Vymenili výplne na „jednotke“ škole

Mesto Piešťany zrekonštruovalo na budove Základnej školy M. R. Štefánika v Piešťanoch sklobetónové výplne. Výsledkom je vyššia energetická efektivita.

Škola bola pomenovaná po generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a v súčasnosti ju navštevuje do 300 detí. (Autor: piestany.sk/FB Piešťany - History)

„Rekonštrukcia sklobetónových výplní otvorov spočívala v demontáži pôvodných sklobetónových tvárnic. Pri demontáži bolo potrebné vybrať najzachovanejšie kusy pôvodných tvárnic, ktoré boli odovzdané na Krajský pamiatkový úrad v Trnave, kde budú archivované,“ uvádza mesto a dodáva, že výsledkom je vyššia energetická efektivita budovy, lepší vzhľad a vyriešený viac rokov trvajúci problém. Tieto stavebné práce boli v hodnote takmer 107 300 eur.

Budova dnešnej základnej školy, predtým ľudovej školy, stojí už viac ako 80 rokov. Táto dvojposchodová, ale sčasti aj prízemná stavba s pôdorysom v tvare písmena L je jediným príkladom tzv. farebného funkcionalizmu v meste. Bola poslednou kompletne ukončenou realizáciou pred rozpadom štátu a vypuknutím druhej svetovej vojny. Patrí medzi pamätihodnosti mesta.

O stavbe tejto školskej budovy sa v Piešťanoch hovorilo už v polovici 30. rokov. Vyriešiť sa tým mal nedostatok miesta pre školopovinné deti, ktoré využívali striedavé vyučovanie, prípadne boli umiestňované v iných priestoroch.

Kronika uvádza, že vtedy ešte obec Piešťany má postaviť na vlastné náklady a so štátnou subvenciou budovu štátnej ľudovej školy „dľa projektu vyhotoveného Ing. Arch. Františkom Bednárikom zo Žiliny na južnej časti obce na Váhovom rade“ (dnes Vajanského ulica). Kronika tiež uvádza, že „stavebný náklad dľa rozpočtu činí 2,300.000.- Kč, k čomu treba pripočítať hodnotu pozemku, ktorý tvorí vlastníctvo obce 480.000.- Kč. Potrebu zaokryje obec pôžičkou od Zemskej banky filiálky v Bratislave“.

Budovu, ktorá bola dokončená v roku 1938, uvádza mesto ako svoju pamätihodnosť. „Nevysoký keramický sokel (prízemie je len málo zdvihnuté nad úroveň vonkajšieho chodníka) nachádza odozvu v lemovaní atiky, ktorá je ukončená náznakovou rímsou. Rímsa sa mierou plasticity ani použitým materiálom neodlišuje od horizontálnych lemovaní pásov okien. Medziokenné pilieriky sú taktiež obložené hnedastým keramickým obkladom, čo zvlášť na východnej fasáde zvyšuje kontrast medzi svetlejšími omietnutými plochami parapetov a tmavšími pásmi okien. Krídlo s učebňami je navrhnuté ako dispozičný dvojtrakt s tým, že triedy sú umiestnené do troch podlaží učebného traktu tak, aby mali okná výlučne na východ. Sedemnástim triedam zodpovedá príslušné vybavenie ďalšími učebnými, odpočinkovými, sociálnymi a pomocnými priestormi,“ dodáva opis pamätihodnosti a dopĺňa, že telocvičňa je situovaná ako prízemný záver východozápadného krídla v paralele s Vajanského ulicou. Škola bola pomenovaná po generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a v súčasnosti ju navštevuje do 300 detí

71 Shares

Najnovšie správy

Po trati od Nového Mesta nad Váhom po Galantu šiel počas soboty 23. júla historický vláčik v rámci akcie Motorákom…
  • 07.08.2022, 08:03
  • Kultúra a spoločnosť / Región
pondelok, 8. augusta 2022
Meniny má Oskár, zajtra Ľubomíra