DHZ Vrbové oslávilo 140 rokov od založenia

  • Spravodajstvo / Región
  • 19. septembra 2021, 00:02

Od založenia Dobrovoľného hasičského spolku vo Vrbovom uplynulo minulý rok 140 rokov. Napriek tomu, že všetko bolo na túto významnú udalosť pripravené, oslava sa pre pandemické opatrenia spojené s chorobou COVID-19 nemohla uskutočniť. A tak Vrbovčania čakali na vhodnú príležitosť, ktorá sa im naskytla v sobotu 4. septembra.

Dobrovoľní hasiči z Vrbového si slávnostným stretnutím pripomenuli históriu zboru a tiež si prevzali niekoľko čestných ocenení. (Autor: archív DHZ Vrbové)

Slávnostné zasadnutie sa konalo v Kúrii Mórica Beňovského. Zúčastnil sa ho prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Pavol Ceľuch, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Marek Neštický, člen Snemu DPO a tajomník územnej organizácie DPO Piešťany Jozef Varačka, predsedníčka územnej organizácie DPO Piešťany Marta Bartošová, predseda Územného výcvikového štábu Piešťany Marián Šiška, veliteľ čaty piešťanských profesionálnych hasičov Daniel Valkovič, viceprimátor mesta Vrbové Štefan Kubík, farár rímskokatolíckej cirkvi vo Vrbovom Jaroslav Hanzlík, zástupcovia družobného Sboru dobrovolných hasičú Vítkov, zástupcovia spriatelených dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) a členovia domáceho DHZ.

Vzácnych hostí privítal Štefan kubík. Za zvuku fanfár vlajkonosič a čestná stráž priniesli ručne vyšívanú repliku historickej zástavy zboru. Po odznení štátnej hymny a pietnej spomienke na zosnulých hasičov sa začala oficiálna časť programu. Sprievodné slovo a uvádzanie jednotlivých bodov programu brilantne zvládla Veronika Švarcová.

Úvod patril prierezu históriou DHZ od jeho vzniku až po súčasnosť, ktorý predniesol Silvester Boškovič. Nasledovali príhovory zástupcu mesta, Trnavského kraja a prezidenta DPO, ktorého súčasťou bolo aj odovzdanie najvyššieho ocenenia pre vrbovský DHZ – Čestnej zástavy DPO SR. Pri tejto príležitosti zároveň prezident DPO Pavol Ceľuch mimoriadne povýšil do hodnosti inšpektora Silvestra Boškoviča a odovzdal Čestné uznanie Prezídia DPO dvom členom zboru – Matúšovi Švarcovi a Silvestrovi Boškovičovi.

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany ocenila čestným uznaním prácu Ondreja Filu, Miroslavy Filovej, Pavla Halamu, Dominika Juríčka, Martina Repického a Júlie Zemanovej. Ďalší členovia zboru boli povýšení v skupine technikov, zbormajstrov a výkonných hasičov. Program pokračoval diskusnými príspevkami hostí a odovzdávaním pamätných a ďakovných listov.

Významným bodom programu bolo predstavenie knižnej publikácie Zrod a vývoj vrbovských hasičov a jej uvedenie do života. Autormi sú Silvester Boškovič a Filip Gono. Knižku pokrstili ohňom, ktorý zapálil podpredseda TTSK Marek Neštický. Uhasil ho napokon prezident DPO Pavol Ceľuch. Publikáciu zároveň ako dar odovzdali všetkým vzácnym hosťom. Prvú časť slávnosti ukončil prípitkom predseda DHZ Filip Gono, nasledoval slávnostný obed.

Druhá časť sa konala v exteriéri. Slávnostný pochod účastníkov sa sformoval pred Kúriou M. Beňovského a pokračoval cez námestie pod šikmou vežou za sprievodu hasičských automobilov so svetelnou a zvukovou signalizáciou. Sprievod prišiel až na nádvorie kúrie, kde sa konalo slávnostné posvätenie repliky historickej zástavy, ktorú vykonal farár Jaroslav Hanzlík. Záverečným aktom bolo zatĺkanie ozdobných klincov do žrde zástavy každým, kto prispel finančným darom na jej vyhotovenie.

S poďakovaním za všetko, čo prispelo k zdarnému priebehu tejto pre vrbovských hasičov významnej udalosti, a za účasť vzácnym hosťom, slávnosť ukončila Veronika Švarcová. Na záver možno povedať, že atmosféru tejto mimoriadnej udalosti umocnilo nádherné slnečné počasie.

Silvester Boškovič

0 Shares

Najnovšie správy

Obchodný reťazec Hornbach plánuje postaviť ďalšiu predajňu pre domácich majstrov, záhradkárov a stavebníkov v Trnave. Stáť má v obchodnej zóne…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Kraj / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
pondelok, 17. júna 2024
Meniny má Adolf, zajtra Vratislav