Dušičky boli pokojné, cintoríny plné

Tohtoročné dušičky priniesli síce veterné, ale i tak relatívne príjemné počasie a oproti minulému roku aj menej striktné protipandemické opatrenia. Cintoríny tak mohli navštíviť tisíce ľudí, situácia však bola pokojná a pietna.

Na cintorínoch sa rozhoreli tisíce sviečok. (Autor: am)

Kahancami, svietnikmi, kvetmi i vencami boli v Piešťanoch ozdobené jednotlivé hroby, priestory kolumbária, miesta odpočinku v urnovom háji, ale aj veľké pamätné kríže či spoločný hrob vojakov. Zasvietené boli napríklad aj sviečky na hrobe budovateľov piešťanských kúpeľov, Ľudovíta a Imricha Winterovcov, ktorých pozostatky sú uložené na cintoríne na Bratislavskej ceste.

Na cintoríne na Žilinskej sa pozostalí mohli k miestam posledného odpočinku svojich blízkych dostať po novom chodníku, ktorý bol vybudovaný v lete. Plne fungoval vodovod a pozostalí sa mohli postarať o hrobové miesta aj tamojšiu výsadbu.

Na cintoríne na Bratislavskej sa mohli pozostalí pristaviť aj pri vsypovej lúčke. Tá vznikla len tento rok, pričom aktuálne je dokola osvietená pozemnými solárnymi svietidlami. Nachádza sa medzi kolumbáriom, urnovým hájom a štandardnými hrobmi a miesto posledného odpočinku už v nej našli prví zosnulí.

Na tomto cintoríne si návštevníci mohli napustiť vodu do nových plastových krhiel z vynovených vodovodov, ktoré sa nachádzajú v jeho zadnej časti. V prednej časti vodovody nemenili, pretože je tam plánovaná rekonštrukcia chodníka.

Pracovníci pietnych služieb zapálili plameň na pamiatku zosnulých.

Pred urnovým hájom sa nachádza socha, na vrchole ktorej pracovníci pietnych služieb v nedeľu 31. októbra zapálili oheň na pamiatku zosnulých. Zapaľovanie si prišla pozrieť aj Hana Dupkaničová, riaditeľka Služieb mesta Piešťany, pod ktoré cintoríny spadajú, i Jana Zvonárová, vedúca pietnych služieb. Obe sa zhodli, že dušičkový víkend prebiehal plynule bez akýchkoľvek komplikácií. Zabezpečený bol rovnako ako po minulé roky aj mimoriadny zvoz odpadu.

Predajňa kvetov na Bratislavskej bola otvorená celý „preddušičkový“ týždeň, ale aj počas víkendu a v pondelok 1. novembra. Kancelária pietnych služieb bola otvorená taktiež. Návštevníci cintorína využili tento pietny čas, aby zaplatili za hrobové miesto svojich zosnulých príbuzných, prípadne sa pýtali, kde sa ktoré hroby nachádzajú. 

181 Shares

Najnovšie správy

Po trati od Nového Mesta nad Váhom po Galantu šiel počas soboty 23. júla historický vláčik v rámci akcie Motorákom…
  • 07.08.2022, 08:03
  • Kultúra a spoločnosť / Región
pondelok, 8. augusta 2022
Meniny má Oskár, zajtra Ľubomíra