V. Jopek z mestskej polície: Pravidlá neurčujeme, len dohliadame na ich dodržiavanie

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 5. augusta 2021, 00:01

Po minulotýždňovej verejnej pochvale za kontrolu zákazu prejazdu na bicykloch po Kolonádovom moste v čase víkendovej špičky sa okolo činnosti Mestskej polície mesta Piešťany spustila náruživá diskusia. Oslovili sme preto zástupcu náčelníka mestskej polície pre hliadkovú činnosť Vladislava Jopeka, s ktorým sme sa rozprávali nielen o cyklistoch, ale aj o ďalších pálčivých témach v našom meste.

„Nie každému vyhovujú pravidlá tak, ako sú nastavené, vždy sa nájde niekto, kto sa cíti ukrivdený alebo obmedzený, a niekedy zo vzniknutej situácie obviňuje príslušníkov mestskej polície,“ tvrdí Vladislav Jopek, zástupca náčelníka MsP pre hliadkovú činnosť. (Autor: Juraj Sedlák)

Zákaz jazdy na bicykli platí na Kolonádovom moste od nepamäti, no Piešťanci ho viac-menej nerešpektujú. Je nevyhnutné na nich v čase víkendovej špičky posielať mestských policajtov?

Áno, zákaz vjazdu bicyklistov na Kolonádový most je tu odjakživa a je pravda, že sa zväčša nedodržiava. Vyriešila by to sústavná prítomnosť príslušníkov mestskej polície na moste, čo, samozrejme, nie je možné. Preto tam chodievajú občasne, najmä cez víkendovú špičku. V tomto čase je most plný chodcov, rodičov s malými deťmi, seniorov, ľudí prezerajúcich si most aj okolie, teda ľudí, ktorí si chcú prechádzky po moste užiť, a nie byť v neustálom strehu, či do nich nevrazí bezohľadný cyklista idúci po moste veľkou rýchlosťou.

Zákaz jazdy na bicykli po Kolonádovom moste kontrolujú príslušníci MsP občasne, najmä v čase víkendovej špičky. Niektorí Piešťanci to označujú za neadekvátnu represiu voči cyklistom.

Viete na rovinu a otvorene pomenovať najpálčivejšie problémy, s ktorými sa mestská polícia v Piešťanoch potýka, a ako na ne dokážete reagovať?

Za najpálčivejší problém považujem to, že ľudia nedodržiavajú stanovené pravidlá. Ak by ich dodržiavali, mestská polícia by tu mohla byť len na to, aby ľudom pomohla, keď to budú potrebovať.

Ste kritizovaní za nečinnosť, ale aj keď si svoje činnosti plníte. Ľudia porušujú nastavené pravidlá, ale zlo si vylievajú na vás. Aké problémy to spôsobuje vašim príslušníkom? 

Ľudia by chceli, aby mestská polícia vyriešila všetky problémy, ktoré ich trápia, a našou snahou je, aby to tak bolo. Nie je však v našich silách vždy vyriešiť všetko, potom sme často kritizovaní za nečinnosť. Nie každému vyhovujú pravidlá tak, ako sú nastavené, vždy sa nájde niekto, kto sa cíti ukrivdený alebo obmedzený, a niekedy zo vzniknutej situácie obviňuje príslušníkov mestskej polície. Tá však pravidlá neurčuje, len podľa svojich možností dbá, aby sa dodržiavali. Potom sú tu ľudia, ktorí pravidlá porušujú, a väčšina z nich, keď sú pri ich porušovaní prichytení, si svoju chybu uzná, no sú i takí, ktorí si myslia, že pre nich pravidlá naplatia alebo sú zlé a netreba ich dodržiavať. Takíto ľudia sa potom často snažia vyvršovať na mestských policajtov. Tým neoprávnená kritika alebo osočovanie, niekedy až fyzické útoky, nie sú príjemné, tak akoby neboli nikomu, ale myslím si, že ak svoju prácu robia poctivo, vyrovnajú sa s tým.

Mnohí občania sa v diskusiách pýtali, kedy začnete kontrolovať aj cyklistov na pešej zóne?

Cyklistov na pešej zóne kontrolujeme podobne ako na Kolonádovom moste – občasne. Nie je v našich silách vykonávať tam kontrolu sústavne.

Aké problémy priniesli do mesta elektrické kolobežky a spustenie zdieľaných kolobežiek?

Občania, ktorí elektrické kolobežky využívajú, asi spokojní sú, a ľudia, ktorí ich nevyužívajú, zväčšia spokojní nie sú. Keby kolobežkári boli voči chodcom a ostatným účastníkom cestnej premávky ohľaduplní, spojní by boli asi všetci. Mnohí však jazdia bezohľadne, ohrozujú chodcov aj ostatných účastníkov cestnej premávky a zdieľané kolobežky nechávajú pohodené na miestach, kde ostatným prekážajú.

