V Piešťanoch by mala vzniknúť nová mestská štvrť pre viac ako päťtisíc obyvateľov

V južnej časti Piešťan v lokalite na západnej strane ohraničenej výpadovkou na Drahovce a na východnej strane súčasnou obytnou zónou Lodenica by mala vyrásť nová obytná zóna. Pozostávať má z viac ako sto rodinných domov, vyše tisícky bytových jednotiek, občianskej vybavenosti s parkom s jazierkom v jej centrálnej časti a napojením na výpadovku na Drahovce prostredníctvom okružnej križovatky. Tá má vyrásť v mieste, kde v súčasnosti stojí predajňa s automobilmi a je na nej i vjazd k stanici technickej kontroly.

V južnej časti mesta má do roku 2036 vyrásť obytná štvrť Nová Lodenica pre vyše päťtisíc obyvateľov. (Autor: MsÚ Piešťany/Google Maps)

Zámer vystavať v južnej časti mesta medzi čistiarňou odpadových vôd a areálom stanice technickej kontroly vyplýva z návrhu zmien územného plánu, ktorý prichádza na schválenie na februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Predkladateľ návrhu na zmeny územného plánu v tejto časti mesta deklaruje výstavbu novej obytnej zóny pozostávajúcej z obytných budov, objektov s občianskou vybavenosťou i oddychovou zónou. Dopravne na verejné komunikácie má byť napojená v mieste, kde sa v súčasnosti odbočuje k stanici technickej kontroly, a má byť prepojená i so súčasnou obytnou zónou Lodenica.

Obytnú zónu plánuje predkladateľ zámeru stavať v troch etapách. Dohromady má byť postavených 114 rodinných domov, pričom ku každému bude prináležať pozemok minimálne s rozlohou 600 metrov štvorcových. Vo viacbytových budovách sa má v tejto lokalite nachádzať až 1419 samostatných bytových jednotiek. Nová mestská štvrť by tak v budúcnosti mohla poskytnúť bývanie pre viac ako päťtisíc obyvateľov kúpeľného mesta.

Nová mestská štvrť by mala vzniknúť popri výpadovke na Drahovce medzi objektom STK a čistiarňou odpadových vôd.

Začatie realizácie prvej etapy projektu predkladateľ deklaruje už v budúcom roku s jej ukončením v roku 2026. Druhú etapu si naplánoval realizovať v rokoch 2027 až 2029 a tretiu etapu a kompletné dokončenie obytnej zóny je naplánované do roku 2036.

Súčasťou obytnej zóny majú byť i cyklotrasy vedené mimo cestnej infraštruktúry pre automobily, ale i verejná zeleň s centrálnym parkom s rozlohou viac ako päť hektárov. Celková výmera plánovanej novej mestskej polyfunkčnej zóny Piešťany – Nová Lodenica je 35,55 hektára.

Výstavba nezasahuje do jestvujúcich chránených území ani ich ochranných pásiem. Riešené územie nezasahuje do prieskumného územia termálnej podzemnej vody ani do ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov. Ako sa uvádza v materiáli predkladanom poslancom zastupiteľstva na schválenie, na riešenom území sa nenavrhuje vyhlásiť žiadne chránené prírodné územie ani žiadne chránené časti krajiny. Rozvojové plochy mestskej polyfunkčnej zóny Nová Lodenica sú v zmysle platnej legislatívy zaradené do územia v prvom stupni ochrany. V zábere pre navrhovanú výstavbu nie je známy výskyt žiadneho ohrozeného rastlinného spoločenstva.

Materiál už na svojom zasadnutí prerokovala mestská komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie, ktorá ho svojím hlasovaním podporila a schválila. O realizácii a zmene územného plánu však musia rozhodnúť hlasovaním mestskí poslanci. 

154 Shares

Najnovšie správy

Ďalší, už 47. ročník populárnej BUĎ FITky sa v Piešťanoch uskutoční v dňoch 27.-28. mája a bude tradične zameraný na…
  • 27.05.2022, 00:02
  • Kultúra a spoločnosť / Podujatia / Piešťany
Dnes je piatok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2022, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 27. mája 2022
Meniny má Iveta, zajtra Viliam