Radnica chce opraviť Dopravnú, no najprv musí pozemky pod ňou získať do vlastníctva

Piešťanská radnica pred časom predstavila zámer ešte tento rok zrekonštruovať Dopravnú ulicu a mestské zastupiteľstvo na jej opravu aj odsúhlasilo úver vo výške takmer 700-tisíc eur. Podľa predloženého materiálu na najbližšie rokovanie poslancov s vedením radnice však realizácia opravy narazila na problém vo vlastníctve pozemkov.

Začatie rekonštrukcie Dopravnej ulice komplikujú vlastnícke pomery pozemkov pod ňou. (Autor: pror)

Radnica totiž skôr ako začne z verejných prostriedkov do Dopravnej ulice investovať, musí vysporiadať vlastnícke vzťahy pozemkov pod cestou s ich vlastníkmi, nakoľko mesto všetky pozemky nevlastní. Ide o štyroch vlastníkov a o ich jedenásť parciel, kde najmenšia, ktorú potrebuje mesto vysporiadať, má tri metre štvorcové a najväčšia viac ako päťtisíc metrov štvorcových. Konkrétne ide o štyroch vlastníkov či správcov pozemkov, a to Ministerstvo vnútra SR, Železnice SR, Slovenskú autobusovú dopravu a jednu súkromnú osobu. Bez vysporiadania pozemkov nebude môcť mesto do opravy investovať.

„V rámci schválenej prvej etapy projektu rekonštrukcie Dopravnej ulice je predmetom návrhu uznesení podľa tohto materiálu zámer vyporiadať majetkovoprávne vzťahy dotknutých parciel nadobudnutím vlastníckeho práva a zriadením vecného bremena všetkých pozemkov. Po schválení zámeru vyporiadania majetkovoprávnych vzťahov podľa tohto materiálu budú jednotlivé právne úkony následne predmetom rokovania mestského zastupiteľstva,“ uvádza radnica v materiáli, ktorý smeruje na rokovanie do zastupiteľstva.

Ak by sme v Piešťanoch hľadali najzničenejšiu ulicu, ktorá je zároveň i vstupnou bránou do kúpeľného mesta, určite by tieto kritériá splnila Dopravná ulica. Často sme o jej katastrofálnom technickom stave písali a rovnako často kompetentní z vedenia mesta rekonštrukciu tejto ulice v dezolátnom stave sľubovali.

V júli tohto roka sa cesta k rekonštrukcii Dopravnej ulice zreálnila zabezpečením finančného krytia schválením úveru na jej opravu zastupiteľstvom. Ide o prvú etapu jej opravy a týkať sa má úseku od železničnej stanice po podchod na križovatke s Vrbovskou cestou. Rekonštrukcia má vyriešiť aj odvodnenie cesty, osvetlenie, zeleň a ráta sa i s obojsmernou cestičkou pre cyklistov.

Avšak bez nadobudnutia majetkového vzťahu k všetkým pozemkom pod touto cestou realizácia opravy nie je možná takým spôsobom, aby boli dodržané ustanovenia zákona o majetku obcí. 

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 12. apríla. Tento deň je Svetovým dňom letectva a kozmonautiky. Meniny má Estera.
  • 12.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 14. apríla 2024
Meniny má Justína, zajtra Fedor