Nebolo by vhodné v „meste bicyklov” posadiť hliadku aj na bicykle, aby ste sa vyhli kritike, že sa po parku promenáduje v aute?

Piešťany sú malé na to, aby si mohli dovoliť hliadku na bicykloch len v parku. Hliadka mestskej polície sa musí vedieť presúvať rýchlo tam, kde niekto potrebuje jej pomoc. Samozrejme, že hliadkovú činnosť je potrebné vykonávať aj v parku, aby sa ľudia, ktorí si tam chcú oddýchnuť, cítili bezpečne. Hliadka sa preto musí v parku presúvať motorovým vozidlom, za tým účelom má mestská polícia Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru v Trnave udelenú výnimku z dodržiavania niektorých pravidiel v cestnej premávke.

Príslušníkov mestskej polície v posledných mesiacoch najčastejšie vídať, ako v centre mesta nasadzujú „papuče”. Aké máte odozvy na túto činnosť a sú Piešťanci naučení platiť za parkovanie alebo to mnohí ignorujú?

Jednou z úloh mestskej polície je vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mesta a riešenie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. S týmto súvisí riešenie parkovania v zóne plateného parkovania. Väčšina ľudí je s tým, že je v centre za parkovanie potrebné platiť, stotožnená a parkovací poplatok si uhradí. No sú i takí, ktorí obviňujú mestských policajtov z prílišnej aktivity. Tu by som opäť spomenul, že mestská polícia pravidlá neurčuje, len dohliada na ich dodržiavanie.

Za čo okrem „papúč” udeľuje mestská polícia najčastejšie pokuty a v akých hraniciach sa pohybujú?

Okrem priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré je mestská polícia oprávnená riešiť, bolo v tomto roku najviac priestupkov zistených pri porušovaní protiepidemických opatrení v súvislosti s COVID-19, ďalej to boli priestupky v súvislosti s porušením verejného poriadku alebo v súvislosti s porušením niektorého zo všeobecne záväzných nariadení mesta. Pri určovaní sankcie za zistený priestupok sa príslušník mestskej polície riadi zákonom o priestupkoch a v každom jednotlivom prípade postupuje individuálne.

V diskusiách sa ozývajú hlasy, že pokutujete najmä „cezpoľných”. Pred nemocnicou zasa zadarmo parkuje mnoho „zdravotníkov v službe”. Nie je nemocnica príliš „citlivé” miesto na rozdávanie pokút, najmä keď je tam pre pacientov prakticky nemožné zaparkovať a parkovné sa nedá zaplatiť cez SMS?

Nemyslím si, že by boli pri ukladaní sankcií za priestupky uprednostňovaní „cezpoľní“. Príslušníci mestskej polície v tomto rozdiely nerobia, ako som už uviedol, pri určovaní sankcie za zistený priestupok sa riadia zákonom o priestupkoch, ktorý takéto kategórie nerozlišuje. Čo sa týka parkovania pri nemocnici, táto lokalita je Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č. 8/2008 v znení neskorších noviel určená ako zóna s najdrahším parkovaním v Piešťanoch. Pre zdravotnícke vozidlá je pred nemocnicou vyhradené parkovanie, nemocnica má pre svojich zamestnancov niekoľko parkovacích miest vo dvore objektu. Nemyslím si, že by zdravotníci parkovali pred nemocnicou bez poplatku.

Odbočka na mestské parkovisko pri Perle. Kontrolujete zákaz odbočenia vpravo z Nálepkovej. Kto robí v tomto úseku najväčšie chyby? Návštevníci mesta alebo domáci? Je to miesto, kde vaši príslušníci vyslovene čakajú na chybu vodičov (často stoja na zákaze zastavenia). Je to správne?

Úprava odbočenia z Nálepkovej ulice pri Perle na parkovisko bola vykonaná z dôvodu zabezpečenia prejazdnosti Nálepkovej v čase, keď sa pred vjazdom do parkoviska tvoria kolóny. Ak príslušník mestskej polície vidí, že niekto nesprávne odbočil, za porušenie pravidiel v cestnej premávke ho rieši. Keby sa postavil na cestu, tvoril by prekážku v cestnej premávke, stojí preto vo vyšrafovanom priestore, kde je státie zakázané. Ako som však už uviedol, pre tento prípad, keď si príslušník plní svoje úlohy, má mestská polícia udelenú výnimku z dodržiavania niektorých pravidiel v cestnej premávke. Policajti tam na chybu vodiča vyslovene nečakajú, stáva sa však, že sa príslušník odtiaľ nemôže dostať, pretože kým vybaví priestupok jedného vodiča, druhý vodič tam odbočí aj napriek tomu, že tam vidí vozidlo mestskej polície. Neviem, či sa tam priestupkov častejšie dopúšťajú návštevníci mesta alebo domáci, „cezpoľní“ si však asi lepšie všímajú dopravné značenie.

