Civilné letisko Piešťany – nová kniha o jeho histórii

  • Kultúra a spoločnosť / História / Piešťany
  • 21. novembra 2021, 00:02

Nová publikácia Balneologického múzea Imricha Wintera s názvom Civilné letisko Piešťany sa venuje dejinám, ale i nedávnej minulosti letiska, dotýkajúcej sa aj jeho súčasnosti. Jej autorom je dlhoročný zamestnanec letiska Marián Koricina. Text knihy rovnocenne dopĺňa množstvo obrazového materiálu – fotografií, reprodukcií archívnych dokumentov, reklamných a propagačných materiálov, plánov (262 čiernobielych a 214 farebných obrázkov).

Lietadlo Douglas DC-2 Československej leteckej spoločnosti. (Autor: archív BMIW)

V úvodných častiach sú základné údaje o letisku a fakty z dejín letectva vo vzťahu k udalostiam spojeným s letectvom, ktoré sa konali či udiali priamo v Piešťanoch. Nasledujú pasáže venované väčšiemu rozvoju letectva, ktorý je spojený na Slovensku, ale i v Piešťanoch, s obdobím prvej Československej republiky. V Piešťanoch je spojený so zriaďovaním civilnej leteckej dopravy medzi Prahou a Bratislavou. Mimoriadne významné bolo umiestnenie leteckého pluku č. 3 z Nitry do Piešťan postupne v rokoch 1926 až 1928.

Autor knihy Marián Koricina.

I keď je kniha venovaná civilnému letisku, ako prvé vzniklo v Piešťanoch vojenské letisko. Bolo veľmi dôležité pre rozvoj letectva a civilnej leteckej dopravy, pre ktorú mala veľký význam taktiež návštevnosť kúpeľov Piešťany klientelou zo zahraničia. Civilný význam letiska súvisí so vznikom Masarykovej leteckej ligy a etablovanie propagačnej letky MLL v Piešťanoch v roku 1930.

Od roku 1933 sa tu etablovala civilná letecká preprava osôb, najskôr len pokusne na trase Piešťany – Bratislava (Letisko Vajnory). V polovici a druhej polovici 30. rokov 20. storočia sa tu konali prvé letecké dni. Do tohto obdobia spadá aj rozvoj civilnej leteckej dopravy. Piešťany boli začlenené do leteckých trás Bratislava – Užhorod (cez Piešťany a Košice), Piešťany – Zlín – Brno, neskôr trasa Praha – Piešťany – Košice – Užhorod – Kluž – Bukurešť. V knihe sú publikované aj cenné opisy letiska z konca 30. rokov 20. storočia.

Ďalej je zhodnotená situácia na letisku po skončení druhej svetovej vojny a postupnom obnovovaní civilnej leteckej dopravy. V roku 1948 bolo zastávkou na trase Praha – Košice (cez medzipristátia v Brne, Piešťanoch a v Sliači).

Niektorí zamestnanci letiska: (zľava) páni Gubala, Kováč, Maryniak, Ocvirk, Vaško, Ondrášik a neznámy muž (?), rok 1967.

V ďalšej časti je zachytená história civilného letiska v druhej polovici 20. storočia. Po rušení civilných leteckých liniek v 50. rokoch sa koncom 50. rokov, teda od 1959 do 1960, letecká prevádzka obnovila a Piešťany boli medzipristátím na linke Budapešť – Praha. Od roku 1960 fungovala linka Piešťany – Bratislava – Praha a späť. Autor poskytuje aj množstvo cenných informácií o ľuďoch, ktorí pracovali na letisku na rôznych pracovných pozíciách, o postupnom budovaní a modernizovaní letiska a jeho technického vybavenia.

V druhej polovici 60. rokov 20. storočia boli veľmi úspešné charterové lety do Popradu spojené s výletmi do Vysokých Tatier. Od 60. rokov, v rámci spolupráce medzi piešťanskými kúpeľmi a ČSA, boli kúpele propagované v zahraničných zastúpeniach ČSA.

Množstvo informácií je o typoch lietadiel, ktoré zabezpečovali dopravu na leteckých linkách či pristáli v Piešťanoch, o počtoch cestujúcich a významných či menej významných udalostiach a živote na letisku i organizačných zmenách v rámci vývoja civilnej leteckej dopravy v Československu. Mimoriadny, čo sa týka počtu cestujúcich, bol rok 1969, keď počet prepravených pasažierov dosiahol takmer 44-tisíc osôb.

