Pre nehospodárne nakladanie s majetkom MsKS odvolali jeho riaditeľa Petra Sedláčika

Na návrh piešťanského primátora Petra Jančoviča mestskí poslanci na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva odvolali z funkcie riaditeľa mestského kultúrneho strediska (MsKS) Petra Sedláčika. Podľa slov primátora, ktoré odzneli na zastupiteľstve, dôvodom sú hrubé manažérske zlyhania Sedláčika pri vedení mestskej rozpočtovej organizácie potvrdené 53-stranovou správou hlavného mestského kontrolóra.

Peter Sedláčik (vľavo) sa na zastupiteľstve hájil, ale poslancov nepresvedčil. (Autor: pror)

Dôvodová správa návrhu na odvolanie riaditeľa MsKS Petra Sedláčika z funkcie prerokovaná na zastupiteľstve je síce stručná, avšak odvoláva sa na kontrolné zistenia hlavného kontrolóra mesta Martina Svorada, a tá už rozsahom strán veru nešetrí. Správa totiž obsahuje päťdesiattri strán informácií o hospodárení riaditeľa Sedláčika v organizácii platenej z daní obyvateľov mesta spôsobom, ako sa zvykne konštatovať – „od buka do buka“.

Do Bratislavy a späť 485 kilometrov

Hneď v prvej oblasti kontroly zameranej na využívanie služobného auta, ktoré má MsKS k dispozícii, hlavný kontrolór konštatuje množstvo neoprávnených jázd ako i nezrovnalostí. Za vypichnutie stojí jazda vozidlom na trase Piešťany – Bratislava a späť, kde podľa vykázanej jazdy a spotreby pohonných hmôt zamestnanec MsKS najazdil 485 kilometrov. A výjazd do Bratislavy a nazad do Piešťan mu trval štyri dni.

Ako Svorad v správe uvádza, ide podľa neho o nehospodárne, neefektívne, neúčelné a neúčinné nakladanie s prostriedkami príspevkovej organizácie v súvislosti s používaním služobného referentského vozidla. Zároveň kontrolór konštatuje podozrenie na používanie vozidla na iné ako služobné účely a vykazovanie neprimeraného množstvo ubehnutých kilometrov.

V ďalšej stati kontrolných zistení predložených do zastupiteľstva sa dá skonštatovať, že v mestskej organizácii vedenej Sedláčikom zrejme ani netušia, ako vyzerá náležite vykázaná jazda služobným autom či cestovný príkaz na služobnú cestu. Kontrolór zisteným nedostatkom v tejto oblasti venoval vo svojej správe niekoľko strán plných porušovania zákonov a interných noriem.

K služobným cestám a ich vykazovaniu prostredníctvom cestovných príkazov Svorad tiež konštatoval: „Pracovné cesty vykonávané bez schváleného cestovného príkazu. Používanie korektora pri oprave údajov na dokladoch. Neúplné vypĺňanie cestovných príkazov. Nedoloženie správy z pracovnej cesty k cestovným príkazom.“

Za služby platili bez uzatvorených zmlúv

Ďalej sa hlavný kontrolór zameral na hospodárenie MsKS, povinné zverejňovanie zmlúv či dodržiavanie zákona o verejnom prístupe k informáciám organizácie fungujúcej z verejných finančných prostriedkov. I tu zistil množstvo pochybení, a to v nezverejňovaní zmlúv pred ich účinnosťou či plnením, v dôsledku čoho boli v čase ich realizácie neplatné, ale konštatoval tiež, že k niektorým plneniam mu nedokázali ani predložiť zmluvy, prípadne boli predložené zmluvy, ktoré boli podpísané len jednou zo zmluvných strán.

V kontrolnej správe v tejto oblasti Svorad uvádza: „Ku kontrole neboli fyzicky predložené všetky požadované zmluvy minimálne v štyridsiatich prípadoch. Minimálne v dvanástich prípadoch zmluva alebo dodatok neboli zverejnené. Minimálne v štyroch prípadoch boli zmluvy podpísané iba štatutárom MsKS a neboli podpísané druhou zmluvnou stranou. V troch prípadoch neboli zmluvy podpísané štatutárom MsKS, a boli podpísané iba druhou zmluvnou stranou. Od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 dochádzalo k dodávkam plynu a úhradám za tieto dodávky zo strany MsKS bez zmluvného vzťahu. Minimálne v dvoch prípadoch boli zmluvy preukázateľne podpísané až následne po konaní akcie, s ktorou súviseli. Objednávky boli minimálne v jedenástich prípadoch vystavené až dodatočne po dodaní tovaru. Minimálne v šiestich prípadoch boli zo strany dodávateľov fakturované a zo strany MsKS uhradené faktúry za tovary a služby, ku ktorým nie je uzatvorená žiadna zmluva, resp. vystavená objednávka.“

Na koncert púšťali za peniaze zároveň aj zadarmo

Ani pri programovej štruktúre, ktorá vraj mala s príchodom Sedláčika priviesť kultúru do Piešťan, si riaditeľ MsKS jemne napísané korektne nepočínal.

