všetci odborní učitelia spolu so študentmi pripravili pre návštevníkov školy zaujímavý program a prezentácie toho najzaujímavejšieho zo sveta IT technológií, elektroniky, robotiky, multimédií či informačných sieťových technológií. Nechýbali prezentácie jazykovej výučby a mnohých ďalších predmetov, ktoré sa na škole vyučujú. Zaujímavosťou je, že počas štúdia je možné získať prestížny Cisco certifikát na Cisco Networking Academy.

Podľa našich informácií školu v tento deň navštívil aj vynálezca a konštruktér prvého stolového osobného mikropočítača PMD 85 z Tesly Piešťany, Roman Kišš. Doménou pôvodne konštruktéra Kišša sa najprv stal hardware. Ešte v Kanade, kde pracoval v najľudnatejšom meste, Toronte, splnil poslednú hardwarovú úlohu pri zostrojovaní terminálu na zrýchlenie a uľahčenie platenia za tankovanie paliva. Potom sa preorientoval na software. Viac ako štyridsať rokov pôsobí v IT technológiách a za ten čas získal desať „Oscarov Microsoftu“ – najvyššie ocenenie MS Most Valuable Professional. Získavajú ho profesionáli najvyššej triedy. Ide o dobrovoľnú funkciu, ktorú Kišš získal svojou prácou v danej technológii.

Elektrotechnika

Ako sme už uviedli, na dni otvorených dverí predstavili deviatakom a ich učiteľom či rodičom všetky štyri študijné odbory. Jedným z najstarších je Elektrotechnika. Absolventi tohto odboru sa do praxe či na vysokoškolské štúdiá pripravujú nielen teoreticky, ale získavajú aj praktické zručnosti na cvičeniach.

„Vzdelávací program poskytuje štandardy stredoškolského vzdelávania a výchovy, ktorého cieľom sú všeobecné odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolaní elektrotechnických odborov s nižším podielom praktickej prípravy. Absolvent je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky. Je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým postihnutím (nie farbosleposť). Výstupným certifikátom je maturitné vysvedčenie,“ uviedol riaditeľ školy Jozef Kolník.

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, MONITOR9, prípadne úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek.

Absolvent odboru Elektrotechnika je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Absolvent tohto odboru má všetky predpoklady na zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Informačné a sieťové technológie

Informačné a sieťové technológie je druhý odbor, ktorý elektrikári ponúkajú záujemcom o štúdium. Zahŕňa v sebe teoretickú výučbu podporenú získavaním praktických zručností na cvičeniach. Tento odbor je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým (nie farbosleposť), sluchovým, respektíve iným telesným postihnutím, ako aj pre žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. Výstupným certifikátom je maturitné vysvedčenie a priemyselné certifikáty.

Absolvent odboru Informačné a sieťové technológie je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení, využívajúce moderné IKT. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblastiach IKT, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom získava zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.

Aj úspešný absolvent tohto študijného odboru má všetky predpoklady na zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Multimédiá

Medzi najnovšie odbory, ktoré škola ponúka, patria Multimédiá. Výstupným certifikátom je maturitné vysvedčenie a priemyselné certifikáty. „Príprava v študijnom odbore Multimédiá zahŕňa teoretickú výučbu podporenú získavaním praktických zručností na cvičeniach. Obsah odborných predmetov pokrýva oblasti technickej praxe v realizácií multimediálnych aplikácií, snímania, digitalizácie a spracovania grafiky, obrazu, zvuku, webu, 3D modelov a animácií,“ povedal Kolník.

Absolvent odboru Multimédiá je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce v oblasti tvorby multimediálnych materiálov v grafických, reklamných, reprodukčných, dabingových, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, filmovom priemysle. Uplatní sa v reklamných agentúrach a grafických štúdiách ako grafik alebo ako dizajnér, tvorca alebo programátor webových stránok. Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie. Absolvent odboru je dobre pripravený na štúdium na všetkých univerzitách technického zamerania, prípadne umeleckého smeru.

Informačné a digitálne technológie

Odbor Informačné a digitálne technológie zahŕňa teoretickú výučbu podporenú získavaním praktických zručností na cvičeniach. Absolvent odboru je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky. Výstupným certifikátom je maturitné vysvedčenie a priemyselné certifikáty. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky, vrátane bodového hodnotenia, sa každoročne prehodnocuje a zverejňuje v súlade so zákonom.

„Absolvent študijného odboru Informačné a digitálne technológie je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti informačných technológií ako programátor, webový dizajnér, vývojár webových a mobilných aplikácií, pracovník technickej podpory, správca informačných systémov a počítačových sietí, technik informačných a digitálnych technológií. Absolvent odboru je dobre pripravený aj na štúdium na všetkých univerzitách technického zamerania,“ predstavil posledný z odborov riaditeľ SPŠE Jozef Kolník.

68 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 9. augusta. Tento deň je Medzinárodným dňom solidarity s bojom žien v Juhoafrickej republike a Namíbii, Dňom…
  • 08.08.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 9. augusta 2022
Meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec