ŠPÚ hľadá záujemcov, ktorí by chceli spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ

  • Spravodajstvo
  • 29. augusta 2021, 15:21

Uchádzači môžu svoje prihlášky zasielať cez online formulár do 15. septembra.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) hľadá záujemcov, ktorí by chceli spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy (ZUŠ). Informoval o tom na svojom webe. Uchádzači sa môžu prihlásiť do novozriadenej Ústrednej komisie pre umelecké vzdelávanie v ZUŠ (KUV) cez online formulár do 15. septembra. Cieľom nového poradného orgánu je medzi iným aj prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v ZUŠ či poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a uskutočňovaní školských vzdelávacích programov v praxi. ŠPÚ plánuje totiž pri tvorbe obsahových výstupov spolupracovať s pedagógmi a odborníkmi z praxe, ale aj s výskumníkmi alebo ďalšími relevantnými aktérmi. Cez online formulár má v pláne vytvoriť databázu členov ústredných kurikulárnych komisií a ich profesijných profilov.

ŠPÚ v polovici augusta vypísal aj výzvy na členstvo v troch ústredných komisiách, ktoré budú pracovať na štátnom vzdelávacom programe. Ide o komisie pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych výchovných zariadeniach (KŠVZ), pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (KVVZ) a pre vzdelávanie v jazykových školách (KJŠ). Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez online formuláre do 31. augusta. Členstvo vo všetkých komisiách je päťročné.

Ústav zriadil tento rok viacero poradných orgánov. Ako priblížil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v tlačovej správe, ďalším z nich je Ústredná komisia pre predprimárne a základné vzdelávanie. Vznikla tento rok v júni na základe otvorenej výzvy a podieľa sa na vzniku nového kurikula základného vzdelávania. Má 256 členov, ktorí pracujú v ôsmich subkomisiách orientovaných na jednotlivé vzdelávacie oblastí, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích predmetov: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Polovica členov v tejto komisii sú ľudia z pedagogickej praxe – učitelia a riaditelia na základných školách a učitelia profesijného rozvoja. Ďalšiu časť, približne 40 percent, tvoria akademickí pracovníci a odborníci venujúci sa pedagogickému výskumu. V komisiách majú zastúpenie aj nepedagogickí zamestnanci napríklad z mimovládnych organizácií.

SITA

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 23. septembra. Tento deň je Medzinárodným dňom proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Meniny…
  • 22.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 22. septembra. Tento deň je Európskym dňom bez áut. Meniny má Móric.
  • 21.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Staré matrace a iné časti interiérov nepatria ani ku kontajnerom, ani do prírody, ba ani pred útulok. Zbaviť sa používaných…
  • 21.09.2023, 22:30
  • Piešťany / Spravodajstvo
sobota, 23. septembra 2023
Meniny má Zdenka, zajtra Ľubor