Dopravné značky hodné Kocúrkova

  • Piešťany
  • 26. augusta 2021, 00:01

Na parkovisku na Vajanského ulici č. 1 (pri Lemone) v Piešťanoch pribudla nová zvislá dopravná značka. Je osadená jednak v rozpore s normami podľa STN 73 6110 a taktiež v rozpore s Vyhláškou 532/2002, ktoré stanovujú minimálnu šírku chodníka, resp. cestičky pre chodcov. V danom prípade bola pôvodná šírka chodníka 184 centimetrov, pričom osadením značky došlo k jeho zúženiu na 93 cm.

Dve takmer totožné značky „blokujú“ chodník na Vajanského ulici. Foto: autor

V uvedenej norme aj vo vyhláške sa uvádza: „Príliš úzke chodníky predstavujú ťažko prekonateľné prekážky predovšetkým pre vozičkárov a detské kočíky. Ak sú chodníky (cestičky pre chodcov) príliš úzke, nemôžu ich používať všetky osoby. Ich šírka by preto mala byť preverená a podľa potreby rozšírená. Podľa Vyhlášky 532/2002 chodník musí byť široký najmenej 1300 mm a môže mať pozdĺžny sklon najviac 1:12 a priečny sklon najviac 1:50. Prekážka na komunikácii pre peších musí byť umiestnená tak, aby sa zachoval priechodzí koridor široký 1300 mm.“

V danom prípade nielenže nie je splnená norma, okrem toho nevidím ani dôvod a zdravý sedliacky rozum v tom, prečo sú dve takmer totožné značky osadené vedľa seba. Nechápem, prečo by nemala stačiť len jedna. Novoosadená značka sa líši iba tým, že stanovuje čas, v ktorom je parkovisko spoplatnené (7:00-19:00). Tento doplnok k značke predsa mohol byť osadný aj na pôvodnú značku. Pokiaľ došlo k osadeniu novej značky, nerozumiem, prečo takmer do stredu chodníka. Uvedené konanie považujem jednak za nelogické, jednak za nehospodárne zaobchádzanie s finančnými prostriedkami, nespĺňajúce stanovené normy a v neposlednom rade obmedzujúce všetkých občanov mesta, ktorí využívajú daný chodník.

Prostredníctvom e-mailu som oslovil viacerých funkcionárov mesta Piešťany (primátor, viceprimátor, referent pre dopravu a technickú infraštruktúru) so žiadosťou o nápravu, resp. o ozrejmenie situácie, ako k niečomu takému vôbec mohlo dôjsť. Ako občan, ktorý okrem iného platí aj mestské dane, predpokladám, že mám právo na informácie, avšak zatiaľ som sa odpovede nedočkal.

Mgr. Štefan Vucec

519 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 21. septembra. Tento deň je Svetovým dňom Alzheimerovej choroby, Svetovým dňom vďačnosti a Medzinárodným dňom mieru. Meniny…
  • 20.09.2023, 21:20
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 21. septembra 2023
Meniny má Matúš, zajtra Móric