Ak v Piešťanoch venčíte psa bez vôdzky, hrozí vám pokuta až do 250 eur

Na verejných miestach v Piešťanoch môže mestská polícia majiteľov psov neupnutých na vôdzke pokutovať blokovou pokutou do výšky 33 eur, v správnom konaní až do 250 eur. Novoprijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta zároveň stanovuje, ako majú byť verejné miesta, kde je zákaz vodenia psov bez vôdzky, označené, avšak kde je možné venčiť psov bez upnutia na vôdzke, nariadenie neupresňuje. Nariadenie však striktne rieši, že venčiaci psičkár musí mať u seba vhodný obal na psie exkrementy. I za nedodržanie takejto povinnosti hrozí majiteľom psov pokuta.

Držiteľ psa alebo ten, kto ho vedie, je povinný na verejnom priestranstve mať psa na vôdzke a mať u seba obal na exkrementy. (Autor: Juraj Sedlák)

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci zaoberali i spresnením venčenia psov na území kúpeľného mesta i stanovením jednoznačných definícií, čo je verejné priestranstvo a akým spôsobom má byť označené. Text prijatého VZN presne tiež vymedzuje miesta, kam je vstup so psom dokonca zakázaný.

„V katastrálnom území Piešťany a Kocurice je voľný pohyb psa zakázaný na všetkých verejných a verejne prístupných priestranstvách, okrem miest vyhradených pre venčenie psov,“ uvádza VZN. A ďalej text dopĺňa, že zákaz voľného pohybu psov musí byť viditeľne označený značkou „Zákaz voľného pohybu psov na verejných priestranstvách“ podľa obrázkovej prílohy prijatého nariadenia. VZN umožňuje túto značku nahradiť piktogramom.

Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu možno v zmysle VZN len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, musí byť riadne označený známkou. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie Mestskej polície Piešťany preukázať totožnosť psa známkou.

Ani krok bez vôdzky

Verejným priestranstvom podľa prijatého nariadenia je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie. A ako zaznelo na mestskom zastupiteľstve zo strany vedenia radnice, medzi verejné miesta, kde je zákaz voľného pohybu psov, sa ráta aj nábrežie Váhu v katastri Piešťan.

Prijaté nariadenie však upresňuje aj miesta, kam je so psom chodiť úplne zakázané. Ide o detské ihriská a pieskoviská, areály školských a predškolských zariadení, športovísk a štadiónov prístupných verejnosti. Psa je tiež zakázané vodiť do zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, do úradných budov, ale aj na cintoríny.

Zákaz vstupu so psom do miest určených mestskou vyhláškou tiež musí byť viditeľne označený značkou „Zákaz vstupu so psom“, ktorá je uvedená v prílohe nariadenia.

Zákaz vodenia psov na miesta podľa mestskej vyhlášky sa nevzťahuje na osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom.

Bez vrecúška na exkrementy pokuta

Držiteľ psa alebo ten, kto ho vedie, je povinný na verejnom priestranstve a v priestoroch vymedzených pre voľný pohyb psov mať pri sebe vhodný obal na odstránenie psích výkalov a tieto bezprostredne po znečistení verejného priestranstva a priestorov vymedzených pre voľný pohyb psov odstrániť ich vložením do špeciálnej nádoby určenej na zhromažďovanie psích výkalov alebo nádoby na komunálny odpad, prípadne uličných košov.

Dohľad nad dodržiavaním opatrení uvedených vo vyhláške bude vykonávať mestská polícia. Ich nedodržiavanie môže sankcionovať na mieste až do výšky 33 eur, ale pri prejednaní priestupku v správnom konaní môže nedodržiavanie schváleného nariadenia vyjsť psičkára až na 250 eur.

Interaktívna mapa s vyznačením, kde v Piešťanoch môžete venčiť psa bez vôdzky.

Navoľno len na piatich miestach

A keďže prijaté nariadenie definuje miesta, kde je voľné vodenie psov zakázané, prípadne kde psy nesmú vstúpiť vôbec, snažili sme sa zistiť, kde je na území kúpeľného mesta možné psa venčiť bez upnutia na vôdzke, pretože v prijatom nariadení sa to nedočítate.

Získať takúto informáciu nie je až také jednoduché. Musíte si na internete na hlavnej stránke radnice piestany.sk kliknúť kurzorom na vrchnej lište na označenie MESTO, prejsť šípkou na rozbaľovacej lište na ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, po rozbalení lišty ŽIVOTNÉ PROSTREDIE prejsť kurzorom PÔDOHOSPODÁRSTVO A CHOV ZVIERAT, myšou na tento odkaz kliknúť a otvoria sa vám interaktívne odkazy, ktoré vás po rozkliknutí presmerujú na ďalšiu webovú stránku s mapou Piešťan. Tu nájdete vyznačených päť lokalít na území mesta, kde sa dajú štvornohé chlpáče venčiť bez upnutia na vôdzke.

Dve lokality sú vyznačené na Sídlisku Adam Trajan v severnej a južnej okrajovej časti sídliska. Tretou lokalitou je Malá Vrbina. Štvrtá je na Studenej ulici – val popri potoku Dubová (zo strany Studenej ulice) a piata je chodník popri Váhu od hojdacieho mosta smer Bodona (zo strany Lida).

V zmysle prijatého nariadenia radnice je to jediných päť lokalít na celom území Piešťan, kde môžete byť so psom bez jeho upnutia na vôdzke. Všade inde je odopnutie z vôdzky a voľné pobehovanie psov akejkoľvek veľkosti či rasy zakázané. V prípade nedodržania tohto nariadenia hrozí majiteľom štvornohých chlpáčov pokuta od mestskej polície od 33 eur v blokovom konaní na mieste až do 250 eur v správnom konaní.

0 Shares

Najnovšie správy

Obchodný reťazec Hornbach plánuje postaviť ďalšiu predajňu pre domácich majstrov, záhradkárov a stavebníkov v Trnave. Stáť má v obchodnej zóne…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Kraj / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
pondelok, 17. júna 2024
Meniny má Adolf, zajtra Vratislav