Dobrovoľní hasiči z Banky pomáhajú už 130 rokov

  • História / Spravodajstvo / Región
  • 26. júna 2021, 00:02

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je najstaršou organizáciou pôsobiacou v obci Banka. Tento verejnoprospešný spolok bol oficiálne založený v roku 1891, avšak obyvatelia sa v oblasti hasičstva činili už dávno predtým. Stotridsaťročná hasičská tradícia je v slovenských obciach skôr ojedinelým úkazom.

Draci a Dráčikovia po halovej súťaži v obci Dvorníky, marec 2020. (Autor: Viktor Vrábel)

Vznik zboru

Podobne ako v okolitých obciach aj na Banke sa v minulosti často vyskytovali požiare. Miestni muži sa začali postupne združovať, až kým v roku 1891 nevytvorili hasičský zbor. Prvým veliteľom sa stal Ján Jurkovič a jeho zástupcom (podveliteľom) Jozef Drahovský. Zbor mal osemnásť členov: Pavel Chalás, Peter Chalás, Štefan Chalás st., Štefan Chalás ml., Ján Gabriš, Michal Gabriš, Ján Gašpar, Mikloš Gašpar, Jozef Gregorička, Michal Kubán, Ján Rusnák, Jozef Rybárik, Michal Šnajdar a iní.

V rovnakom roku dostal zbor rovnošaty aj výstroj. Onedlho bola zakúpená štvorkolesová striekačka, ktorú síce na miesto zásahu dotiahli kone, avšak striekačku museli hasiči, ako bolo v tých časoch bežné, obsluhovať ručne. Najčastejšie vyrážali k požiarom nielen na Banke, ale aj v Piešťanoch, Moravanoch nad Váhom, Hubine, Ratnovciach a v ďalších okolitých obciach. Plamene zachvacovali najmä domy, stodoly a kozly (stohy slamy).

V porovnaní s dneškom sa požiare vyskytovali oveľa častejšie. Existencia hasičského zboru v obci tak bola opodstatnená, ba priam nevyhnutná. Hasičská zbrojnica sídlila najskôr na Kamennej ulici po boku obecného úradu, notariátu, školy a kostola (budova súčasnej zbrojnice bola vystavaná až v 60. rokoch minulého storočia).

O tom, že sa hasiči nenudili, svedčia aj dobové záznamy o výjazdoch. Napríklad v roku 1899 horel Sedlákov dom a Weiszove kozly. V roku 1900 horelo až desať domov (Dubovského, Macka, Vetríka, Šnajdara, Valacha, Moravčíka a ďalších) a tiež Slezárikova stodola. V roku 1901 postihol požiar domy Valka, Pisárika a ďalších. V roku 1904 horel okrem iného Gašparov dom a Löwyho stodola. V roku 1908 zachvátil požiar stodoly Minárika, Šeba, Macka a Gašpara. V roku 1911 horela Vetríkova stodola. O tri roky neskôr vzplanula Löwyho pálenica.

Hasičstvo medzi vojnami

Aj v období prvej Československej republiky vypuklo v regióne množstvo požiarov. V roku 1930 horel Winterov kozel, v roku 1932 sa rozpútali požiare v Jakubcovom dome a v Moravčíkovej maštali. V Piešťanoch horeli Mišurove stodoly a Löwyho garáž, v Moravanoch sklad dreva. V roku 1933 postihli plamene Hrnčárovu a Gabrišovu stodolu, Drahovského dom a Jánoškov kozel. V Piešťanoch horeli Nedorostove a Vankove kozly a stodoly. V roku 1934 vzplanula okrem iného Šebova stodola na Banke a Winterov les v Ratnovciach. Horela tiež sýpka na Dolnom majeri a kravský matečník na Hornom majeri, zahynuli vtedy tri kravy.