Odbočiť zo Žilinskej cesty v smere do mesta vľavo na parkovisko pred Priorom je zakázané. Dopravná značka sa však nachádza asi 30 metrov pred odbočkou na parkovisko a vodiči ju môžu prehliadnuť, lebo je ďaleko. Vaši príslušníci si tam na previnilcov radi počkajú…

Čo sa týka dopravnej značky na Žilinskej ceste pri Obchodnom dome Prior zakazujúcej odbočenie doľava na parkovisko, som presvedčený, že je umiestnená v správnej vzdialenosti pred križovatkou tak, aby vodič v dostatočnom predstihu vedel, že je tam odbočenie doľava zakázané a nevytváral bezprostredne pred križovatkou zložité situácie pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Riešenie tohto priestupku, teda odbočenia doľava na tomto mieste, je v kompetencii príslušníkov mestskej polície, preto tam ako aj na iných podobných miestach v Piešťanoch riešia vodičov, ktorí sa priestupku dopustili.

Na Teplickej ulici pri Auparku vodiči radi stoja na blikačkách, lebo si „len odskočili”. Vy ste tam asi vďaka kamerovému systému rýchlosťou blesku. Aké problémy to spôsobuje?

Ak vodič zastaví vozidlo na mieste, ktoré nie je na to určené, okrem toho, že je to zakázané, spôsobuje problémy s prejazdnosťou cesty a správa sa bezohľadne k ostatným účastníkom cestnej premávky, ktorí nás na to miesto volajú a žiadajú, aby sme zjednali nápravu.

Na Beethovenovej ulici je zákaz vjazdu motorovým vozidlám okrem „dopravnej obsluhy”. Je lístoček s nápisom „dopravná obsluha” priepustkou na celodenné bezplatné parkovanie alebo mestská polícia takto označené automobily reguluje a kontroluje?

Lístoček s nápisom „dopravná obsluha“ určite nie je priepustkou na celodenné bezplatné parkovanie. Mestská polícia v rámci svojich možností vykonáva kontroly aj na Beethovenovej ulici. Niekedy preverenie, či sa vodič dopustil dopravného priestupku, trvá dlhšie, ale spravidla sa to zistiť dá. 

Sú vodiči, ktorí sa neštítia zaparkovať priamo pred Domom umenia. Postranné parkovisko nie je spoplatnené a je často plné. Existuje riešenie pre túto lokalitu?

Cesta smerujúca k Domu umenia nie je dostatočne široká, aby sa tam mohlo parkovať. Všetky vozidlá, ktoré tam parkujú, sa dopúšťajú priestupku. Podobne je to s autami, ktoré parkujú pri Dome umenia, tieto bránia vjazdu vozidlám do Domu umenia. Priamo pred kultúrny stánok je vjazd zakázaný. Mestská polícia i na týchto miestach rieši priestupcov. Riešením by bolo vybudovať parkovisko.

Nemáte pocit, že aj mestská polícia by mala s občanmi oveľa otvorenejšie a na rovinu komunikovať, vysvetľovať a upozorňovať na svoju činnosť prostredníctvom sociálnych sietí, aby predchádzala nedorozumeniam, osočovaniu a neoprávnenej kritike a operatívnejšie reagovala na podnety od občanov? 

Mestská polícia sa nebráni otvorene komunikovať s občanmi, denne je v uliciach množstvo príslušníkov, ktorí s občanmi komunikujú, denne občania navštevujú mestskú políciu, kde s nimi komunikujú velitelia zmien alebo zástupcovia náčelníka, denne množstvo ľudí k nám telefonuje. Nebránime sa teda komunikácii, každý, kto chce, môže mestského policajta vyhľadať alebo prísť na úrad mestskej polície. Ako som už uviedol, mestská polícia neurčuje pravidlá, nemôže ich teda meniť. Ak ich niekto chce zmeniť alebo o nich diskutovať, mal by sa obrátiť na príslušný odbor mestského úradu alebo na mestské zastupiteľstvo, ak sú to pravidlá, ktoré určili. Je mnoho pravidiel, ktoré určujú zákony alebo iné všeobecne záväzné predpisy, o týchto je potrebné komunikovať s príslušnými úradmi.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. apríla. Tento deň je Svetovým dňom hemofílie. Meniny má Rudolf.
  • 17.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 18. apríla. V tento deň sa v roku 1901 narodil MUDr. Emil Veselý, lekár, prednosta a primár…
  • 18.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 19. apríla 2024
Meniny má Jela, zajtra Marcel