Ak fúka vietor, radnica odporúča nezdržiavať sa v mestských parkoch

Na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve sa budú poslanci zaoberať novelizáciou parkových poriadkov, ktoré sú ich návštevníci povinní dodržiavať. Ide konkrétne o novelizáciu poriadkov vzťahujúcich sa na Mestský park, Pažitský a Teplický park. Parkové poriadky majú byť po schválení doplnené o napríklad aj o odporúčanie, aby návštevníci v prípade silného vetra opustili areál parkov, ale aj o zákaz užívať v nich alkohol či používať zábavnú pyrotechniku.

Do prevádzkových poriadkov parkov sa dopĺňa nariadenie, aby ich návštevníci v prípade silného vetra opustili. (Autor: Juraj Sedlák)

„Park je dôležitou súčasťou štruktúry mestskej zelene a má nezastupiteľnú funkciu z hľadiska tvorby životného prostredia mesta i z hľadiska vytvorenia oddychovej zóny pre obyvateľov so zachovaním priestoru na vytvorenie podmienok pre spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov Piešťan, ako aj samotných návštevníkov mesta,“ uvádza dôvodová správa materiálu smerujúceho do zastupiteľstva na schválenie.

A ako radnica ďalej v texte dopĺňa, snahou je rozdeliť pôvodný dokument parkového poriadku osobitne pre jednotlivé parky – Mestský park v Piešťanoch, Teplický park v Piešťanoch a Pažitský park v Piešťanoch, a to z dôvodu zohľadnenia osobitosti a charakteru každého z nich a určenia pravidiel a zásad, ako sa majú občania v nich správať, s ohľadom na špecifiká týchto parkov a príslušné všeobecne záväzné nariadenia mesta Piešťany z dôvodu rizika ohrozenia zdravia a poškodenia majetku.

Do prevádzkových poriadkov parkov sa tak dopĺňa nariadenie, aby ich návštevníci v prípade silného vetra opustili z dôvodu rizika ohrozenia zdravia a poškodenia majetku.

V parkovom poriadku pre Mestský park a Teplický park zostalo upozornenie na neudržiavanie štrkových komunikácií v zimnom období, v prípade Pažitského parku bolo toto vypustené, nakoľko na jeho území sa žiaden takýto chodník nenachádza.

Do prevádzkových poriadkov všetkých mestských parkov bol tiež doplnený zákaz používať na ich území zábavnú pyrotechniku, zápalné telesá, strelné zbrane, vrátane vzduchoviek. Pribudol tiež zákaz stanovať či nocovať alebo vykonávať osobnú potrebu. V zmysle prijatého všeobecne záväzného nariadenia mesta sa doplnilo i ustanovenie o zákaze požívať alkohol s výnimkou doby trvania podujatí riadne ohlásených mestu.

Prevádzkový poriadok mestských parkov tiež obsahuje upozornenia, že škodu spôsobenú na zeleni, mobiliárnom vybavení a komunikáciách je povinná nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju spôsobila. Za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú za ňu zákonne zodpovedné, zodpovedajú ich zákonní zástupcovia. Za škody spôsobené zvieratami zodpovedá držiteľ zvieraťa alebo ten, kto ho vedie.

Podmienky užívania parku právnickými a fyzickými osobami na iný účel ako ten, pre ktorý je park obvykle určený, si vyhradzuje Mesto Piešťany (typ podujatia, časové a priestorové vymedzenie podujatia, maximálny počet osôb, spôsob ohlásenia, formu a obsah zmluvného vzťahu) pri plnom rešpektovaní parkového poriadku.

zdroj: MsÚ Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 20. júna 2024
Meniny má Valéria, zajtra Alojz