Počet členov DHZ na Banke sa pohyboval okolo čísla pätnásť. Veliteľmi boli: Sylvester Rybárik, Stanislav Klampár a Rudolf Marek. Hasičmi boli: Eduard Dubovský, Vojtech Dubovský, Karol Gabriš, Ján Rusnák, Ján Macko, Gašpar Macko, Ján Miškech, Jozef Šebo a Štefan Vetrík.

Viacerí zaslúžilí hasiči získali vyznamenania. V roku 1933 dostal Jozef Rusnák tridsaťpäťročnú služobnú medailu. Taktiež boli udeľované desaťročné medaily – okrem Sylvestra Rybárika ju v roku 1935 dostali: Stanislav Klampár, Matúš Šnajdar, Štefan Vetrík, Blažej Klampár, Jozef Šebo, Eduard Dubovský, Ján Rusnák, Ján Macko a v roku 1936 aj Ján Miškech. Veliteľom Hasičskej okresnej jednoty v Piešťanoch bol v 30. rokoch Rudolf Dörnhoffer, vedúci notár v obci Banka.

Členovia DHZ sa stretávali na riadnych schôdzach. Zúčastňovali sa tiež hasičských cvičení. V roku 1927 sa konalo okresné cvičenie v Piešťanoch a o rok neskôr obvodné cvičenie v Drahovciach. V septembri 1928 bolo na Banke verejné nočné cvičenie. Cvičenia sa konali zväčša na starom futbalovom ihrisku, ktoré sa nachádzalo pod hradskou cestou vedľa Obtokového ramena Váhu (pri dnešnej odbočke z Topoľčianskej cesty do kúpeľov). Na výjazdoch sa používala konská striekačka. Hasičská zbrojnica sídlila v starej škole pod kostolom (v dome Sameka).

Hasiči mali svojho zvolávača, ktorý im trúbením ohlasoval požiar alebo cvičenie. Trubačom bol Blažej Klampár. Trúbil na troch miestach – pri Kostole sv. Martina, pri dome Drahovského a pri Mackovom dome.

V roku 1925 sa pri pontónovom moste (predchodca Krajinského mosta) stala tragédia. Vo Váhu sa začal topiť mladík Rudolf Strechay z Banky. Zachrániť ho išiel miestny hasič Štefan Javorek. Obaja sa však utopili. Sú pochovaní v spoločnom hrobe na cintoríne v obci.

V dobových hasičských záznamoch sa uvádza: „(…) abi boli naše knihi o našem hnuti aspoň 1 ras do roka prečitane pri valnom zhromaždeni, obzvlašť o Bratovi javorkovi, o jeho dobročine, jeho odanosti Hasičskej. Má nám ostatnim bit Prikladom jak ma bit Hasič odani na pomoc Bližnemu. Toto je potrebne našmu Hasičstvu opakuvat.“ Motto dobrovoľných hasičských zborov oddávna znie: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“ Štefan Javorek ho napĺňal do posledných sekúnd svojho života.

Z dnešného pohľadu plnil hasičský zbor aj funkciu obecnej polície. Hasiči dohliadali na poriadok počas obecných a cirkevných podujatí, akými boli Dni slobody, stromové slávnosti, oslavy narodenín prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka, výročia oslobodenia Banky, sviatosti prvého svätého prijímania a iné.

Dňa 10. mája 1931 sa na Banke konali oslavy 40. výročia vzniku DHZ. Po kázni dekana Šišku z Hlohovca nasledovala poľná svätá omša. Vzápätí prepošt (vyšší cirkevný hodnostár) Pongrácz z Nového Mesta nad Váhom posvätil prápor (zástavu) hasičského zboru. Po rozvinutí práporu doň symbolicky zatĺkli kovové pliešky s menami podporovateľov. Sú medzi nimi aj budovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter, rímskokatolícky kňaz a vtedajší starosta Piešťan Alexander Šindelár, mnohí piešťanskí lekári, obyvatelia Banky i okolitých obcí či hasičské zbory z celého regiónu. V rámci osláv dostal veliteľ hasičského zboru Sylvester Rybárik vyznamenanie v podobe záslužného kríža. Menovaný bol v tom čase zároveň starostom Banky.

