Vo Vrbovom a v Krakovanoch začínajú budovať kanalizáciu

Vrbové a Krakovany začínajú s dobudovávaním kanalizácie. Samosprávam sa podarilo získať finančnú dotáciu po dlhých rokoch úsilia.Oznam o tom, že Ministerstvo životného SR prostredia schvaľuje dotáciu vo výške 5 565 644,45 eur na vybudovanie kanalizácie vo Vrbovom a v Krakovanoch, dorazil do samospráv len dva dni pred poslednými Vianocami.

Práce na budovaní kanalizácie vo Vrbovom sa rozbehli (Autor: FB Vrbové Online)

V uplynulých dňoch už obe samosprávy informovali, že začínajú s prácami. „Vážení občania, v najbližších dňoch sa začnú práce, počas ktorých bude uložená kanalizácia v obci Krakovany. Nakoľko vo väčšine prípadov bude uložená v telese miestnej komunikácie, dôjde k obmedzeniu pohybu áut. Touto cestou vás žiadame o trpezlivosť, nakoľko ide o dôležitú stavbu, o ktorú sa pokúšame už niekoľko rokov. Výkopové práce sa začnú realizovať na križovatke Záhradková ulica – Južná ulica a na križovatke Dolná ulica – Južná ulica,“ informuje obec Krakovany prostredníctvom svojej webovej stránky.

K zhovievavosti a tolerancii vyzývajú aj vo Vrbovom. Tam sa realizácia začne od zaústenia najnižšieho bodu pri Piešťanskej ceste smerom k uliciam Krátka, Slovanská, Družstevná, Strážovská, Novoutvorená a Poľná. V pláne je podľa oficiálnej informácie tento rok aj Súkennícka a Športová ulica. „Taktiež by sme chceli túto jeseň zrealizovať niektoré pretláčky cez štátne cesty. Ostatné máme v pláne budúci rok,“ uvádza mesto v ozname.

Vrbové tiež približuje, že vlastníci nehnuteľností si budú sami cez nimi vybraného oprávneného projektanta dávať vyhotovovať projektovú dokumentáciu svojich kanalizačných prípojok, ktoré musia obsahovať revíznu šachtu na svojom pozemku pre možnosť budúceho čistenia kanalizačnej prípojky.

Projektovú dokumentáciu prípojky si vlastník musí nechať schváliť v TAVOSe. „Následne si vyberie realizačnú firmu, vyplní žiadosť o drobnú stavbu, ku ktorej priloží dvakrát projektovú dokumentáciu a kópiu situácie, ktorú mu opečiatkovali v TAVOSe, priloží ich vyjadrenie, oprávnenie projektanta, súhlasy spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ktorá sa ide pripájať, vyplní žiadosť o povolenie drobnej stavby s uvedením realizačnej firmy, resp. vyhlásením stavebného dozoru k stavbe, zaplatí správny poplatok,“ usmerňuje mesto prostredníctvom oznamu. Napojenie prípojok na kanalizáciu bude možné až po skolaudovaní stavby príslušným orgánom, čiže zhruba na jeseň 2023.

106 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 23. septembra. Tento deň je Medzinárodným dňom proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Meniny…
  • 22.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 22. septembra. Tento deň je Európskym dňom bez áut. Meniny má Móric.
  • 21.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Staré matrace a iné časti interiérov nepatria ani ku kontajnerom, ani do prírody, ba ani pred útulok. Zbaviť sa používaných…
  • 21.09.2023, 22:30
  • Piešťany / Spravodajstvo
sobota, 23. septembra 2023
Meniny má Móric, zajtra Zdenka