Mestská knižnica v Piešťanoch zvládla covidový rok 2020 úspešne

Mestská knižnica (MsK) ako jedna z dvoch piešťanských kultúrnych inštitúcií si v čase pandémie na rozdiel od mestského kultúrneho strediska počínala pomerne úspešne. Darilo sa jej získavať granty a podujatia, ktoré každoročne organizuje, úspešne presunula do online priestoru. Na prácu knižnice pozitívne reagovali aj významní predstavitelia českej a slovenskej kultúry.

(Autor: FB MsK Piešťany)

Celkové skutočné príjmy MsK za rok 2020 dosiahli sumu 640 681,49 eur, celkové výdavky 638 432,56 eur. Príspevok mesta na jej chod – 495 704 eur – bol vyčerpaný v sume 495 557,09 eur. MsK v priebehu roka získala grantové peňažné prostriedky vo výške 97 922,61 eur, z toho 41 956,81 eur bolo prenesených z roku 2019.

Medzi projekty realizované z grantov mimo rozpočtu mesta patria napr. Zázračný oriešok, Zaži knihu, Keď čítanie je čtení, Festival slovenskej tvorby, Poď z ulice do knižnice, Vitajte v našom svete.

Z hľadiska prevádzkových nákladov knižnice najvýznamnejšie výdavky sú na energie v sume 17 481,56 eur, výdavky na mzdy 235 908,56 eur, výdavky na odvody 75 036,93 eur, výdavky na opravy 47 290,49 eur, materiálové výdavky 64 228,19 eur.

Z knižnice presun na internet

Epidemiologická situácia na Slovensku v roku 2020 výrazne ovplyvnila všetky ekonomické ukazovatele MsK a štatistické ukazovatele kvality poskytovaných knižničných služieb. Knižnica bola vlani pre návštevníkov viac zavretá ako otvorená. Boli pozastavené knižnično-výpožičné služby a predlžovanie výpožičiek začalo byť realizované výlučne telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Počas celého obdobia uzatvorenia knižnice pripravovali online podujatia pre deti i dospelých zamerané na podporu čítania, literárnej gramotnosti i tvorivosti – celkovo 185 podujatí. Vďaka týmto online aktivitám sa zvýšila sledovanosť webu MsK o 30 percent a online podujatia spolu dosiahli 16 028 zhliadnutí.

Za mesiace január až december bolo z fondu knižnice vypožičaných 105 570 knižničných jednotiek. Celkový fond MsK tvoria slovenské a inojazyčné knihy, periodiká a špeciálne audiovizuálne dokumenty. K 31. decembru 2020 predstavoval celkovo 84 199 knižničných jednotiek.

Najvýznamnejšie projekty

Šestnásty ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! prebiehal od decembra 2019 do konca apríla 2020. Cieľom súťaže bolo priviesť deti k čítaniu hodnotnej detskej literatúry, k rozhovorom o prečítanom, k tvorivým aktivitám v školách, knižniciach, ale i v rodinách, rozvíjať predstavivosť, slovnú zásobu, tvorivosť detí, lásku k materinskej reči.

Poď z ulice do knižnice V. – ide o podporu detí v predškolskom a školskom veku pri osvojení si pozitívneho vzťahu ku knihe s cieľom položiť základy ich celoživotného vzdelávania.

Festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe patrí k najvýznamnejším aktivitám MsK. Prezentuje rozprávku v jej rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, dramatickej a animovanej.

Ohlasy osobností na činnosť knižnice

Bedřich Ludvík, český režisér a scenárista: „Nahlédl jsem na webovky knižnice a upadl úžasem. Nádherná grafika, milí vystupující, krásná slovenština. Že bych se stal vaším dopisovatelem z Čech? 🙂 To, co jste na webu vytvořili, je opravdu úžasné!!! Kamera skvělá, výtvarná stylizace ‚královská‘. 🙂 Troufnu si tvrdit, že něco takového hned tak nějaká knihovna nemá! Vždyť vy jste pomalu taková malá televize! Obdiv, úžas a respekt!“

Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS: „Považujem to za zázrak. Tvorba pre deti je vždy zázrak, lebo my dospelí tvorbou pre deti ako keby sme sa tak trošku vykupovali z tých hriechov, ktoré páchame vo svete dospelých. Raz za dva roky prísť do krásnych Piešťan, do atmosféry, kde aj v rámci rozhlasových hier pre deti a mládež víťazí dobro nad zlom, spravodlivosť nad skrivodlivosťou, to pekné nad zlým, je sviatok nielen pre detskú porotu, ale aj pre nás dospelých.“

Magdaléna Fazekašová, vydavateľka: „Pre mňa má Zázračný oriešok špecifické čaro. Veľmi rada sem chodím a vždy veľmi držím palce všetkým mojim autorom, ktorí sa zúčastňujú tejto súťažnej prehliadky. Veľmi sa nám páči, ako knižnica pracuje s knihami, pracuje s tvorcami, pracuje s autormi, ale teda v širšom rámci s tvorcami, to nie sú len autori, to sú aj ilustrátori a vydavatelia. Nesmierne si vážim, že máme takéto zázemie v piešťanskej knižnici.“

0 Shares

Najnovšie správy

Známy slovenský herec Jozef Vajda sa chystá oživiť kúpeľné mesto Piešťany humorom a smiechom. Od 16. do 19. augusta sa…
  • 19.04.2024, 08:32
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
sobota, 20. apríla 2024
Meniny má Marcel, zajtra Ervín