Požiarnici po druhej svetovej vojne

Tunajší hasiči boli aktívni aj počas socializmu, keď boli premenovaní na požiarnikov. Požiarnikmi boli: Vojtech Dubovský, Jozef Major, Rudolf Marek, Ján Miškech, Gašpar Moravčík, Ján Rusnák, Juraj Rusnák a ďalší. Začiatkom 50. rokov bol veliteľom Rudolf Marek, po ňom Gašpar Moravčík a od polovice 60. rokov Anton Vetrík. Neskôr bol veliteľom Róbert Uhrín st.

Okrem veliteľov mali dôležitú funkciu predsedovia a tajomníci zboru, ktorí ho spravovali po organizačnej stránke. V 50. rokoch boli požiarnici združení v Československom zväze požiarnej ochrany, miestna jednota Banka, okres Piešťany, a po roku 1960 v Zväze požiarnej ochrany ČSSR, základná organizácia (ZO ZPO) Banka. Prvým predsedom ZO ZPO bol Jozef Major.

Koncom 50. rokov pribudli mladí požiarnici. V roku 1959 vzniklo družstvo hasičov, ktorého členmi boli: Emil Gabriš, Jozef Gabriš, Libor Jahoda, Jaroslav Košinár, Florián Macko, Dominik Marek, Jozef Marek, Jaroslav Moravčík, Róbert Uhrín st., Anton Vetrík, Peter Vetrík, Cyril Švec, Silvester Vetrík a ďalší. Počet požiarnikov sa pohyboval od dvanásť do pätnásť. Hasili dokonca aj lesné požiare. Na oslavách a počas sviatkov vystupovali v slávnostných uniformách. Požiarnici sa zúčastňovali súťaží družstiev v rámci okresu Trnava, na ktorých získali niekoľko prvých miest. V 70. rokoch reprezentovali Západoslovenský kraj na celoštátnej súťaži v Martine.

V roku 1964 sa predsedom zboru stal Libor Jahoda, od roku 1983 bol veliteľom Ján Šmehlík st. Dlhoročným tajomníkom bol Juraj Rusnák, po ňom v roku 1986 nastúpil Peter Šmehlík. Popri výjazdovej činnosti sa požiarnici zúčastňovali rôznych školení. Výchove mladých požiarnikov sa venovali Dominik Marek a Ján Šmehlík st.

Prezidentka Zuzana Čaputová na návšteve v obci Banka počas prvej vlny koronavírusu, 15. máj 2020.

Hasiči po revolúcii

Po roku 1989 začal zbor stagnovať. Kritické obdobie sa naplno prejavilo na prelome tisícročí – organizácia zostala de facto nefunkčná. Po osamostatnení sa Banky od Piešťan v roku 1995 sa do polovice budovy hasičskej zbrojnice nasťahoval obecný úrad. Hasičom zostala garáž.

O desať rokov neskôr sa uskutočnila rekonštrukcia obecného úradu, počas ktorej vznikli z hasičskej garáže dve ďalšie kancelárie pre úradníkov. Hasičom bola v tom čase určená časť technického objektu vedľa kaštieľa, avšak zbor tieto priestory nevyužíval a slúžili ako dielňa. Keďže obec nemala plne funkčný hasičský zbor, spolupracovala so závodnými hasičmi z piešťanských kúpeľov, v spolupráci s ktorými usporiadala aj viacero ročníkov nočných súťaží na futbalovom ihrisku.

Nový začiatok

Stagnácia trvala do februára 2018, keď zbor vďaka skupinke nadšencov vstal z popola. Momentálne má devätnásť dospelých členov. Všetci úspešne absolvovali základnú prípravu hasičských jednotiek a rozšírený kurz prvej pomoci. Platí to aj o starostke obce Tatiane Julinyovej, ktorá je riadnou členkou zboru a veľkou mierou sa zaslúžila o jeho obnovenie. Veliteľom DHZ Banka je Jaroslav Vido, predsedom Ján Šmehlík st. a tajomníkom Peter Šmehlík.

DHZ obce Banka je v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradený v kategórii C. Hasiči vyrážajú najčastejšie k spadnutým stromom, k zatopeným pivniciam a požiarom rodinných domov. Pri väčších udalostiach vykonávajú asistenčné práce.

Hasiči disponujú zachovalým vozidlom Avia A31 z roku 1984 a protipovodňovým prívesným vozíkom. Momentálne čakajú na pridelenie moderného vozidla Iveco Daily, ktoré by zásahovú činnosť značne zefektívnilo.

V roku 2020 zasahovali členovia DHZ obce Banka šesťkrát. O prácu sa im postaral požiar auta, požiar domu a viacero spadnutých stromov. Rovnaký počet výjazdov, avšak len za prvých päť mesiacov, absolvovali hasiči aj tento rok. Dvakrát vyťahovali auto z koryta potoka, hasili ohnisko po spaľovaní káblov, pomáhali pri hasení záhradného domčeka a dvora plného odpadu, ratovali zrazenú cyklistku a naposledy asistovali pri požiari vozidla, ktoré sa vznietilo po čelnej zrážke na horskom priechode Havran.

Okrem výjazdovej činnosti pôsobia hasiči aj v preventívno-výchovnej, kultúrno-spoločenskej a športovej oblasti. Obec reprezentuje dvadsaťpäť mladých hasičov, ktorí sú zadelení do troch vekových kategórií: Draci (dorast), Draci (Plameniaci) a Dráčikovia (prípravka). Pod vedením Romana Pomajba, Viktora Vrábla a Jána Šmehlíka st. trénujú v každom ročnom období.

Deti nacvičujú požiarny útok, štafetové či branno-športové disciplíny, avšak venujú sa aj kondičnej príprave a behu. Tréningy sa konajú spravidla raz do týždňa a sú bezplatné. Okrem súťaženia absolvujú deti s trénermi výlety, exkurzie, večierky i prespávačky. Počas brigád skrášľujú a upratujú verejné priestranstvá v obci.

Najmladší hasiči majú štyri roky. Spolu so svojimi súrodencami trénuje od jedného roka aj malý Dominik. Na tréningy okrem miestnych chlapcov a dievčat dochádzajú deti z Piešťan, Moravian, Hubiny, Hornej Stredy, Pobedima či z Lipovníka.

Práve výchova mládeže je dominantným súborom aktivít zboru. Hasiči si vychovávajú nasledovníkov, ktorí dopĺňajú ich rady – dlhé obdobie stagnácie sa totiž prejavilo chýbajúcou generáciou hasičov v produktívnom veku, a tak momentálne sa výjazdov zúčastňujú dvadsiatnici spolu so šesťdesiatnikmi. Skúsenosti čerpajú od piešťanských profesionálnych hasičov i od dobrovoľných zborov z okolitých obcí.

Na Banke sa 24. augusta 2019 po prvý raz v novodobej histórii konala Súťaž mladých hasičov o putovný pohár starostky obce Banka. Súťaž od jari pripravovala hŕstka zanietencov z DHZ v spolupráci s kolegami z obce Lúka. Súťažnou disciplínou bol požiarny útok s vodou podľa pravidiel hry Plameň. Súťažilo desať chlapčenských a päť dievčenských družstiev z celého západného Slovenska. Najmladšie dieťa malo tri roky, najstaršie pätnásť. Súťažili aj deti s rôznym zdravotným postihnutím, ktorým pomáhali ich zdraví kamaráti. Prvé tri tímy v oboch kategóriách si odniesli pohár, tí najlepší aj putovný pohár. Bananskí draci sa umiestnili na treťom mieste.

