Vo Vrbovom majú nový zberný dvor

Vrbovčania už niekoľko týždňov vynášajú nadrozmerný odpad, väčšie množstvo smetí či drobný separovaný odpad na nové zberné miesto. Starý zberný dvor bol nevyhovujúci, a tak mesto zriadilo nový – na Vinohradníckej ulici.

Novú prevádzku zberného dvora otvorili na Vinohradníckej ulici. Foto: FB Vrbové Online

Podľa všeobecne záväzného nariadenia je každý klient povinný sa pri prvej návšteve zberného dvora preukázať potvrdením o zaplatení poplatku za komunálny odpad vo Vrbovom za predchádzajúci kalendárny rok. Ten je v mestečku pod šikmou vežou stanovený na 30 eur ročne.

Na základe takéhoto preukázania sa dostane obyvateľ pri prvej návšteve strediska v bežnom roku takzvanú kartu ZD (zberného dvora), ktorá mu následne celý rok slúži ako doklad preukazujúci úhradu poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a umožňuje mu doviezť odpad kedykoľvek v danom roku. Každý rok občania dostanú novú kartu.

Obyvatelia s platnou kartou môžu bezplatne z domácností v rodinných, bytových alebo nájomných domoch vyhadzovať na zberný dvor určené zložky nebezpečného odpadu, biologický rozložiteľný odpad, elektroodpad, odpadový olej, ďalej objemný odpad a separované odpady, teda sklo, papier, objemové plasty, opotrebované šatstvo, obuv, jedlé oleje a tuky. Vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený sumou 0,0375 eur za kilogram.

V pondelok a piatok je zberné stredisko otvorené od 8:00 do 15:00, v stredu od 8:00 do 17:00 s tým, že medzi 11.00 a 11.30 h je obedná prestávka. V sobotu je otvorené od 8:00 do 12:00 bez prestávky. Utorok, štvrtok, nedeľa, sviatok, Veľkonočné sviatky (Biela sobota), koniec roka (Silvester) a v deň konania jarmoku je zberný dvor zatvorený.

Zaujímavosťou je, že Mesto Vrbové dosiahlo za rok 2020 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 63,74 percenta. Obyvatelia mestečka separujú svedomitejšie, keďže, pre porovnanie, Piešťanci dosiahli úroveň vytriedenia 34,08 percenta. Poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu je pre Piešťancov stanovený na približne 40 eur ročne. Za drobný stavebný odpad je to 0,50 eura.

50 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. júla. Tento deň je Svetovým dňom UFO. Meniny má Berta.
  • 02.07.2022, 00:05
  • Dobré ráno, Piešťany!
Posledný júnový štvrtok podvečer spozorovali požiar stohu slamy s rozlohou asi 1800 metrov štvorcových pri poľnohospodárskom družstve v Dolnom Lopašove.
  • 01.07.2022, 11:53
  • Piešťanský týždeň / Spravodajstvo
sobota, 2. júla 2022
Meniny má Berta, zajtra Miloslav