Knižnica sa uchádza o nenávratné financie až 200-tisíc eur

Piešťanské mestské zastupiteľstvo schválilo finančnú spoluúčasť päť percent na projekte mestskej knižnice s názvom „Modernizácia a podpora odolnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany v súvislosti s pandémiou COVID-19“. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku, o ktorý sa chce knižnica uchádzať, predstavuje sumu 30-tisíc eur pre kultúrne inštitúcie typu knižnice, maximálna výška je 200-tisíc eur na projekt.

(Autor: pror)

V auguste vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19. Mestská knižnica v Piešťanoch reaguje na túto výzvu podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Oprávnenou aktivitou na predkladanie projektových zámerov pre kultúrne inštitúcie sú investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií. Projekt realizovaný v rámci tejto výzvy musí zabezpečovať zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia alebo funkčného riešenia inštitúcie. Musí sa tiež zlepšiť úroveň hygienických štandardov slúžiacich na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii pre návštevníkov i osoby pôsobiace v jej zázemí.

V nadväznosti na oprávnené aktivity výzvy je zámerom projektu zabezpečiť udržateľnosť a odolnosť knižnice v súvislosti s pandémiou COVID-19, revitalizáciou, skvalitnením a modernizáciou technického, technologického a priestorového vybavenia knižnice. Tento zámer chcú dosiahnuť zmenou interiérového vybavenia (výmena nevyhovujúceho knižničného nábytku a podlahovej krytiny), zabezpečením technického vybavenia (počítače, fotografická technika, ozvučovacia technika), inštaláciou klimatizácie, redizajnu vybavenia priestorov zasadacej sály a rekonštrukciou sociálnych zariadení na druhom podlaží.

V súvislosti s pandémiou z dôvodu lepšej pripravenosti knižnice na poskytovanie knižničných služieb obstarajú čističky vzduchu a germicídne žiariče do jednotlivých oddelení. Realizáciou klimatizácie zlepšia kvalitu služieb poskytovaných knižnicou, zvýšia hygienické štandardy, zníži sa vyčerpanosť pracovníkov i používateľov (ktorí v budove trávia aj niekoľko hodín). Obstaraním materiálno-technického zariadenia (germicídne žiariče, čističky vzduchu) slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 eliminujú zdravotné riziká pri práci s verejnosťou. Knižnica bude rozsahom svojich služieb a aktivít predstavovať jedinečný komplex spĺňajúci kritériá komunitného centra porovnateľného s podobnými v zahraničí.

Povinnou prílohou podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je preukázanie schválenia päťpercentného spolufinancovania projektu mestským zastupiteľstvom. Spolufinancovanie predstavuje

10 500 eur, ktoré bude v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku kryté z rozpočtu mesta. Zastupiteľstvo túto finančnú požiadavku na návrh vedenia radnice na svojom novembrovom zasadnutí schválilo.

38 Shares

Najnovšie správy

Po trati od Nového Mesta nad Váhom po Galantu šiel počas soboty 23. júla historický vláčik v rámci akcie Motorákom…
  • 07.08.2022, 08:03
  • Kultúra a spoločnosť / Región
pondelok, 8. augusta 2022
Meniny má Oskár, zajtra Ľubomíra