Radnica si chce zobrať miliónový úver na opravu jednej cesty a futbalového štadióna

Piešťanská radnica si plánuje zobrať úver vo výške milión eur. Schvaľovať ho budú poslanci už na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Väčšina peňazí pôjde na prvú etapu rekonštrukcie Dopravnej ulice a zvyšok bude použitý na obnovu futbalového štadióna. Výška na schválenie úveru je definovaná v troch bodoch zámeru radnice.

Prvá etapa rekonštrukcie Dopravnej ulice v Piešťanoch bude v úseku od križovatky s Vrbovskou cestou po železničnú stanicu. (Autor: pror)

Na prvú etapu rekonštrukcie časti Dopravnej ulice plánuje radnica z úveru vyčerpať 692 560 eur. Podľa zverejneného materiálu prvá etapa zahŕňa úsek od železničnej stanice po podchod na križovatke s Vrbovskou cestou. Rieši celkovú rekonštrukciu komunikácie vrátane odvodnenia, osvetlenia a zelene. Nové šírkové usporiadanie počíta s obojsmernou cestičkou pre cyklistov, rieši statickú dopravu – pozdĺžne parkovacie stojiská. V tomto úseku sú riešené aj zastávky pre mestskú a prímestskú dopravu.

Ďalšia položka predkladaného zámeru na čerpanie úveru je nazvaná Obnova športového areálu v Piešťanoch – spolufinancovanie v sume 107 878 eur. Ide o riešenie obnovy umelého trávnika futbalového ihriska s novým čiarovaním aj pre nohejbal a ragby. Taktiež zahŕňa nové striedačky, tribúnu a spevnené plochy.

Celkový rozpočet projektu predloženého futbalovým klubom je 215 756 eur, spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje sumu 107 878 eur, t. j. 50 percent plánovaného rozpočtu projektu. Zvyšok by mal doplatiť slovenský Fond na podporu športu.

Tak trochu záhadou je položka úveru s názvom Futbalový štadión statika, hľadisko v sume 199 562 eur, pretože v schválenom mestskom rozpočte pre rok 2021 figuruje rovnako nazvaná položka s naplánovanou sumou len 87-tisíc eur. A to je asi tak jediné, čo sa dá o tejto investícii mesta financovanej z úveru z verejne dostupných zdrojov dohľadať.

Do štadióna takmer milión

To však nie je všetko, čo plánuje radnica v najbližšom období investovať do futbalového štadióna. Ešte vlani schválilo zastupiteľstvo rekonštrukciu atletickej dráhy v jeho objekte. Pri tejto investícii vznikne atletický ovál s dĺžkou 400 metrov so šiestimi dráhami, jednotný s polomerom zákrut 36,5 m, šprintérska rovinka dlhá 130 m so šiestimi dráhami s umelým povrchom certifikovaným Medzinárodnou atletickou federáciou IAAF. Tartanový povrch oválu má byť situovaný na jestvujúcej bežeckej dráhe.

Atletický ovál bude obsahovať aj časti technických sektorov – hod oštepom (2x), sektor skoku do diaľky s dvomi rovnobežiskami a doskočiskami tesne vedľa seba, vodnú priekopu, vrh guľou, skok o tyči, skok do výšky. Ovál bude spĺňať pravidlá IAAF a bude navrhnutý podľa technického manuálu IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 Edition.

Predpokladaná hodnota zákazky pred verejným obstarávaním bola vyčíslená na viac ako 780-tisíc eur. V rozpočte mesta je na tieto účely vyčlenených vyše 760-tisíc. Na atletický ovál dostane samospráva prostredníctvom Slovenského atletického zväzu dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 250-tisíc eur.

Pri minuloročnom schvaľovaní mestskej spoluúčasti na rekonštrukcii atletickej dráhy vystúpila i poslankyňa Iveta Babičová: „Ak pôjdeme do tohto projektu, plaváreň sa v tomto volebnom období stáva pomyselným holubom na streche a atletická dráha takzvaným vrabcom v hrsti.“ Aj napriek výhradám Babičovej k spoluúčasti mesta pri výstavbe dráhy hlasovali za investíciu všetci prítomní poslanci.

V prípade schválenia úveru poslancami pôjde len v tomto volebnom období na futbalový štadión z verejných peňazí zhruba milión eur. Podstatná časť tejto investičnej akcie mesta bude hradená z úveru.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 21. júna. Tento deň je Dňom kvetov, Svetovým dňom hudby a Medzinárodným dňom skejtovania. Meniny má Alojz.
  • 21.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 22. júna 2024
Meniny má Alojz, zajtra Paulína