ŠPÚ hľadá záujemcov, ktorí by chceli spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ

  • Spravodajstvo
  • 29. augusta 2021, 15:21

Uchádzači môžu svoje prihlášky zasielať cez online formulár do 15. septembra.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) hľadá záujemcov, ktorí by chceli spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy (ZUŠ). Informoval o tom na svojom webe. Uchádzači sa môžu prihlásiť do novozriadenej Ústrednej komisie pre umelecké vzdelávanie v ZUŠ (KUV) cez online formulár do 15. septembra. Cieľom nového poradného orgánu je medzi iným aj prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v ZUŠ či poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a uskutočňovaní školských vzdelávacích programov v praxi. ŠPÚ plánuje totiž pri tvorbe obsahových výstupov spolupracovať s pedagógmi a odborníkmi z praxe, ale aj s výskumníkmi alebo ďalšími relevantnými aktérmi. Cez online formulár má v pláne vytvoriť databázu členov ústredných kurikulárnych komisií a ich profesijných profilov.

ŠPÚ v polovici augusta vypísal aj výzvy na členstvo v troch ústredných komisiách, ktoré budú pracovať na štátnom vzdelávacom programe. Ide o komisie pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych výchovných zariadeniach (KŠVZ), pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (KVVZ) a pre vzdelávanie v jazykových školách (KJŠ). Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez online formuláre do 31. augusta. Členstvo vo všetkých komisiách je päťročné.

Ústav zriadil tento rok viacero poradných orgánov. Ako priblížil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v tlačovej správe, ďalším z nich je Ústredná komisia pre predprimárne a základné vzdelávanie. Vznikla tento rok v júni na základe otvorenej výzvy a podieľa sa na vzniku nového kurikula základného vzdelávania. Má 256 členov, ktorí pracujú v ôsmich subkomisiách orientovaných na jednotlivé vzdelávacie oblastí, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích predmetov: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Polovica členov v tejto komisii sú ľudia z pedagogickej praxe – učitelia a riaditelia na základných školách a učitelia profesijného rozvoja. Ďalšiu časť, približne 40 percent, tvoria akademickí pracovníci a odborníci venujúci sa pedagogickému výskumu. V komisiách majú zastúpenie aj nepedagogickí zamestnanci napríklad z mimovládnych organizácií.

SITA

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 20. júna 2024
Meniny má Valéria, zajtra Alojz