Napríklad, ako uvádza správa hlavného kontrolóra, podujatie v prírodnom kine – koncert Jazz Divas – bolo komunikované ako akcia so vstupným 12 eur v predpredaji na www.fontana-piestany.sk alebo v pokladni kina 15 eur. Na uvedený koncert sa predalo 60 lístkov. A ako píše v správe kontrolór, z dôvodu nižšieho záujmu platiacich návštevníkov na predstavenie bol umožnený vstup ďalším asi 120 neplatiacim návštevníkom. Uvedený postup zo strany MsKS bol podľa kontrolóra jednak nekorektný vzhľadom k platiacim návštevníkom a jednak sa týmto postupom v MsKS pripravili o potenciálnu tržbu vo výške približne 1800 eur (120 návštevníkov po 15 eur).

Porušovanie zákona a nehospodárnosť so zvereným verejným majetkom kontrolór preukázal aj v prípade koncertov v prírodnom kine kapiel Para a Slniečko. Počas koncertov občerstvenie poskytoval privátny dodávateľ. MsKS poskytlo privátnemu dodávateľovi občerstvenia bezodplatne prístrešok (stan) a tiež elektrickú energiu. Upratovanie po akciách bolo v réžii MsKS, avšak celá tržba z predaja nápojov zostala privátnemu dodávateľovi.

Požadovali i trestnú zodpovednosť

Na zastupiteľstve dostal priestor vyjadriť sa k zisteniam hlavného kontrolóra aj dnes už bývalý riaditeľ MsKS Sedláčik, ktorý poslancom tvrdil, že vzniknuté nedostatky boli zapríčinené najmä rýchlosťou zmien, ktoré po svojom nástupe do funkcie začal v MsKS zavádzať. Poslancov však nepresvedčil, a to aj z dôvodu, že už na jar tohto roka bol za hospodárenie v MsKS primátorom disciplinárne riešený, dostal písomné upozornenie na hrubé porušenie pracovnej disciplíny a zároveň prišiel o osobné hodnotenie.

Okrem toho, že poslanci primátorov návrh na odvolanie Sedláčika odsúhlasili, v diskusii požadovali od vedenia radnice vyviesť voči nemu nielen disciplinárnu zodpovednosť formou výpovedi, ale i trestnoprávnu zodpovednosť podľa vyjadrení poslancov za spôsobené škody na mestskom majetku.

Takáto požiadavka však nekorešponduje s návrhom radnice z oficiálneho návrhu na odvolanie riaditeľa, lebo ukončenie pracovného pomeru so Sedláčikom radnica navrhuje dohodou bez udania dôvodu, prípadne výpoveďou s výpovednou lehotou.

Pritom zákonník práce v prípade zistenia hrubých disciplinárnych prešľapov umožňuje podstatne razantnejšie ukončenie pracovného pomeru, ako je len vzájomná dohoda zamestnanca a zamestnávateľa. Nakoľko v prípade výpovede s výpovednou lehotou pre poslanecké uznesenie nastanú pre Sedláčika na strane zamestnávateľa prekážky v práci a do roboty už nebude musieť chodiť, ale plat mu počas celej výpovednej doby bude musieť radnica vyplácať. 

Toľko v stručnosti k rozsiahlym zisteniam o nehospodárnosti MsKS pod vedením riaditeľa Petra Sedláčika zo strany hlavného kontrolóra. Uviesť ich zo správy všetky by zabralo väčšiu časť printového vydania Piešťanského týždňa.

My na záver len dodáme, že Peter Sedláčik je riaditeľom mestskej kultúrnej inštitúcie iba od 1. apríla 2020, čo je necelý rok a pol. Do tohto času však treba započítať aj obdobie pandemických lockdownov, pre ktoré boli všetky slovenské kultúrne zariadenia pre verejnosť za posledné dva roky otvorené doslova pár mesiacov spočítateľných na prstoch jednej ruky. Zvyšok boli zavreté a ich personál vykazoval iba minimálnu činnosť z principiálnej podstaty určenia hlavnej činnosti týchto zariadení. A tak ich úlohou počas mesiacov lockdownov bolo viac-menej len svietiť a kúriť, prípadne si dávať do poriadku prevádzkovú a účtovnú dokumentáciu či venovať sa údržbe zvereného majetku.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 21. júna. Tento deň je Dňom kvetov, Svetovým dňom hudby a Medzinárodným dňom skejtovania. Meniny má Alojz.
  • 21.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 21. júna 2024
Meniny má Alojz, zajtra Paulína