Dopravné značky hodné Kocúrkova

  • Piešťany
  • 26. augusta 2021, 00:01

Na parkovisku na Vajanského ulici č. 1 (pri Lemone) v Piešťanoch pribudla nová zvislá dopravná značka. Je osadená jednak v rozpore s normami podľa STN 73 6110 a taktiež v rozpore s Vyhláškou 532/2002, ktoré stanovujú minimálnu šírku chodníka, resp. cestičky pre chodcov. V danom prípade bola pôvodná šírka chodníka 184 centimetrov, pričom osadením značky došlo k jeho zúženiu na 93 cm.

Dve takmer totožné značky „blokujú“ chodník na Vajanského ulici. Foto: autor

V uvedenej norme aj vo vyhláške sa uvádza: „Príliš úzke chodníky predstavujú ťažko prekonateľné prekážky predovšetkým pre vozičkárov a detské kočíky. Ak sú chodníky (cestičky pre chodcov) príliš úzke, nemôžu ich používať všetky osoby. Ich šírka by preto mala byť preverená a podľa potreby rozšírená. Podľa Vyhlášky 532/2002 chodník musí byť široký najmenej 1300 mm a môže mať pozdĺžny sklon najviac 1:12 a priečny sklon najviac 1:50. Prekážka na komunikácii pre peších musí byť umiestnená tak, aby sa zachoval priechodzí koridor široký 1300 mm.“

V danom prípade nielenže nie je splnená norma, okrem toho nevidím ani dôvod a zdravý sedliacky rozum v tom, prečo sú dve takmer totožné značky osadené vedľa seba. Nechápem, prečo by nemala stačiť len jedna. Novoosadená značka sa líši iba tým, že stanovuje čas, v ktorom je parkovisko spoplatnené (7:00-19:00). Tento doplnok k značke predsa mohol byť osadný aj na pôvodnú značku. Pokiaľ došlo k osadeniu novej značky, nerozumiem, prečo takmer do stredu chodníka. Uvedené konanie považujem jednak za nelogické, jednak za nehospodárne zaobchádzanie s finančnými prostriedkami, nespĺňajúce stanovené normy a v neposlednom rade obmedzujúce všetkých občanov mesta, ktorí využívajú daný chodník.

Prostredníctvom e-mailu som oslovil viacerých funkcionárov mesta Piešťany (primátor, viceprimátor, referent pre dopravu a technickú infraštruktúru) so žiadosťou o nápravu, resp. o ozrejmenie situácie, ako k niečomu takému vôbec mohlo dôjsť. Ako občan, ktorý okrem iného platí aj mestské dane, predpokladám, že mám právo na informácie, avšak zatiaľ som sa odpovede nedočkal.

Mgr. Štefan Vucec

0 Shares

Najnovšie správy

Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 19. júna 2024
Meniny má Alfréd, zajtra Valéria