V poslednom desaťročí pred novembrom ´89 sa infraštruktúra letiska opäť modernizovala (nový svetelný systém, prístavba hangáru, výstavba inžinierskych sietí). Po Nežnej revolúcii sa postupne menili politické, spoločenské, ekonomické i štátoprávne podmienky a okolnosti. Tieto zmeny, ktoré sa prirodzene dotkli civilného, a pochopiteľne aj vojenského letiska, sú v publikácii podrobne zachytené. Niektoré boli pozitívne, iné negatívne. V roku 1991 bolo letisko vyhlásené za medzinárodné. Postupne sa rekonštruovali a modernizovali budovy – vybavovacia hala, viacúčelová budova, menili sa letecké linky.

Autor predkladá informácie o zamestnancoch letiska, letové poriadky, údaje o spoločnostiach, ktorých lietadlá sem lietali, informácie o fungovaní letiska v rámci aktívneho cestovného ruchu a ako výhodné dopravné spojenie aj pre kúpeľných hostí. Po roku 2000 akoby sa vývoj zrýchľoval a pri čítaní tejto časti publikácie si uvedomujeme, koľko zásadných zmien sa tu udialo a ovplyvnilo fungovanie letiska, až po hraničné situácie jeho existencie. Autor ich so zmyslom pre detail a schopnosť zhromaždiť presné informácie zachytil.

Betty Romanová s manželom Štefanom, známym „uránovým kráľom“, v júni 1968 pri prílete na letisko Piešťany. Pani Romanovej pri vystupovaní pomáha Oldřich Fencl ako pozemný stevard.

V roku 2001 sa aj civilného letiska a jeho fungovania dotklo zrušenie vojenskej leteckej základne v Piešťanoch. V roku 2003 sa letiská transformovali na akciové spoločnosti. V roku 2004 vo vojenskej časti letiska začalo fungovať Vojenské historické múzeum. Od roku 2006 sú akcionármi spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., Trnavský samosprávny kraj, Mesto Piešťany a štát. Investovalo sa do modernizácie bezpečnostného systému letiska, rozširovali sa kapacity odletového terminálu, predlžovali sa rolovacie dráhy. V rokoch 2007-2010 sa na letisku každý rok konali Národné letecké dni.

V dôsledku celosvetovej krízy v rokoch 2008 a 2009, poklesom prepravených cestujúcich a neinvestovania sa systémy letiskovej štruktúry dostali na hranicu životnosti. Finančné problémy pokračovali aj v ďalšom období. Uskutočňovali sa rokovania s cestovnými kanceláriami, hľadanie strategického investora, a napriek tomu klesal počet cestujúcich. Finančné hospodárenie nebolo dobré a výsledkom boli veľké finančné straty.

Autor podrobne zachytil i hroziacu likvidáciu spoločnosti Letisko Piešťany, ktorú pripravilo jeho vtedajšie predstavenstvo. To vzbudilo odpor, vznikla iniciatíva Za záchranu letiska Piešťany, Seniorský parlament Piešťany písal výzvy na zachovanie letiska, vznikla aj petičná akcia. Z kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa za záchranu letiska postavil terajší župan Jozef Viskupič, pre ktorého to bola dôležitá priorita. Treba povedať, že jeho úsilie prinášalo výsledky a v roku 2019 vzrástol počet cestujúcich, boli dohodnuté aj nové charterové lety do Egypta, Turecka a Izraela. Priaznivý vývoj, žiaľ, mimoriadne skomplikovala pandémia COVID-19.

Záverečné dve rozsiahle časti knihy sú spracovaním histórie leteckej meteorologickej stanice v Piešťanoch a histórie aeroklubu, resp. športovej leteckej činnosti v Piešťanoch.

Publikácia je komplexné dielo, v ktorom autor zhromaždil množstvo mimoriadne zaujímavých a unikátnych údajov. Informácie ako aj rôzne obrazové materiály získal v dlhom časovom období, mnohé veci pozná zo svojho pôsobenia na letisku, mnohé získal od pamätníkov (mnohí z nich už nežijú) a taktiež z dokumentov, ktoré sa do dnešných čias nezachovali.

Publikácia je veľmi významná pre dejiny civilného letectva na Slovensku a tiež pre históriu Piešťan. Spolu s reprezentačnou publikáciou Letka 13 od Stana Bursu (vydaná v roku 2020) obsahujú nesmierne množstvo textových i obrazových informácií a veríme, že si nájde čitateľov medzi záujemcami o históriu, ale i súčasnosť leteckej dopravy v Piešťanoch. Môžete si kúpiť alebo objednať v balneologickom múzeu.

Vladimír Krupa

62 Shares

Najnovšie správy

Od otvorenia spracovala piešťanská kompostáreň 3800 ton biologicky rozložiteľného odpadu a 525 ton dreva. Najväčším sklamaním jej pracovníkov je, čo…
  • 03.12.2021, 00:02
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je piatok 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2021, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 4. decembra 2021
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora