21 ton odpadu z kuchýň za tri týždne

Radnica tvrdí, že obyvatelia Piešťan si na zber kuchynského odpadu pomaly zvykajú. Argumentuje faktom, že od začiatku zberu biologicky rozložiteľného odpadu v našom meste ho vyzbierali viac ako 21 ton.

Kuchynský odpad treba umiestniť do týchto zberných nádob v uzatvorených 100 % recyklovateľných vreciach. (Autor: js)

Vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa začal 2. augusta v intervale dvakrát za týždeň (pondelok, štvrtok). Za uskutočnených šesť vývozov bolo vyzbierané celkové množstvo kuchynského odpadu 21,09 ton. Prvé čistenie – dezinfekcia zberných nádob sa bude vykonávať 9. septembra 2021.

Počas kontroly obsahu zberných nádob na kuchynský odpad boli zistené aj viaceré nedostatky:

– voľne vysypaný kuchynský odpad, nezabezpečený v určenom 100 % rozložiteľnom vreci,

– kuchynský odpad uložený v mikroténových vreckách, prípadne v iných nevhodných obaloch (plastových, papierových),

– niektoré nádoby na kuchynský odpad znehodnotené, znečistené iným druhom komunálneho odpadu,

– zápach z nádoby, výskyt mušiek a iného hmyzu v dôsledku znečistenia voľne vysypaným kuchynským odpadom.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad tvorí približne 40 percent objemu odpadu vyprodukovaného z domácností, čo je dosť významné množstvo. Okrem dodržiavania prísnych hygienických zásad by mali mať obyvatelia dostatok informácií, aký typ potravín môžu do nových nádob vyhadzovať.

Čo všetko je možné zberať do košíka a následne ukladať vo vreci do nádoby ako kuchynský odpad:

– nespracované zostatky surovín a pokrmov rastlinného a živočíšneho pôvodu,

– šupy z čistenia ovocia a zeleniny, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,

– starý chlieb a pečivo,

– zvyšky jedla (polievky a omáčky precedené, do nádob vhadzované len pevné časti, nie tekuté!), potraviny po dobe spotreby bez obalov, znehodnotené potraviny.

Občanom radnica tiež pripomína, že košík s objemom 10 litrov, hnedej farby, perforovaný (s vetracími otvormi) a vrecia s objemom 10 litrov, zelenej farby biodegradovateľné (100 % recyklovateľné) si môžu obyvatelia vyzdvihnúť na Mestskom úrade Piešťany (bočný vchod do dvora z Kukučínovej ulice) v pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 15.00 h a v stredu od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 h.

„Je v záujme nás všetkých, aby sme sa pre zlepšenie nakladania s odpadmi a zachovania zdravého životného prostredia zapojili do systému triedeného zberu kuchynského odpadu. V prípade, že sa kuchynský odpad dôsledne vytriedi a zabezpečí sa jeho účelné zhodnotenie v prevádzke kompostárne, zvýši sa celkové množstvo vyseparovaných zložiek odpadov a ušetria sa finančné prostriedky za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke,” píše sa v stanovisku radnice k zberu kuchynského odpadu. Pripomíname, že kuchynský odpad z domácností je možno ukladať len do recyklovateľného vreca a to je potrebné po jeho zaplnení umiestniť do zbernej nádoby s objemom 660 litrov hnedej farby na najbližšom stanovišti v lokalite bytových a rodinných domov. Po spotrebovaní poskytnutých vriec je domácnosť povinná si zabezpečiť ďalšie 100 % recyklovateľné vrecia na vlastné náklady.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 13. apríla. Tento deň je Dňom nespravodlivo stíhaných. Meniny má Aleš.
  • 13.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
V úvode apríla sa na Banke konalo jarné upratovanie obce. Organizovala ho obec od ôsmej hodiny rannej až do obeda,…
  • 15.04.2024, 16:46
  • Spravodajstvo
Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
  • 15.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 15. apríla 2024
Meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica