Služby mesta Piešťany si pripomínajú 20 rokov od svojho zriadenia

 • Piešťany / Spravodajstvo
 • 30. júna 2021, 00:02

Mesto Piešťany prostredníctvom mestského zastupiteľstva mesta Piešťany zriadilo dňa 1. júla 2001 na dobu neurčitú príspevkovú organizáciu Služby mesta Piešťany. Zriaďovaciu listinu podpísal vtedajší primátor mesta Ing. Juraj Csontos. Organizácia bola zriadená za účelom zabezpečenia verejnoprospešných činností a služieb zverených do pôsobnosti mesta podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení.

(Autor: vd)

Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany.

Organizácia spravuje majetok mesta, ktorý jej bol zverený na základe písomných Protokolov. K 31.12.2020 mala organizácia v správe hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej hodnote 38 380 826,58 €.

Zaužívaná skratka Služieb mesta Piešťany sú tri začiatočné písmená slov v názve – teda SMP. Organizácia spravuje svoju web stránku www.sluzbymesta.sk. Niektoré strediská je možné nájsť aj na facebooku, napr. Služby mesta Piešťany – správa zelene alebo Služby mesta Piešťany – kvetinová predajňa.

Počas 20 rokov existencie SMP viedlo organizáciu 6 riaditeľov a 4 zastupujúci riaditelia:

Ing. Tomáš Wagner                         1.7.2001 – 26.6.2003             2 r.

Ing. Peter Kary – ekonóm organizácie

Ing. Milan Michalko                        4.2.2004 – 31.1.2005             1 r.

Bc. Janka Jezerská – vedúca strediska zelene

Ing. František Bača                          1.3.2005 – 31.5.2007             2 r.

Ing. Ernest Jančina                          1.6.2007 – 10.12.2014           7,5 r.   

Ing. Anna Klimeková – ekonómka organizácie

Mgr. Miroslav Procháska                5.5.2015 – 24.6.2015             1,5 mes.

JUDr. Erika Studená – právnička organizácie

Ing. et Bc. Hana Dupkaničová        20.10.2015 – doteraz             6 r.

Najdlhšie úradujúcim riaditeľom bol Ernest Jančina – 7,5 roka a v súčasnosti organizáciu vedie Hana Dupkaničová – šiesty rok.

Za 20 rokov pracovalo alebo pracuje v SMP celkom 1010 zamestnancov. V súčasnosti organizácia zamestnáva 143 kmeňových pracovníkov. Súčasťou teamu sú odborníci z rôznych oblastí. Sú v daných profesiách vyštudovaní, vyučení alebo vyškolení. Sú to napr. ekonóm, právnik, záhradný architekt, arborista, elektrikár, revízny technik, špecialista požiarnej ochrany, kúrenár, hrobár, správca cintorínskych a pohrebných služieb, záhradník, vodár, pilčík, stolár, zvárač, strojár, chemik, automechanik.

Za 20 rokov prešli práce a činnosti vývojom, vyvíjala sa organizačná štruktúra SMP, menila sa technika.

V súčasnosti sa Služby mesta Piešťany sa organizačne členia na 6 stredísk a úsek riaditeľa. Strediská sú vedené vedúcim pracovníkom.

 • Riaditeľka a štatutár organizácie: Ing. Hana Dupkaničová
 • Stredisko ekonomicko-obchodné: Ing. Renáta Raciková
 • Stredisko pietnych služieb: Jana Zvonárová
 • Stredisko verejnej zelene: Ing. Stanislav Verchola
 • Stredisko údržby: Peter Fiala
 • Stredisko správy budov a objektov: Bc. Miroslav Papay
 • Stredisko odpadového hospodárstva: Ing. Branislav Gregorička

Služby mesta Piešťany sú členom spoločnosti: Združenie organizácií verejných prác, Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku, ISA Slovensko.

Riaditeľka Hana Dupkaničová o mestskej organizácii, ktorú riadi: „Z pohľadu mňa ako súčasnej riaditeľky SMP môžem povedať, že „Služby mesta“ sú veľmi rôznorodá organizácia. Riadenie tohto podniku nie je a nebolo jednoduché, ale vždy pri riešení problémov sa viem oprieť o svojich vedúcich s odbornými vedomosťami a znalosťami z praxe. Počas môjho pôsobenia za necelých 6 rokov došlo k výmene vedúceho zelene – a to dvakrát, aj so smutným, náhlym a nečakaným úmrtím, vymenila sa vedúca pohrebných a cintorínskych služieb, dvakrát sa vymenil vedúci strediska správy budov a objektov, organizáciu za môjho pôsobenia ekonomicky vedie a stráži tretia ekonómka. Jediné ucelené stredisko zostalo stredisko údržby s minimálnymi personálnymi zmenami, ktoré je nápomocné všetkým strediskám so svojím odborným a technickým zabezpečením. Väčšina zmien súvisí s generačnou výmenou pracovníkov.“

TS SMP

0 Shares

Najnovšie správy

Známy slovenský herec Jozef Vajda sa chystá oživiť kúpeľné mesto Piešťany humorom a smiechom. Od 16. do 19. augusta sa…
 • 19.04.2024, 08:32
 • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
sobota, 20. apríla 2024
Meniny má Marcel, zajtra Ervín