Obce a mestá v kraji dostanú viac ako 96-tisíc eur na preventívne opatrenia

  • Kraj
  • 7. júla 2021, 16:57

Z Centrálneho krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja (CKF) dostane 34 členských obcí a miest spolu viac ako 96-tisíc eur na realizáciu opatrení na predchádzanie krízovým situáciám. Rozhodla o tom rada fondu, ktorá vyhodnotila v apríli vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok v minimálnej výške 1000 eur a maximálnej výške 3000 eur.

Zdroj: FB Trnavský samosprávny kraj

„Aj nedávne tragické udalosti v Juhomoravskom kraji potvrdili, aké dôležité je pripraviť sa na živelné katastrofy. Prostriedky z Centrálneho krízového fondu sú určené na predchádzanie škodám, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepriaznivého počasia, respektíve na ich odstraňovanie. V rámci aktuálnej výzvy podporíme 34 obcí a miest vo všetkých siedmich okresoch Trnavského kraja. Až 25 z nich dostane dotáciu v maximálnej výške 3-tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Väčšina obcí a miest využije získané prostriedky na zabezpečenie preventívnych opatrení pred živelnými katastrofami. Ide napríklad o realizáciu vodozádržných  a protipovodňových opatrení alebo čistenie a prehĺbenie rigolov pri komunikáciách. Premiérovo bude možné dotáciu z fondu použiť aj na ošetrenie a výrub drevín, ktoré sú ohrozujú zdravie ľudí a ich majetok, na základe odborného posúdenia.

Jedinou podporenou obcou v okrese Piešťany sú Sokolovce. Tri tisícky z fondu poputujú na podporu ich projektu, týkajúceho sa osadenia kanalizačných prvkov poškodených a nefunkčných častí stokovej siete prívalových vôd, a to výškovou úpravou podloží a povrchovej kanalizácie. Súčasťou projektu je aj výsadba verejnej zelene zaručujúca posilnenie brehov a stability zatápaných plôch pri vybrežovaní v mimoriadnych povodňových krízových situáciách.

Ďalšou najbližšie podporenou samosprávou je mesto Leopoldov. Taktiež získali 3-tisíc eur na preplachovanie, vyhĺbenie, zväčšenie objemu vsakovačiek, odkopanie pôvodných nánosov bahna a vybudovanie prepojov do vsakovacích jám. Týmto plánujú zabezpečiť plynulý odtok väčšieho objemu dažďovej vody v krátkom čase.

Centrálny krízový fond vznikol v roku 2009 a je zameraný na podporu obcí pri škodách spôsobených živelnými udalosťami. V júni 2019 došlo k zmene štatútu, ktorá umožnila podporiť nielen odstraňovanie škôd, ale aj ich prevenciu.

Pre členské obce a mestá fond predstavuje de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním škôd respektíve na prevenciu voči nim. Do CKF pravidelne prispieva aj župa. Za rok 2021 to je 83-tisíc eur.

Zdroj: TTSK

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard