Radnica sa chystá zakázať piť alkohol v mestských parkoch a na cintorínoch

Na najbližšie mestské zastupiteľstvo je pripravený na prerokovanie materiál s názvom „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o obmedzujúcich opatreniach požívania alkoholických nápojov na určitých verejne prístupných miestach“. Bude to už druhýkrát, čo materiál podobného znenia poslanci prerokujú.

V prípade prijatia všeobecne záväzného nariadenia bude na celom území mestského parku zakázané voľne konzumovať alkohol. (Autor: MsU)

Prvýkrát sa tak stalo ešte v máji tohto roka a poslanci prijali len jednoduché uznesenie k zmenám prevádzkových poriadkov mestských parkov. Na základe výhrad mestského právnika ešte počas rokovania zastupiteľstva, že by jednoduché uznesenie bez toho, aby ho poslanci schválili ako riadnu legislatívnu normu formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN), nebolo možné kontrolovať mestskou políciou, poslanci svoje uznesenie opätovným hlasovaním zrušili.

Radnica tak opäť prichádza s rovnakou iniciatívou ako v máji, len v pozmenenej forme, a to v podobe VZN. V prípade, ak návrh poslanci schvália a prijmú svojím hlasovaním návrh VZN mesta Piešťany o obmedzujúcich opatreniach požívania alkoholických nápojov na určitých verejne prístupných miestach, jeho dodržiavanie už bude môcť vymáhať aj mestská polícia.

Zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti sa bude vzťahovať na Mestský park, Pažitský park, Teplický park a na cintoríny na Bratislavskej a Žilinskej ceste.

VZN tiež definuje, že pod alkoholickými nápojmi sa rozumejú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. Mestská polícia tiež bude môcť nedodržiavanie tohto nariadenia sankcionovať pokutou na mieste, ale i v správnom konaní.

Zákaz konzumácie alkoholu sa nevzťahuje na exteriérové sedenia (terasy), ktoré sú súčasťou stálej prevádzkarne, podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Piešťany alebo právnickými osobami ním založenými alebo zriadenými, podujatia, na ktorých je Mestom Piešťany povolený predaj alkoholických nápojov.

0 Shares

Najnovšie správy

Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 19. júna 2024
Meniny má Alfréd, zajtra Valéria