Participatívny rozpočet Piešťan sa pomaly rozbieha

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 13. novembra 2021, 00:02

Ak viete, čo ľuďom v Piešťanoch chýba, čo by im život spríjemnilo alebo zjednodušilo, teraz máte priestor na to, aby ste to zrealizovali. Mesto vyhlásilo možnosť uchádzať sa o financie z participatívneho rozpočtu, pričom to, či bude váš projekt podporený, vzíde z hlasovania obyvateľov.

2017: Rozšírenie chodníka bolo financované z participatívneho rozpočtu. (Autor: am)

Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania a prerozdelenia častí verejných zdrojov, ktoré mesto vyčlení. O tom, ako bude fungovať piešťanský model, hovorili predstavitelia mesta v stredu 3. novembra v mestskej knižnici. No i napriek tomu, že mnohí obyvatelia majú plány a ambície, a aj na sociálnych sieťach o nich často hovoria, účasť bola slabá. Zástupcov verejnosti sa dalo spočítať na jednej ruke, na druhej strane pre prípadné otázky prišlo viacero zamestnancov mestského úradu.

Piešťanci budú aktuálne rozhodovať o aktivitách v dvoch kategóriách, na ktoré bola vyčlenená celková suma 20-tisíc eur. V tomto prípade pôjde o občianske projekty a investičné projekty. Líšia sa v sume, ktorou môžu byť nanajvýš podporené, ale aj v realizátorovi.

Stretnutie vedenia mesta, úradníkov a verejnosti sa konalo v mestskej knižnici.

Občianske projekty

Občianske projekty sú nízkonákladové nápady v sume do výšky 2000 eur vrátane DPH, ktoré zahŕňajú náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady spojené s dokumentáciou. Projekty navrhujú, spracovávajú a realizujú občania v spolupráci s mestom (mesto je nápomocné napr. pri tvorbe harmonogramov a rozpočtov, nákupe materiálu, vyúčtovaní alebo zabezpečovaní dodávateľov). Občianske projekty musia byť financované z bežných výdavkov, realizované na území Piešťan alebo Kocuríc a nesmú vyžadovať nadobúdanie vlastníctva pozemku alebo úpravu majetkovoprávnych vzťahov.

Predkladateľom občianskeho projektu môže byť občan s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Piešťany starší ako 18 rokov, občianske združenie alebo nezisková organizácia (jeden občan alebo právnická osoba môže podať maximálne jeden projekt). Občianske projekty financované z participatívneho rozpočtu nenahrádzajú bežné opravy, údržbu a starostlivosť o majetok vo vlastníctve mesta, preto takéto občianske projekty nebudú zaradené do hlasovania. V každom prípade treba myslieť aj na to, aby projekty boli realizované na mestských pozemkoch a nezveľaďovali cudzí majetok.

Investičné projekty

Investičné projekty sú prevažne vysokonákladové nápady v sume do výšky 5000 eur vrátane DPH, ktoré zahŕňajú náklady spojené s dokumentáciou. Z dôvodu technickej náročnosti sú obstarávané a realizované mestom. Investičné projekty musia byť financované z kapitálových výdavkov, realizované na území Piešťan alebo Kocuríc.

Vo všeobecnosti pri realizácii projektov z participatívneho rozpočtu je financie možné použiť na materiálno-technické zabezpečenie, vykonanie služby, autorský honorár a propagáciu, ako je tlač, médiá, noviny. Neoprávneným výdavkom v procese participatívneho rozpočtu sú nákupy pohonných hmôt, občerstvenia, alkoholu, tabakových výrobkov, odmeny štatutárom, catering a náklady, ktoré nie sú uvedené v projektovom formulári pre jednotlivé projekty.

Ak máte nápad, pomôcť vám s ním opäť môžu aj odborníci z radnice, a to 16. novembra na druhom verejnom stretnutí. Následne bude až do 10. januára 2022 umožnené zasielať projekty, ktorých verejná prezentácia sa uskutoční 23. februára. Hlasovanie bude spustené od 1. do 18. marca. 

22 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 25. januára. Tento deň je Sviatkom obrátenia Pavla. Meniny má Gejza.
  • 25.01.2022, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Mesto Piešťany vyčlenilo v rozpočte na tento rok peniaze na rekonštrukciu autobusovej zastávky v mestskej časti Kocurice. Tá je dlhodobo…
  • 24.01.2022, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 24. januára. Tento deň je Dňom komplimentov a Sviatkom sv. Františka Saleského. Meniny má Timotej.
  • 24.01.2022, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 25. januára 2022
Meniny má Gejza, zajtra Tamara