Počas covidového obdobia bol DHZ Banka jedinou organizáciou pôsobiacou v obci. Hasiči v maximálnej možnej miere vypomáhali obecnému úradu pri zvládaní epidémie, a to organizovaním hromadného šitia rúšok, dezinfikovaním verejných priestranstiev či prípravou a dezinfikovaním odberných miest.

Hasičom a miestnym ženám-šičkám, ktorí spoločnými silami vo svojom voľnom čase hromadne šili rúška, sa 15. mája 2020 prišla poďakovať prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Od polovice do konca marca 2020 sa podarilo ušiť alebo sponzorsky zadovážiť približne päťsto rúšok, ktoré boli prioritne roznesené do schránok seniorov a ťažko chorých obyvateľov. V prvej vlne epidémie sa koronavírus Banke celkom vyhol, na rozdiel od susedných obcí nezaznamenali žiadny prípad.

Súčasnosť

Po vysťahovaní obecného úradu v decembri 2020 sa hasiči pustili do upratovania miestností staronovej zbrojnice. V jednej miestnosti bude šatňa a zároveň sklad vecných prostriedkov. Druhá veľká miestnosť bude slúžiť ako klubovňa a zasadačka. V poslednej menšej miestnosti bude úradovať veliteľ jednotky.

Starší nábytok, ktorý zdedili po pracovníkoch obecného úradu, opravili a premiestnili na nové miesto. Momentálne priestory zariaďujú, pribudol gauč, premietacie plátno, spoločné fotografie, dekorácie i regály. V klubovni vytvorili historický kútik, kde sú vystavené predmety s hasičskou a záchranárskou tematikou. Nájsť tu môžete historické prilby, kožené opasky, dobové lekárničky, sekerky či ocenenia. Súčasťou stálej výstavy je aj mosadzná prúdnica z miestnej konskej striekačky. Viac sa z nej nezachovalo. Podobne sa „vyparila“ aj hasičská kronika a dobové fotografie.

Keďže budova, v ktorej dvadsaťpäť rokov sídlil obecný úrad, už nezahŕňa garáž, obec v roku 2019 podala na ministerstvo vnútra žiadosť o finančný príspevok na jej výstavbu. Obec vo výzve uspela a na tento účel dostala 30-tisíc eur. Výstavba garáže pre hasičskú techniku sa rozbehne v najbližších dňoch a potrvá do konca roka. Murované zázemie pre výjazdové vozidlo a protipovodňový príves vyrastie na menšom obecnom pozemku po pravej strane zbrojnice. S prípravnými prácami a menej náročnými činnosťami pomôžu členovia zboru. Bezpečný výjazd na rušnú Topoľčiansku cestu budú zabezpečovať semafory po oboch stranách cesty, na ktorých sa v prípade poplachu rozsvietia červené svetlá.

Oslavy chystajú na sobotu

Na 26. jún pripravujú hasiči oslavy 130. výročia založenia zboru. Sobotné popoludnie bude venované ukážkam práce hasičov, deti sa môžu tešiť na hasičskú penu, požiarne útoky starších detí i prípravky, samozrejmosťou bude vozenie sa v retro hasičskom vozidle Avia. Okrem dobrovoľných hasičov zo spriaznených zborov prídu záchranári, policajti a psovodi. V stredovekom tábore si budú môcť deti i dospelí prezrieť historické zbrane. Pre deti budú pripravené taktiež súťažné disciplíny, nafukovací hrad aj diskotéka.

Viktor Vrábel

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 21. júna. Tento deň je Dňom kvetov, Svetovým dňom hudby a Medzinárodným dňom skejtovania. Meniny má Alojz.
  • 21.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 21. júna 2024
Meniny má Alojz, zajtra Paulína